Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Baronet, 2000
xvi,382 s. : il.

ISBN 80-7214-301-8 (Baronet, Praha)
ISBN 80-242-0339-1 (Knižní klub)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Vydáno ve spolupráci s Knižním klubem
Obsahuje slovníček pojmů, rejstřík
MS Word for Windows 2000 (software) - příručky
000121276
Předmluva // XV // ČÁST I // VYTVOŘENÍ PRVNÍHO DOKUMENTU ...1 // Kapitola 1 Jak začít s Wordem 2000 ...3 // Spuštění Wordu ... 4 // Co najdeme na obrazovce Wordu ... 4 // Jak používat personalizované nabídky ... 6 // Práce s dialogy... 8 // Jak používat nástrojový panel...10 // Psaní textu...12 // Pohyb po obrazovce ...13 // Kapitola 2 Jak získat nápovědu...19 // Jak pracovat s pomocníkem...20 // Jak používat nápovědu bez pomocníka ...26 // Jak používat Co je to? ...29 // Jak hledat nápovědu na Webu // 31 // Kapitola 3 Ukládání, otevírání, zavírání a tisk ...33 // Jak dokument uložit...34 // Automatické ukládání...36 // Vytvoření nového dokumentu...37 // Zavření dokumentu...39 // Otevření existujícího dokumentu...40 // Tisk dokumentu ...41 // Ukončení práce s Wordem...48 // Kapitola 4 Práce v několika oknech...49 // Jak uspořádat okna ...50 // Jak se pohybovat mezi dokumenty...52 // Kapitola 5 Editování textu ... 54 // Jak vkládat, vybírat a mazat text...55 // Změna malých a velkých písmen ...58 // Zpět a Znovu ...59 // Přemisťování a kopírování textu ...60 // Jak lze vidět netisknutelné znaky ...67 // ČÁST I - Opakování...68 // ČÁST II // ABY VÁŠ DOKUMENT VYPADAL HEZKY ... 69 // Kapitola 6 Práce se stránkami...71 // Nastavování okrajů...72 // Změna orientace dokumentu ...75 // Nastavení velikosti stránky ...76 // Jak ukončovat stránku...78 // Zobrazení dokumentu...80 // Jak používat
funkce pro zvětšování...82 // Kapitola 7 Uspořádání textu na stránce...84 // Práce se zarážkami ... 85 // Změna řádkování ... 89 // Zarovnávání textu... 91 // Kapitola 8 Efektivní používání druhů písma ...93 // Jak vybrat písmo a jeho velikost... 94 // Zvýraznění textu... 97 // Použití zvláštních efektů a animace... 98 // Jak zkopírovat formátování do jiné sekce ...101 // Jak změnit výchozí písmo...102 // Kapitola 9 Vkládání speciálních znaků...104 // Iniciály ...105 // Vkládání speciálních znaků a symbolů ...109 // Kapitola 10 Práce se seznamy...112 // Jak při psaní používat autoformát...113 // Práce se seznamy s odrážkami a číslovanými seznamy ...116 // Vytváření víceúrovňových číslovaných seznamů ...124 // ČÁST II - Opakování...128 // ČÁST III // VIZUÁLNÍ EFEKTY...129 // Kapitola 11 Jak sdělovat své představy pomocí klipartů...131 // Vložení klipartů...132 // Úpravy klipartů ...134 // Obtékání textu kolem obrázku ...139 // Odstranění klipartů...141 // Jak vytvořit vodotisk...141 // Kapitola 12 Vytváření WordArtů...144 // Vložení Word Artu ...145 // Úpravy WordArtů ...147 // Otáčení WordArtů...152 // Změna směru textu WordArtů...153 // Změna mezipísmenových mezer WordArtů...154 // Kapitola 13 Použití panelu pro kreslení...156 // Vyvolání panelu kreslení ...157 // Odstranění objektu...162 // CAST lil - Opakování...763 // ČÁST IV // TABULKY,
GRAFY A SLOUPCE...165 // Kapitola 14 Práce s tabulkami...167 // Vytvoření jednoduché tabulky...168 // Jak psát do tabulky text...173 // Pohyb po tabulce...174 // Úprava šířky sloupce ...174 // Formátování obsahu buňky...176 // Automatické součty ...181 // Vkládání a rušení sloupců a řádků...182 // Vymazání oddělovače polí ...186 // Změna orientace textu ...187 // Změny ohraničení buněk tabulky...188 // Přidání titulního řádku...190 // KapitolalS Tvorba grafů...191 // Vytvoření grafu z tabulky...192 // Úpravy grafů...195 // Editování grafu ...196 // Editace dat grafu ...204 // Odstranění grafu...205 // Jak vytvořit samostatný graf...206 // Kapitola 16 Používání novinových sloupců ...209 // Jak vytvořit novinový sloupec...210 // Změna počtu sloupců...211 // Změna šířky sloupců...212 // Vytvoření svislých čar mezi sloupci ...214 // Odstranění sloupcového formátu ...215 // ČÁST IV - Opakování...216 // ČÁST V // POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ WORDU...217 // Kapitola 17 Objevujeme nástroje pro urychlení práce...219 // Používání automatických oprav...220 // Jak používat automatický text...225 // Jak používat funkce Najít a Nahradit...229 // Statistika o dokumentu...234 // Kapitola 18 Objevujeme nástroje pro zkvalitnění práce...235 // Jak opravovat překlepy a gramatické chyby...236 // Spuštění pravopisného testu...238 // Jak najít ve slovníku unikající výraz ...242 // // XII OBSAH
Kapitola 19 Hromadná korespondence ...244 // Vytvoření hlavního dokumentu ...245 // Určení datového zdroje pro sloučení...247 // Sloučení dopisu s datovým zdrojem...252 // Náhled hromadné korespondence...254 // Sloučení...255 // Kapitola 20 Tisk obálek a štítků...258 // Vytváření obálek...259 // Vytvoření adresních štítků...265 // ČÁST V - Opakování...272 // ČÁST VI // PRÁCE S DLOUHÝMI DOKUMENTY...273 // Kapitola 21 Styly odstavců...275 // Zobrazení oblasti stylu ...276 // Jak pracovat se styly ...278 // Vytvoření nového stylu ...279 // Vytvoření stylu bez předlohy...282 // Zrušení stylu...286 // Kapitola 22 Objevování šablon...289 // Uložení dokumentu jako šablony...290 // Vytvoření nového dokumentu pomocí šablony ...292 // Používání šablon...294 // Aktualizace šablony ...296 // Zrušení šablony // 299 // Kapitola 23 Záhlaví a zápatí...301 // Vložení záhlaví a zápatí...302 // Vložení data, času a čísla stránky...303 // Aranžování záhlaví a zápatí na různých stránkách...305 // Kapitola 24 Poznámky pod čarou...307 // Jak vytvořit poznámku pod čarou...308 // Kopírování poznámek...312 // Přemístění poznámky...314 // Vymazání poznámky...315 // Změna poznámky pod čarou na vysvětlivku a obráceně...315 // ČÁST VI - Opakování...320 // ČÁST VII // WORD PRACUJE NA WEBU...321 // Kapitola 25 Vytváření WWW stránek...323 // Vytvoření WWW stránky...324 // Úprava
WWW stránky...331 // Uložení WWW stránky ...340 // Publikování WWW dokumentu ...341 // Převedení dokumentu Wordu na WWW stránku...342 // ČÁST VII - Opakování...348 // ČÁST VIN // DODATKY...349 // Dodatek A Instalace Office 2000 ...351 // Instalace programů...352 // Práce v režimu údržby ...357 // Instalace obsahu dalších CD...360 // Dodatek ? Používání klávesových zkratek...361 // Učíme se základní klávesové zkratky...362 // Nápověda...362 // Práce s textem...363 // Slovníček ...367 // Rejstřík...371

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC