Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : CCB, c2000
2 sv. (xv, 465 s., xi s., s. 467-941) : il. ; 23 cm il.

objednat
ISBN 80-85825-49-X (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, úvod
MS Windows 2000 (software) - příručky
000121062
DÍL 1 : Co najdete v této knize? ...xvii // Je tato kniha určena právě vám? ...xviii // 1 Seznámení s Windows 2000 // Co je nového ve Windows 2000 ...3 // Vylepšení instalace NT ...4 // Instalační služba ...4 // Windows Update Manager ...5 // Uživatelské rozhraní ...5 // Věci se pohnuly ...5 // Internet Explorer 5 ...6 // Služba indexování obsahu ...6 // Podpora hardwaru ...8 // Plug and Play ...8 // Průvodce přidáním nebo odebráním hardwaru ...9 // Model WDM ...10 // DirectX 7 ...11 // Sítě ...12 // Služba Active Directory ...12 // Rozšíření sítě VPN ...13 // IntelliMirror ...13 // Správa serveru ...14 // Služba IIS 5 ...16 // Zlepšení síťových protokolů ...17 // Zlepšení terminálových serverů ...17 // Mobilní počítače ...18 // ACPI ...18 // Řízení spotřeby OnNow ...18 // Vzdálení uživatelé ...18 // Zabezpečení ...19 // Vylepšené jádro operačního systému ...21 // Úlohové objekty ...21 // Řazení podprocesů ...22 // Méně restartování ...22 // Větší spolehlivost ...22 // COM/COM+ ...23 // 64bitová rozšíření ...23 // Správa ...24 // Průvodce konfigurací serveru ...24 // Správa WBEM a služba WMI ...25 // Když nastane problém se systémem ...25 // 2 Příprava instalace // Příprava aktuální infrastruktury ...28 // Prozkoumání vlastního prostředí ...28 // Týmy ...32 // Použití protokolu TCP/IP ...33 // Standardizace serveru DNS ...35 // Sjednocení domén NT ...36 // Standardizace verzí programů ...38 // Školení ...39 // Přípravný seznam ...41 // Navržení prostředí Windows 2000 ...41 // Týmové úsilí ...41 // Vytvoření prostředí laboratoř/zkouška ...41 // Koncepce návrhu serveru DNS a služby Active Directory ...42 // Administrativní centralizace a decentralizace ...48 // Návrh hardwaru ...48 // Tvorba plánu rozmístění ...49 //
Integrace s jinými systémy ...50 // Seznam důležitých bodů návrhu ...51 // Implementace ...51 // Postupujte opatrně ...51 // Scénáře instalace ...52 // Instalace serverů ...52 // Aktualizace serverů ...52 // Instalace Windows 2000 ...54 // Závěr ...59 // 3 Vzdálené instalace // Aktualizace nebo nová instalace? // Microsoft Systems Management Server // Winnt32 - instalační příkaz // Soubory odpovědí a soubory UDF // Soubory odpovědí // Soubory UDF // Používání souboru cmdlines.txt // Spuštění programů po přihlášení nového systému // Instalace nových aplikací // Správce instalace // Distribuční složky // Zařízení Plug and Play pro hromadné ukládání // Soubory vrstev FIAL // Zařízení Plug and Play pro nehromadné ukládání // Převod krátkých názvů souborů na dlouhé názvy souborů // Zaváděcí disk CD-ROM // Příprava instalace ze zaváděcího disku CD-ROM // Sysprep // Sysprep.inf // Průvodce Mini-Setup // Použití souboru cmdlines.txt s nástrojem Sysprep // Změna velikosti oddílu NTFS a Sysprep // Služby vzdálené instalace // Instalace služeb vzdálené instalace // Správa klientů a serverů RIS // Tvorba a správa obrazů // Soubory SIF // Úvahy o zabezpečení // Tvorba spouštěcí diskety // Zkušenost při zavádění systému // Program RIPrep // 4 Inovace prostředí Windows NT 4 na Windows 2000 // Možnosti inovace ...94 // Příprava Windows NT Server ...94 // Teoretická příprava ...95 // DNS musí být v pořádku ...95 // Stanovení zálohovací strategie ...95 // Záležitosti týkající se NetBIOSu ...96 // Výběr metody inovace ...97 // Inovace stávající infrastruktury domén ...98 // Vytvoření struktury domén od začátku ...102 // Nejlepší způsob inovace ...103 // Jak je to s klienty ...104 // Použití klientského softwaru pro službu Active Directory ...105 //
Upgrade klientů na Windows 2000 Professional ...106 // Přepnutí do nativního režimu ...107 // Rozdíly mezi kombinovaným a nativním režimem ...107 // Zapnutí nativního režimu ...108 // Zavádění systému ...113 // 5 Proces zavádění systému // Kód hlavního spouštěcího záznamu ...114 // Spouštěcí soubory Windows 2000 ...115 // Zobrazení nabídky pro zavedení systému ...115 // Spuštění souboru Ntdetect ...116 // Spuštění souboru Ntoskml a načtení souboru vrstvy HAL ’ ...116 // Načtení ovladačů ...117 // Načtení operačního systému ...117 // Soubor Boot.ini ...118 // Příkazy cesty ARC x86 ...119 // Rozšířená nabídka ...124 // Stav nouze ...125 // Při zavedení povolit přihlášení ...126 // Zapnout režim VGA ...126 // Poslední známá funkční konfigurace ...126 // Režim obnovení adresářových služeb ...126 // Režim ladění ...127 // Vytvoření spouštěcí diskety ...127 // Vytvoření zaváděcí diskety z vlastního systému ...127 // Vytvoření spouštěcí diskety na jiném počítači s Windows 2000 ...127 // Vytvoření spouštěcí diskety na počítači s odlišnou verzi Windows . . 128 // Rychlé vytvoření souboru Boot.ini ...129 // Vytvoření disket Windows 2000 ...130 // Vytvoření a použití záchranné opravné diskety ...130 // Funkce záchranné opravné diskety ...130 // Vytvoření záchranné opravné diskety ...130 // Použití záchranné opravné diskety ...131 // Konzola pro zotavení ...133 // Zpřístupnění Konzoly pro zotavení pomocí instalace ...133 // Příkazy Konzoly pro zotavení ...134 // Omezení Konzoly pro zotavení ...135 // Instalace Konzoly pro zotavení ...135 // Odinstalování Konzoly pro zotavení ...136 // 6 Uživatelské rozhraní // Pracovní plocha ...138 // Konfigurace pracovní plochy ...138 // Použití spořiče obrazovky ...141 //
Změna vzhledu oken ...143 // Konfigurace internetových prvků na pracovní ploše ...143 // Konfigurace ikon a efektů ...144 // Konfigurace Nastavení ...145 // Více monitorů ...145 // Uzamčení počítače ...148 // Okno Tento počítač a Průzkumník ...149 // Vzhled okna ...149 // Možnosti složky ...151 // Úprava jednotlivých složek ...154 // Systémové složky ...156 // Hledat ...156 // Místa v síti ...157 // Přidat místo v síti ...157 // Celá síť ...158 // Složka Dokumenty ...159 // Změna cílové složky pro dokumenty ...159 // Odstranění složky Dokumenty ...160 // Obrázky ...160 // Nabídka Start ...161 // Efekty nabídek ...161 // Položky nabídky ...163 // Hlavní panel ...167 // Výchozí nástroje hlavního panelu ...167 // Panely nástrojů hlavního panelu ...167x // Windows 2000: Podrobný přehled // Active Desktop ...170 // Zapnutí systému Active Desktop ...170 // Výběr internetových stránek systému Active Desktop ...171 // Tipy a triky rozhraní ...174 // Otvírání pomocí místních nabídek ...174 // Příkaz RunAs ...174 // Změna způsobu otevření Průzkumníka ...174 // Změna paměti Editoru registru ...175 // Rychlý přístup do okna Tento počítač ...176 // Kopírování a vkládání do oken MS-DOS ...176 // 7 Aplety ovládacích panelů // Možnosti usnadnění ...178 // Volby karty klávesnice ...178 // Volby karty Zvuk ...178 // Volby karty Zobrazení ...179 // Volby karty Myš ...179 // Volby karty Obecné ...179 // Další volby usnadnění ...180 // Přidat nebo odebrat hardware ...181 // Instalace hardwarového zařízení ...181 // Řešení problémů s hardwarovými zařízeními ...181 // Odinstalování hardwaru ...182 // Odpojení či vysunutí zařízení ...183 // Přidat nebo odebrat programy ...184 // Změnit nebo odebrat programy ...184 // Přidat nové programy ...184 //
Přidat nebo odebrat součásti systému Windows ...185 // Možnosti chybějících součástí ve verzi Professional ...185 // Datum a čas ...186 // Fax ...187 // Konfigurace faxových zpráv ...187 // Konfigurace faxových služeb ...187 // Konfigurace voleb Fax Service ...189 // Písma ...190 // Podporovaná písma ...190 // Instalace písem ...192 // Konfigurace složky Fonts ...192 // Klávesnice ...192 // Konfigurace rychlostí odezvy ...192 // Konfigurace jazyka a rozvržení klávesnice ...193 // Konfigurace vlastností hardwaru ...193 // Myš ...193 // Konfigurace činnosti tlačítek myši ...193 // Úprava ukazatelů myši ...193 // Konfigurace pohybu ukazatele ...194 // Konfigurace vlastností hardwaru ...194 // Možnosti telefonu a modemu ...195 // Konfigurace pravidel vytáčení ...195 // Konfigurace modemu ...196 // Konfigurace telefonních služeb ...196 // Možnosti napájení ...196 // Konfigurace schémat napájení ...196 // Nastavení voleb upřesnění ...198 // Režim spánku ...198 // Konfigurace zařízení UPS ...200 // Místní nastavení ...200 // Skenery a fotoaparáty ...201 // Zvuky a multimédia ...202 // Konfigurace zvuků ...202 // Konfigurace vlastností zvuku ...202 // Konfigurace hardwaru ...203 // Konfigurace rozpoznání hlasu ...203 // Systém ...203 // Identifikace v síti ...203 // Hardware ...205 // Profily uživatelů ...210 // Upřesnit ...211 // Spuštění a zotavení systému ...212 // 8 Konzola MMC // Uživatelské rozhraní konzoly MMC ...217 // Rozhraní více dokumentů (MDI) ...218 // Nabídky, panely nástrojů a další prvky ...218 // Panel stromu ...222 // Panel obsahu ...222 // Architektura komponentů MMC ...223 // Moduly snap-in a rozšíření ...223 // Panely úloh ...228 // Složky ...230 // Internetové odkazy ...230 // Ovládací prvky ActiveX ...231 // Soubory nástrojů ...233 //
Práce s nástroji ...235 // Přidávání modulů snap-in ...235 // Konfigurace rozšíření ...237 // Tvorba oblíbených položek ...238 // Tvorba panelů úloh ...239 // Správa uživatelského rozhraní ...240 // Ukládání souborů konzoly ...241 // Hledání modulů snap-in ...242 // Moduly snap-in ve Windows 2000 Professional ...243 // Moduly snap-in ve Windows 2000 Server ...245 // Moduly snap-in sady Resource Kit ...247 // Moduly snap-in v systému Back Office a NTOP ...247 // Uživatelské moduly snap-in ...248 // 9 Příkazový řádek // Okno Příkazový řádek ...250 // Změna vlastností okna příkazového řádku ...250 // Kopírování a vkládání v okně Příkazový řádek ...253 // Rozšíření příkazů ...254 // Dokončování názvů složek a souborů ...255 // Použití náhradních znaků ...257 // Příkazy ...257 // Nepodporované příkazy systému MS-DOS ...257 // Změněné příkazy systému MS-DOS ...259 // Příkazy služby Terminal Services ...263 // 10 Nástroje pro údržbu systému // Defragmentace ...276 // Analýza jednotky ...276 // Defragmentace ...279 // Možné problémy defragmentace ...280 // Omezení defragmentace disku ...281 // Naplánované úlohy ...282 // Příkaz AT a naplánované úlohy ...283 // Používání Průvodce naplánovanou úlohou ...284 // Manuální tvorba naplánované úlohy ...285 // Úprava nebo odstranění naplánovaných úloh ...289 // Spuštění a zastavení naplánovaných úloh ...290 // Kontrola stavu naplánované úlohy ...290 // Nastavení globálních voleb pro naplánované úlohy ...291 // Práce s úlohami na vzdálených počítačích ...292 // Vyčištění disku ...295 // Spuštění aplikace Vyčištění disku ...295 // Rozhodnutí co odstranit ...296 // Komprese starých souborů ...296 // Další volby vyčištění disku ...297 //
Zálohování ...297 // Nové vlastnosti zálohování ve Windows 2000 ...297 // Typy záloh ...299 // Zálohování ...299 // Konfigurace programu Backup ...300 // Tvorba zálohy ...302 // Plánování zálohování ...304 // Používání dávkových souborů zálohování ...305 // Řešení problémů s páskovými jednotkami ...307 // Obnovení ze zálohy ...308 // Obnovení souborů a složek ...308 // Volby obnovy sady ...309 // Obnovení řadičů domén ...311 // 11 Internet Explorer 5 // Internet Explorer 5 ...316 // Konfigurace prohlížeče Internet Explorer ...316 // Příkazy a funkce prohlížeče Internet Explorer ...333 // Outlook Express ...338 // Vytváření poštovních účtů ...338 // Tvorba účtů diskusních skupin ...344 // Vytvoření účtu adresářové služby ...345 // Nastavení možností aplikace Outlook Express ...347 // Další funkce elektronické pošty ...351 // 12 Tisk // Základy tisku ...356 // Tiskové procesy ...357 // Načtení ovladače tiskárny ...357 // Vytvoření výstupního souboru ...357 // Zpracování výstupního souboru ...357 // Směrování tiskové úlohy ...357 // Odeslání tiskové úlohy ...358xiv Windows 2000: Podrobný přehled // Součásti tisku ...358 // Zařazovací služba ...358 // Soubory zařazení ...359 // Tisková fronta ...359 // Ovladače tiskárny ...360 // Tiskový procesor Windows 2000 ...361 // Další tiskové procesory ...361 // Tiskový smérovač ...362 // Sledování tisku ...362 // Poskytovatelé tisku ...369 // Instalace místních tiskáren ...370 // Instalace tiskáren Plug and Play ...370 // Ruční instalace tiskáren ...370 // Instalace tiskáren USB a IEEE ...371 // Instalace tiskáren pro infračervený přenos ...372 // Instalace tiskáren přímo do sítě ...373 // Sdílení tiskáren ...374 // Vytvoření sdílení tiskáren ...374 //
Nastavení oprávnění tiskáren ...375 // Auditování přístupu к tiskárnám ...376 // Přidání ovladačů pro jiné verze operačního systému Windows ...378 // Instalace vzdálených tiskáren ...380 // Hledání adresáře ...381 // Procházení sítě ...385 // Připojení internetových či intranetových tiskáren ...385 // Použití hledání umístění tiskárny ...386 // Požadavky funkce pro hledání umístění tiskárny ...386 // Požadavky na pojmenování umístění tiskáren ...386 // Zapnutí funkce pro hledání umístění tiskárny ...387 // Rozmístění tiskáren ...388 // Ovladače tiskáren typu one-to-one ...388 // Ovladače tiskárny typu one-to-many (fondy tiskáren) ...388 // Ovladače tiskáren typu many-to-one ...389 // Konfigurace tiskového serveru ...391 // Formuláře tiskového serveru ...391 // Porty tiskového serveru ...391 // Ovladače tiskového serveru ...392 // Volby zařazovací služby serveru ...392 // Konfigurace tiskáren ...393 // Předvolby tisku ...393 // Vlastnosti tiskárny ...394 // Správa tisku ...400 // Správa vzdálených tiskáren ...400 // Přesměrování tiskových úloh ...400 // Manipulace s tiskovými úlohami ve frontě ...401 // Tisk do souboru ...402 // Tisk ze systému MS-DOS ...403 // 13 Sítě s protokolem TCP/IP // Klady a zápory protokolu TCP/IP ...408 // Nástup protokolu TCP/IP firmy Microsoft ...409 // Začlenění protokolu TCP/IP do síťového modelu Windows 2000 ...412 // Zkoumání sady protokolů TCP/IP ...413 // Instalace a konfigurace protokolu TCP/IP ...424 // Adresování IP ...426 // Protokol DHCP ...432 // Původ protokolu DHCP ...432 // Přidělení adres IP ...433 // Další schopnosti protokolu DHCP ...434 // Komunikace DHCP ...438 // Spuštění serveru DHCP od firmy Microsoft ...441 // Protokol DHCP a rozlišení názvů ...445 //
egistrace a rozlišení názvů ...446 // Názvy hostitelů ...447 // Názvy domén ...448 // Názvy NetBIOS ...450 // Použití nástrojů protokolu TCP/IP ...460
cnb000981519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC