Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
290 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-649-8 (brož.)
Originál: Office 97 tricks.
MS Word for Windows 95 (software) - příručky
000121227
Obsah // 1. Spouštění programu...17 // 1.1 Spuštění Wordu z příkazového řádku MS DOS...17 // 1.2 Otevření dokumentu současně se spuštěním Wordu...17 // 1.3 Spouštění Wordu bez prázdného dokumentu...17 // 1.4 Vykonání příkazu po spuštění editoru...18 // 1.5 Automatická aktivace několika šablon...19 // 1.6 Oddělené šablony...19 // 1.7 Informace o uživateli...20 // 1.8 Inteligentní úpravy v textu...21 // 1.9 Hranice textu na obrazovce...21 // 1.10 Kontrola klávesových zkratek...22 // 1.11 Tisk seznamu klávesových zkratek...23 // 1.12 Standardní složka importovaných obrázků...23 // 1.13 Vytvoření záložní kopie...23 // 1.14 Automatické ukládání... 24 // 1.15 Složka záložních kopií...24 // 1.16 Akustické hlášení chyb...25 // 1.17 Pozor při rozsáhlých výběrech...25 // 1.18 Modrý papír, bílý text...25 // 1.19 Klávesnice místo pravého tlačítka myši...26 // 2. Obrazovka...27 // 2.1 Význam informací ve stavovém řádku...27 // 2.2 Vypnutí nepotřebných panelů...28 // 2.3 Rychlý přístup к panelům nástrojů...28 // 2.4 Přesun tlačítek...29 // 2.5 Vypnutí posuvníků...29 // 2.6 Netisknutelné znaky...30 // 2.7 Zobrazení názvů tlačítek...30 // 2.8 Zobrazení klávesových zkratek...31 // 2.9 Velké panely...31 // 2.10 Přemístění panelů nástrojů...33 // 2.11 Účelné využití pravítka...33 // 2.12 Režimy zobrazení...34 // 2.13 Stránkové zobrazení z klávesnice...35 // 2.14 Zobrazení
osnovy z klávesnice... 35 // 2.15 Písmo konceptu...35 // 2.16 Zobrazení sloupce stylů...36 // 2.17 Rychlá úprava sloupce stylů...37 // 2.18 Celá obrazovka...37 // 2.19 Panely nástrojů v režimu „Celá obrazovka“...38 // 2.20 Návrat к původnímu panelu nástrojů...39 // 2.21 Vypnuté stránkování na pozadí...40 // 2.22 Vytvoření nového panelu nástrojů...40 // 2.23 Vyvolání vlastních položek nabídky z klávesnice...41 // 2.24 Panel nástrojů maker...41 // 2.25 Přiřazení klávesových zkratek...42 // 2.26 Zmenšení nebo uspořádání oken...42 // 2.27 Přepínání mezi dokumenty...43 // 2.28 Rozdělení okna...43 // 2.29 Navrch huj, vespod fuj...44 // 2.30 Přerušení dialogů...45 // 3. Nápověda programu Word...46 // 3.1 Názvy tlačítek a kontextová nápověda...46 // 3.2 Nápověda v dialogových oknech...46 // 3.3 Kopie tématu nápovědy...47 // 3.4 Tisk tématu nápovědy...47 // 3.5 Pomocník Office...47 // 3.6 Jaký pomocník by se vám líbil?...48 // 3.7 Kladení otázek pomocníkovi...49 // 3.8 Informace o programu...49 // 3.9 Určení rozsahu vyhledávací funkce...50 // 3.10 Průvodci...51 // 4. Správa souborů...52 // 4.1 Vytvoření nového souboru...52 // 4.2 Šablony v dodávce Wordu...52 // 4.3 Ten poslední...53 // 4.4 Současné otevření několika souborů...53 // 4.5 Otevření souboru z průzkumníka nebo plochy...54 // 4.6 Jiný způsob otevření souboru...54 // 4.7 Pozor u dlouhých názvů...54 // 4.8 Využití
oblíbených položek...55 // 4.9 Otazníky a hvězdičky při hledání názvů souborů...55 // 4.10 Otevřeni dokumentu tlačítkem na panelu nástrojů...56 // 4.11 Rychlé hledání...56 // 4.12 Zahrnutí dalších disků do hledáni...57 // 4.13 Hledání dokumentů...58 // 4.14 Hledání na několika discích...58 // 4.15 Prohledávání podsložek...59 // 4.16 Uložte si nastavené hledání...59 // 4.17 Otevření uložených hledání...59 // 4.18 Seznam všech dokumentů...60 // 4.19 Náhled dokumentu...61 // 5. Import a export...62 // 5.1 Konverze cizích formátů...62 // 5.2 Jednoznačné názvy pro import...62 // 5.3 Import z programu Word pro DOS...63 // 5.4 Rušivé znaky v textu... // 5.5 Nezobrazuje-li se seznam formátů... // 5.6 Export dokumentů pro uživatele jiných editorů. // 5.7 Formát Word 97 a Word 95... // 5.8 Správné slučování dokumentů... // 5.9 Rychlé hledání formátů souborů... // 5.10 Pozor zrada... // 6. Ukládání... // 6.1 Jakže se prosím jmenujete?... // 6.2 Vytvoření nové složky... // 6.3 Vhodné názvy... // 6.4 Uložení souboru pod jiným názvem. // 6.5 Uložit vše... // 6.6 Automatické ukládání... // 6.7 Výzva pro vlastnosti souboru... // 6.8 Individuální vlastnosti souboru... // 6.9 Záložky ve vlastnostech dokumentu. // 6.10 Otevření standardních dopisů jen pro čtení... // 6.11 Uložení truetypových písem s dokumentem... // 6.12 Pozor při ochraně heslem a u záložních kopií.. // 6.13 Dokument
chráněný, heslo zapomenuté... // 6.14 Porovnání dokumentu se sebou samým... // 6.15 Zavření všech dokumentů... // 63 // 63 // 64 // 64 // 65 // 66 // 66 // 67 // 67 // 67 // 67 // 68 // 68 // 68 // 69 // 69 // 7. Tisk... // 7.1 Náhled před tiskem... // 7.2 Tisk aktuální stránky... // 7.3 Kontrola tisku po změně tiskárny... // 7.4 Určení rozsahu tisku... // 7.5 Tisk výběru... // 7.6 Kompletace výtisků... // 7.7 Tisk do souboru... // 7.8 Vytvoření postskriptového souboru... // 7.9 Tisk ve správném pořadí... // 7.10 Tisk vlastností dokumentu... // 7.11 Rychlý tisk... // 7.12 Tisk na pozadí... // 7.13 Přerušení tisku na pozadí... // 7.14 Přehledný tisk čísel řádků... // 7.15 Tisk tiskových souborů... // 7.16 Možnosti obálek... // 7.17 Tisk štítků na zkoušku... // 7.18 Samostatný tisk vlastností dokumentu... // 70 // 70 // 71 // 72 // 72 // 73 // 74 // ...75 // 75 // 75 // 75 // 76 // 76 // 77 // 77 // 78 // 78 // 79 // 79 // 80 // 80 // 80 // 81 // 82 // 82 // 83 // 8. Tvorba textu...84 // 8.1 Vkládání nebo přepisování?...84 // 8.2 Odvolání poslední akce...85 // 8.3 Odvolání více akcí...85 // 8.4 Opakování poslední akce...85 // 8.5 Odsazení odstavce klávesou Tab...86 // 8.6 Běžné chování klávesy Tab...86 // 8.7 Vložení speciálního znaku...87 // 8.8 Zadání několika speciálních znaků...87 // 8.9 Klávesové zkratky často užívaných symbolů...88 // 8.10 Změna symbolu...88 // 8.11 Speciální
znaky se nezobrazují správně...88 // 8.12 Odkazy na Internet...89 // 8.13 Zvýraznění důležitých pasáží v textu...91 // 8.14 Odstranění zvýraznění...92 // 9. Vkládání informací...93 // 9.1 Vložení datumu jako prostý text...93 // 9.2 Vložení jména autora...93 // 9.3 Počet znaků...94 // 9.4 Počet znaků bez úvodu...95 // 9.5 Poznámky pod čarou...95 // 9.6 Poznámky pod čarou, které se nepočítají...95 // 9.7 Stálé zobrazení poznámek a vysvětlivek...96 // 9.8 Odkaz na pokračováni u dlouhých poznámek pod čarou...97 // 9.9 Začátek vysvětlivek na nové stránce...97 // 9.10 Křížové odkazy snadno a rychle...98 // 9.11 Podrobné křížové odkazy snadno a dobře...98 // 9.12 Odkazy na textové pasáže...99 // 9.13 Zadávání komentářů...99 // 9.14 Tisk komentářů...100 // 9.15 Vkládání zvukových souborů do komentářů...100 // 9.16 Úspora místa při nahrávání zvuku...100 // 9.17 Výpustky...101 // 9.18 Vkládání automatického textu do dokumentu...101 // 9.19 Často užívané automatické texty...102 // 9.20 Podpis jako automatický text...102 // 9.21 Automatický text „zásobník“...102 // 9.22 Vložení zásobníku bez vyprázdnění...103 // 9.23 Bleskové rejstříkové položky...104 // 9.24 Globální označení rejstříkové položky...104 // 9.25 Automatické označováni rejstříku...105 // 10. Kontrola textu...107 // 10.1 Rčení...107 // 10.2 Práce s otevřeným oknem hledání...107 // 10.3 Opakované
hledání...108 // 10.4 Bleskové hledání...108 // 10.5 Hledání šité na míru...109 // 10.6 Práce s textem při otevřeném okně Nahradit...109 // 10.7 Pozor při automatickém nahrazování...109 // 10.8 Kontrola četnosti slov...110 // 10.9 Odvolání automatického nahrazení...110 // 10.10 Hledání či nahrazení ve vybraném textu...111 // 10.11 Nemáte na klávesnici „stříšku“ (л) ?...111 // 10.12 Hledání speciálních znaků...111 // 10.13 Nahrazení speciálními znaky...112 // 10.14 Automatická změna slovosledu...113 // 10.15 Tabulátor = mezera?...114 // 10.16 Grafiky a pole...114 // 10.17 Převzetí obsahu pole Hledat do pole Nahradit za...115 // 10.18 Hledání a náhrada s použitím schránky...115 // 10.19 Hledání a nahrazování formátů...116 // 10.20 Hledání a nahrazení pomocí klávesových zkratek...116 // 10.21 Vykročení z okna...117 // 10.22 Rychlé formátování citátů...117 // 11. Kontrola pravopisu...118 // 11.1 Automatická kontrola pravopisu...118 // 11.2 Kontrola pravopisu a gramatiky na pozadí...118 // 11.3 Rychlá oprava chyb...118 // 11.4 Označené slovo je správné...119 // 11.5 Člověk se někdy zmýlí...119 // 11.6 Označené slovo je napsané chybně...120 // 11.7 Omezení kontroly...120 // 11.8 Krátké přerušení kontroly pravopisu...120 // 11.9 Jazyk...121 // 11.10 T radiční opravy...121 // 11.11 Automatické opravy bez oklik...121 // 11.12 Velká a malá písmena v poli Nahrazovat...122 // 11.13 Psaní
velkých a malých písmen v poli Za...122 // 11.14 Klávesa Caps Lock a automatické opravy...122 // 11.15 Blesková oprava pro zkušené...123 // 11.16 Odstranění ze seznamu automatických oprav...123 // 11.17 Odvolání automatických oprav...123 // 11.18 Kontrola pravopisu na kolenou...123 // 11.19 Definice jazyka ve stylu...124 // 11.20 Uživatelské cizojazyčné slovníky...124 // 11.21 Odborné slovníky...125 // 11.22 Synonyma a rčení...125 // 11.23 Odvolání oprav...125 // 11.24 Automatické opravy - mocné a nebezpečné...126 // 11.25 Automatické výjimky...126 // 11.26 Spuštění automatické opravy...127 // 11.27 Automatické opravy - seznam nahrazovaných výrazů...127 // 11.28 Zálohování seznamu automatických oprav...128 // 11.29 Automatické opravy pro zrychlení zápisu...129 // 11.30 Autogag...129 // 11.31 Automatické dělení slov...129 // 11.32 Ruční dělení slov...130 // 11.33 Dělení slov v záhlaví a zápatí...131 // 11.34 Čislování stránek podle libosti...131 // 11.35 Mezery, které nedělí...131 // 11.36 Stále zapnuté automatické dělení slov...131 // 11.37 Dělení slov s výjimkami...132 // 11.38 Vyloučení slov z automatického dělení...132 // 11.39 Dělení jednotlivých slov...133 // 11.40 Odvolání dělení slov...133 // 11.41 Dělení slov v tabulkách...133 // 11.42 Pozor na automatické číslování...134 // 11.43 Záložky se smažou automaticky...134 // 11.44 Titulek bez jmenovky...134 // 12. Formát znaků...135
// 12.1 Formátování slova bez výběru...135 // 12.2 Formátování jednotlivých znaků ve slově...135 // 12.3 „Poslední" písma...135 // 12.4 Bleskový přístup ke druhům písma...136 // 12.5 Instalace nových druhů písma...136 // 12.6 Cizí písma... 137 // 12.7 Krokové zvětšování a zmenšování písma...137 // 12.8 Změna velikosti písma v bodech...137 // 12.9 Ruční zadání velikosti písma...138 // 12.10 Změna zápisu velkých a malých písmen...139 // 12.11 Barva ve hře...139 // 12.12 Tančící písmo...139 // 12.13 Vidím něco, co ty vidět nemůžeš...140 // 12.14 Bílé na černé...141 // 12.15 Nastavení výchozího druhu písma...142 // 12.16 Odvolání formátu písma...142 // 12.17 Formátování pomocí „štětečku“...142 // 12.18 Opakovaná kopie formátu...143 // 12.19 Formátování není na monitoru vidět...143 // 12.20 Nová definice horního a dolního indexu...144 // 13. Formátování odstavce...145 // 13.1 Kopírování formátu odstavce myší...145 // 13.2 Jednotky pro nastavování odstavců...145 // 13.3 Přepočty jednotek...145 // 13.4 Každé okno se svým pravítkem?...146 // 13.5 Nastavení řádkování z klávesnice...146 // 13.6 Odvolání formátu odstavce...147 // 13.7 Svázáni odstavců nefunguje...147 // 13.8 Číslování řádek...147 // 13.9 Rychlé vyvolání dialogového okna Tabulátory...148 // 14. Automatické formátování...149 // 14.1 Automatické formátování textu...149 // 14.2 Změna konfigurace
funkce Automatický formát...149 // 14.3 Vypnutí automatického formátování během psaní...150 // 14.4 Automatické ohraničení při psaní...150 // 14.5 Odvolání automatického formátu...151 // 14.6 Automatické odrážky při psaní...151 // 14.7 Automatické číslování při psaní...152 // 14.8 Nahrazování speciálních znaků při psaní...152 // 14.9 Rychlé formátování odsazení prvního řádku...153 // 14.10 Rychlé formátování odsazení celého odstavce...154 // 15. Stránky, oddíly a sloupce...155 // 15.1 Rychlé vyvolání dialogového okna Vzhled stránky...155 // 15.2 Hranice textu před očima...156 // 15.3 Při zalamování stránky žádný vybraný text...156 // 15.4 Rozměry stránky jako standard...156 // 15.5 Zamezit automatickému ukládání šablony Normal.dot...157 // 15.6 Nastavení okrajů stránky na pravítku...158 // 15.7 Nejsou viditelné značky odsazení odstavce?...158 // 15.8 Pravítko s mírou-jasné rozměry...158 // 15.9 Výchozí bod pravítka...159 // 15.10 Menší formát papíru než dovoluje tiskárna...159 // 15.11 Změna orientace stránky po změně oddílu...160 // 15.12 Tisk několika stránek na listu DIN A4...161 // 15.13 Text do sloupců snadno a rychle...161 // 15.14 Nastavení sloupců z pravítka...162 // 15.15 Vyrovnání sloupců...162 // 15.16 Zalomení oddílu do prázdna...163 // 16. Záhlaví a zápatí...164 // 16.1 Vytvoření záhlaví a zápatí...164 // 16.2 Různá záhlaví a zápatí...164
// 16.3 Trošku záludná záhlaví a zápatí...165 // 16.4 Horní a dolní okraj stránky kontra záhlaví a zápatí...165 // 16.5 Od záhlaví к zápatí pomocí klávesnice...166 // 16.6 Číslo stránky, datum a čas...166 // 16.7 Číslo stránky, datum a čas klávesovou zkratkou...167 // 16.8 Vyžádaná informace se nezobrazuje...167 // 16.9 Nadpisy v záhlavích...168 // 16.10 Převzetí libovolného textu do záhlaví...169 // 16.11 Úprava stávajících záhlaví a zápatí...169 // 16.12 Změna polohy záhlaví a zápatí myší...169 // 16.13 Editace sudých a lichých záhlaví a zápatí současně...170 // 16.14 Záhlaví a zápatí na první stránce...171 // 16.15 Formát čísla stránek...172 // 17. Šablony...173 // 17.1 Pravidelné ukládání šablony Normal.dot...173 // 17.2 Použití šablon, které nejsou uložené ve složce šablon...173 // 17.3 Šablona z dokumentu...174 // 17.4 Nové karty v okně Soubor/Nový...175 // 17.5 Změna šablony...176 // 17.6 Připojení dalších šablon...177 // 17.7 Uloženi náhledu...177 // 18. Styly... 179 // 18.1 Styly jednotlivých znaků...179 // 18.2 Spojení stylu s jazykem...179 // 18.3 Posloupnosti ve stylech...180 // 18.4 Automatické styly...181 // 18.5 Aplikace stylu na odstavec...181 // 18.6 Zobrazení všech dostupných stylů...182 // 18.7 Klávesové zkratky stylů...183 // 18.8 Obnovení původního formátu...183 // 18.9 Strukturování textu v zobrazení osnovy...184 // 18.10 Tisk definic stylů...185
// 19. Pohyb v textu...187 // 19.1 IntelliMouse inklusive...187 // 19.2 Pohyb po slovech z klávesnice...187 // 19.3 Pohyb po odstavcích...187 // 19.4 Na začátek nebo na konec řádku...188 // 19.5 Pohyb kurzoru o zobrazený výřez nahoru a dolů...188 // 19.6 Pohyb kurzoru na začátek nebo konec dokumentu...188 // 19.7 Pohyb kurzoru na začátek nebo konec zobrazeného výřezu...188 // 19.8 Zpět na poslední místo kurzoru...189 // 19.9 Procentuální pohyb po dokumentu...’...189 // 19.10 Pohyb v dokumentu po oddílech...190 // 19.11 Pohyb po stránkách...191 // 19.12 Pohyb po řádcích...191 // 19.13 Přecházení na poznámky pod čarou, komentáře a další prvky...192 // 19.14 Posuvníky...193 // 19.15 Informace o stránkách na posuvníku...193 // 19.16 Pozor na polohu kurzoru...194 // 19.17 Pohyb z obsahu do kapitol...194 // 20. Výběr textu...195 // 20.1 Výběr řádek a znaků...195 // 20.2 Výběr delších pasáží dokumentu...195 // 20.3 Výběr jednotlivých slov myší...195 // 20.4 Výběr slov pomocí klávesnice...196 // 20.5 Výběr vět...196 // 20.6 Výběr řádků myší...196 // 20.7 Výběr do začátku nebo konce řádku...197 // 20.8 Výběr do horního nebo dolního okraje okna...197 // 20.9 Výběr o obrazovku dolů nebo nahoru...197 // 20.10 Rozšířený výběr klávesou F8...197 // 20.11 Výběr po začátek nebo konec dokumentu...198 // 20.12 Výběr odstavců myší... 199 // 20.13 Výběr odstavců z klávesnice...199 // 20.14 Výběr
celého dokumentu...199 // 20.15 Výběr bloků...200 // 20.16 Výběr bloku z klávesnice...201 // 21. Přesun a kopírování...202 // 21.1 Drag & drop, jak je známe...202 // 21.2 Přesun z klávesnice...202 // 21.3 Kopírování z klávesnice...203 // 21.4 Přesun a kopírování do jiného dokumentu...203 // 21.5 Za hranice Wordu...204 // 21.6 Několik kopií...204 // 21.7 Rozšířený drag & drop...204 // 21.8 Výstřižek z dokumentu a současné vymazání...205 // 21.9 Propojené dokumenty...206 // 21.10 Hypertextové odkazy ve Wordu...206 // 21.11 Přesun v zobrazení osnovy...207 // 21.12 Zásobník...208 // 21.13 Přesouvání odstavců...208 // 22. Tabulky...209 // 22.1 Vytvoření tabulky myší...209 // 22.2 Co když si vložení tabulky rozmyslím...209 // 22.3 Kreslení tabulek...209 // 22.4 Tabulky z klávesnice...210 // 22.5 Vkládání excelovských tabulek...211 // 22.6 Kopírování excelovských tabulek...211 // 22.7 Maximální šířka sloupců...212 // 22.8 Optimální šířka sloupce...212 // 22.9 Převzetí struktury tabulky...213 // 22.10 Problémy se strukturou...213 // 22.11 Tabulka jako automatický text...214 // 22.12 Dělení slov v tabulkách...214 // 22.13 Vkládání řádků a sloupců...214 // 22.14 Vkládání prázdných řádků do tabulky... // 22.15 Vkládání prázdných sloupců... // 22.16 Vložení nového sloupce za posledním... // 22.17 Vložení posledního řádku za posledním... // 22.18 Sloučení buněk v tabulce...
22.19 Problémy se sloučenými buňkami... // 22.20 Dělení buněk... // 22.21 Rovnoměrně rozdělená šířka sloupců... // 22.22 Mezera mezi obsahy buněk... // 22.23 Záhlaví tabulek... // 22.24 Úprava tabulky myši... // 22.25 Fixace velikosti buněk při úpravách... // 22.26 Rovnoměrná změna sousedních buněk... // 22.27 Stejně veliké buňky... // 22.28 Vyvolání okna Výška a šířka buněk myší... // 22.29 Neviditelné zápisy... // 22.30 Výběr sloupců... // 22.31 Výběr několika sloupců... // 22.32 Formátování tabulky... // 22.33 Výběr celé tabulky... // 22.34 Výběr řádku... // 22.35 Výběr několika řádek... // 22.36 Hledání tabulek... // 22.37 Tabulky s tabulátory... // 22.38 Pohyb a výběr v tabulkách... // 22.39 Vymazání obsahu tabulky a celé tabulky... // 22.40 Konverze textu do tabulky... // 22.41 Převod tabulky na text... // 22.42 Automatické výpočty... // 22.43 Výpočet v tabulce není správný... // 22.44 Problémy s prázdnými buňkami... // 22.45 Výpočty se záložkami... // 22.46 Odkazy na určité buňky... // 22.47 Výpočty v textu... // 22.48 Vytvoření seznamů z tabulky... // 22.49 Řazení v tabulkách a v textu... // 22.50 Řazení bez ohledu na odstavce... // 22.51 Nové seřazení posloupnosti bez ohledu na odstavce... // 22.52 Dvě tabulky vedle sebe... // 22.53 Výpočet v tabulkách... // 22.54 Přesun řádek v tabulce... // 22.55 Rozděleni tabulky... // 22.56 Potlačené zalomení stránky
v tabulce... // 215 // 215 // 216 // 216 // 216 // 217 // 217 // 217 // 218 // 218 // 218 // 219 // 220 // 220 // 220 // 221 // 221 // 221 // 222 // 222 // 223 // 223 // 223 // 224 // 224 // 225 // 226 // 226 // 227 // 228 // 228 // 229 // 229 // 230 // 231 // 232 // 232 // 233 // 233 // 234 // 234 // 235 // 235 // 23. Tabulátory...236 // 23.1 Úprava výchozích kroků zarážek...236 // 23.2 Maximum standardních tabulátorových zarážek...236 // 23.3 Maximální počet tabulátorů...237 // 23.4 Umístění zarážek myší...237 // 23.5 Vymazání tabulátoru myší...238 // 23.6 Rychlé vyvolání dialogového okna Tabulátory...238 // 24. Ohraničení a rámy...239 // 24.1 Stínování ohraničeného odstavce...239 // 24.2 Mřížka tabulky...239 // 24.3 Kde jsou staré známé rámy?...240 // 24.4 Přesuny textových polí a rámů myší...240 // 24.5 Zalomení v rámech a textových polích...241 // 24.6 Zadání vodorovných souřadnic při použití rámů...242 // 24.7 Přesouvání rámu s textem...242 // 24.8 Ukotvení rámu nebo textového pole к textu...243 // 24.9 Bezplatný příklad rámu...244 // 24.10 Rámy a textová pole v záhlavích a zápatích...245 // 24.11 Několik odstavců zahrnutých do rámu...245 // 25. Textové a grafické objekty...246 // 25.1 Vložení obrázku do textu...246 // 25.2 Vkládání obrázků s náhledem...247 // 25.3 Neznámý grafický objekt...247 // 25.4 Souboj objemu dat...248 // 25.5 Obrázek se nezobrazuje...249 // 25.6
Obrázky prosím nezobrazovat přes text...250 // 25.7 Vložení vodoznaku...250 // 25.8 Obrázky v tabulkách...251 // 25.9 Obrázky v tabulkách podruhé...253 // 25.10 Svislé čáry tabulátorem...253 // 25.11 Export souboru s textem a obrázky...254 // 25.12 Zpitvořené obrázky ze schránky?...254 // 25.13 Zvětšování a zmenšování obrázků...255 // 25.14 Oříznutí obrázku...256 // 25.15 Obrázky se netisknou...257 // 25.16 Titulky obrázků...258 // 25.17 Opětovná aktivace jmenovek...259 // 25.18 Výběr objektu s titulkem...259 // 25.19 Automatický titulek...260 // 25.20 Text к obrázku v tabulce...261 // 25.21 Popisky a jiné automatické tvary...261 // 25.22 Kreslení ve Wordu...262 // 25.23 Kruhy, kruhové oblouky a čtverce...263 // 25.24 Kreslení ze středu...263 // 25.25 Trojrozměrné obrázky...263 // 26. Pole...265 // 26.1 Zadávání polí...265 // 26.2 Struktura složených polí...266 // 26.3 Současné zobrazení kódu a výsledku pole...266 // 26.4 Vždy „up to date“...266 // 26.5 Pole, která nelze aktualizovat...267 // 26.6 Uzamčení pole pro aktualizaci...267 // 26.7 Odpojení polí...267 // 26.8 Celkový počet stránek...268 // 26.9 Odkaz na následující číslo stránky v zápatí...269 // 26.10 Obsah neovlivňující číslováni stránek...269 // 26.11 Abecední obsah...270 // 26.12 Správné obsahy...271 // 26.13 Pohyb v textu prostřednictvím obsahu...271 // 26.14 Opakování čísla sekvence...271 // 26.15 Zvláštnosti automatického
číslování...272 // 26.16 Změny na vloženém souboru...272 // 26.17 Číslování stránek skládačky...272 // 27. Formuláře...274 // 27.1 Kde je příkaz Pole formuláře?...274 // 27.2 Ochrana formuláře...275 // 27.3 Místo pro volné údaje...275 // 27.4 Nechráněné oddíly mohou rušit formulář...275 // 27.5 Pohyb po formulářových polích při zadávání...276 // 27.6 Neupravená zaškrtávací políčka...276 // 27.7 Rychlý přístup к vlastnostem formulářových polí...277 // 27.8 Zvětšování a zmenšování formulářových polí...277 // 27.9 Formulář a vlastnosti souboru...277 // 27.10 Vyhodnocení formulářů...278 // 27.11 Nápověda ve formulářích...278 // 27.12 Makra ve formulářích...278 // 27.13 Tisk formulářů...279 // 28. Makra...280 // 28.1 Nahrání makra...280 // 28.2 Ne všechny názvy jsou platné...281 // 28.3 Myš při záznamu makra...281 // 28.4 Automatická makra...281 // 28.5 Záludné AutoNew...282 // 28.6 Potlačení automatických maker...282 // 28.7 Kopírování maker...283 // 28.8 Přejmenováni maker...283 // 28.9 Užitečná makra na CD...284 // Rejstřík...285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC