Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997
269 s.

objednat
ISBN 80-7013-256-6 (brož.)
Lékařství vnitřní - přehledy
000120720
PŘEDMLUVA 6 // VÝZNAM VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ PRO PRAXI (Zicha, J.) 8 // OBECNÁ SYMTOMATOLOGIE // VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ (Klabusay, L.) 14 // Bolest 14 // bolest na hrudi 14 // bolest břicha 16 // bolest hlavy 18 // bolest v zádech 18 // bolest končetin 18 // Horečka 19 // Poruchy krevního oběhu 21 // Dusnost 22 // VYŠETŘOVÁNÍ PACIENTA (Klabusay, L.) 24 // Interní vyšetření 24 // Psychologie vyšetření 25 // SOUČÁST INTERNÍHO VYŠETŘENÍ (Klabusay, L.) 27 // Anamnéza 27 // Fyzikální vyšetření 27 // Vyšetření moče 28 // Vyšetření krve 30 // Vyšetření sputa 31 // Vyšetření stolice 32 // Vyšetření punktátu 33 // Bioptická vyšetření 34 // Radiologická vyšetření 35 // Ultrazvukové vyšetření 38 // Radioizotopová vyšetření 40 // Endoskopické vyšetření 41 // Nukleární magnetická rezonance (NMR) 45 // Funkční vyšetření 46 // AKUTNÍ STAVY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ (Klabusay, L.) 52 // 3 // Vyšetřování akutně nemocných 52 // Konziliárni vyšetření 53 // PORUCHY VĚDOMÍ (Štejfa, M.) 54 // ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (ICHS) (Štejfa, M.). 69 // Akutní formy ischemické choroby srdeční 69 // Poruchy rytmu 83 // Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace 90 // Akutní srdeční selhání 95 // ŠOK (Štejfa, M.) 100 // PLICNÍ EMBOLIE (Štejfa, M.) 107 // NÁHLÉ PORUCHY DÝCHÁNÍ (Klabusay, L.) 115 // Šoková plíce (ARDS, syndrom dechové tísně dospělých) 115 // Status astmatikus 117 // Respirační insuficience 119 // Pneumotor ax 121 // KRITICKÉ STAVY V HEMATOLOGU (Penka, J.) 124 // Akutní krvácení 125 // DIK (diseminovaná intravaskulární koagulopatie) 125 // Hemolytická krize 127 // Aplastická krize 127 // NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) (Podroužková, B.) . 129 // Akutní pankreatitída 132 // Zvracení 137 // Průjem 139 //
KRITICKÉ STAVY V DIABETOLOGII (Podroužková, B., Olšovský, J.) 141 // Hypoglykemické stavy 141 // Diabetická kómata (hyperglykemická) 144 // JATERNÍ SELHÁNÍ (Vorlíček, J.) 149 // SELHÁNÍ LEDVIN (Vorlíček, J.) 153 // Prerenální selhání 154 // Renální selhání 155 // Postrenální selhání 155 // Průběh a prognóza náhlého selhání ledvin 157 // PORUCHY VODNÍHO // A MINERÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (Vorlíček, J.) 162 // 4 // PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY (Vorlíček, J.) 167 // Metabolická acidóza 168 // Respirační acidóza 169 // Respirační alkalóza 170 // Metabolická alkalóza 170 // VÝŽIVA U AKUTNÍCH STAVŮ (Klabusay, L.) 172 // NEŽÁDOUCÍ DŮSLEDKY LÉČBY AKUTNÍCH STAVŮ (Klabusay, L.) 174 // NEMOCI SRDCE A CÉV (Štejfa, M.) 185 // Kardiomyopatie (KMP) 185 // Revmatická nemoc srdeční 189 // Angina pectoris 197 // Neurocirkulační astenie 199 // Prolaps mitrální chlopně 200 // Perikarditis 200 // Disekce aorty 201 // Hypertenze 202 // Cor pulmonale chronicum 210 // Chronické srdeční selhávání 215 // Onemocnění periferních tepen a žil 224 // Ischemická choroba dolních končetin 224 // Hluboká žilní trombóza 228 // Kardiovaskulární nemoci v poliklinické praxi 233 // RESPIRAČNÍ NEMOCI (Klabusay, L., Špác, J.) 238 // Akutní respirační onemocnění 239 // Bronchitis chronica 242 // Rozedma plic (emfyzém) 244 // Astma bronchiále 245 // Záněty plic (pneumonie, brochopneumonie) 249 // Nádory dýchacího ústrojí 255 // Tuberkulóza plic 259 // Difúzni plicní procesy 261 // Nemoci pohrudnice 263 // Záněty pohrudnice 264 // Nádory pohrudnice 266 // Respirační nemoci v poliklinické praxi 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC