Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
215 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0190-1 (brož.)
Microsoft Office XP
Obsahuje obrázky, rejstřík
MS Word for Windows (software) - příručky
000121277
Obsah // Úvod ...11 // 1. Práce s dokumenty...12 // 1.1 Spuštění Wordu a ukončení práce...12 // Vytvoření zástupce Wordu na pracovní ploše...12 // Spuštění Wordu současně s otevřením dokumentu...12 // Automatické spuštění Wordu po startu počítače...13 // Parametry spuštění Wordu...13 // Spuštění Wordu pomocí klávesové zkratky...16 // 1.2 Zabezpečení aplikace a dokumentů...16 // Obnovení instalace Wordu...16 // Obnovení dokumentu...16 // 1.3 Možnosti při otevírání dokumentů... 17 // Otevření dokumentu pouze pro čtení...17 // Otevření kopie dokumentu...18 // Způsoby zobrazení dokumentů v dialogovém okně Otevřít...18 // Práce s oblíbenými položkami...20 // Automatické otevření dokumentu při spuštění počítače...21 // 1.4 Vlastnosti dokumentu... 21 // Využití vlastností dokumentu při jejich organizaci...21 // Statistika dokumentu...23 // 1.5 Uspořádání oken s dokumenty...23 // Uspořádání oken s dokumenty...24 // Nové okno s dokumentem...24 // 1.6 Spojování dokumentů...25 // 1.7 Tisk dokumentu...26 // Nastavení tiskárny...26 // Tisk několika dokumentů najednou...28 // Řízení v průběhu tisku...29 // Tisk dalších součástí dokumentu...29 // 1.8 Ukládání dokumentu... 30 // Možnosti ukládání dokumentu...31 // Záložní kopie...32 // Automatické ukládání dokumentu...32 // Uložení dokumentu s heslem...32 // 2. Úpravy dokumentu...34 // 2.1 Kurzor a označování textu... 34
// Přemístění kurzoru mezi okny...34 // Přesouvání kurzoru na posledních třech pozicích...34 // Posuvníky...35 // Shrnutí možností označování textu...35 // Režim roztahování označení...35 // Označení obdélníkového bloku...37 // Označení nesouvisejících oblastí textu...38 // 2.2 Úpravy textu...38 // Režim přepisování a vkládání...39 // Zadání po klepnutí...39 // Schránka Windows...39 // 2.3 Kontrola pravopisu...40 // Vytvoření a použití vlastního slovníku...40 // Nastavení kontroly pravopisu...41 // Vyhledávání synonym a příbuzných slov...43 // 2.4 Vyhledávání a nahrazování...43 // Vyhledávání a nahrazování speciálních znaků...43 // Vyhledávání a nahrazování formátu...44 // 2.5 Automatický text...45 // Vložení položky automatického textu...46 // Vytvoření položky automatického textu...46 // 2.6 Inteligentní tlačítka...47 // 2.7 Komentáře...48 // Vložení komentáře...48 // Vložení hlasového komentáře...49 // Změny v komentáři...50 // Odstranění komentáře...50 // 3. Formátování dokumentu...51 // 3.1 Typ písma...51 // Použití písma...51 // Instalace dalších typů písma...52 // 3.2 Změna vzhledu písma... 53 // Velikost písma (půlbody)...54 // Méně používané textové efekty...54 // Určení velikosti indexu...55 // Styl znaku...56 // Párování textu...56 // Roztažení textu ve vodorovném směru...57 // Velká a malá písmena...57 // Iniciála...58 // Otočení
textu...59 // 3.3 Změna vzhledu odstavce...60 // Souhrn postupů při formátování odstavce...60 // Práce s tabulátory...61 // 3.4 Číslované seznamy a seznamy s odrážkami...64 // Seznamy a styly pro seznamy...65 // Ruční vytváření a úpravy seznamů s odrážkami...65 // Prohlížení animovaných odrážek...68 // Ruční vytváření a úpravy číslovaných seznamů...68 // Ruční vytváření a úpravy víceúrovňových číslovaných seznamů...69 // 3.5 Styly odstavce...71 // Nastavení stylů odstavce... 71 // Uchování stylu v šabloně...72 // Změna stylu na základě vlastností textu...73 // Odstranění stylu odstavce...73 // Správa stylů...74 // 3.6 Zobrazení formátování... 75 // 3.7 Automatické formátování dokumentu...75 // 3.8 Šablona dokumentu...77 // Vytvoření dokumentu pomocí Průvodce...77 // Změna šablony v dokumentu...78 // Vytvoření šablony...78 // Globální šablony...79 // Umístění šablon...80 // 4. Formátování stránky...81 // 4.1 Nastavení stránky...81 // Vytvoření nestandardních stránek...81 // Záměna formátů A4 a Letter...82 // Brožury a dva listy na jedné stránce...82 // Svislé zarovnání stránky...83 // 4.2 Grafika na stránce...84 // Orámování a stínování stránky...85 // Efekty ohraničení stránky...85 // Různé čáry na jedné stránce...86 // Možnosti nastavení ohraničení...86 // Vodorovná čára...87 // Vodoznak...88 // 4.3 Sloupce...90 // Vytvoření a nastavení sloupců...90
// Tok textu ve sloupcích...92 // Vytvoření nadpisu před sloupci...92 // 4.4 Číslování stránek...93 // Složitější číslování...93 // Víceúrovňové číslování...93 // 5. Tabulky...95 // 5.1 Vytvoření tabulky...95 // Vložení obrázků a objektů do tabulky...96 // Vnořené tabulky...96 // 5.2 Úpravy tabulky...97 // Označení buněk...97 // Vkládání buněk...98 // Odstraňování buněk...99 // Spojení textu v buňce na jedné stránce...99 // Přizpůsobování šířky sloupce...100 // Nastavení nejlepší šířky sloupce a řádku...101 // Stejně široké sloupce a řádky...102 // 5.3 Okraje buňky a mezery mezi buňkami...103 // Mezera mezi buňkami...104 // Vnitřní okraje buněk...104 // 5.4 Zalamování textu uvnitř políček tabulky...105 // 5.5 Převod textu na tabulku a naopak...105 // 5.6 Rozdělení tabulky...106 // Rozdělení tabulky...106 // Sloučení tabulek...106 // Vložení textu před tabulku...107 // 5.7 Vzorce...107 // Označení buněk tabulky...107 // Vložení vzorce do tabulky... 108 // Použití funkcí při vkládání vzorce...109 // Aktualizace vzorce...109 // Přesouvání a kopírování vzorce v tabulce...110 // 6. Další objekty v dokumentu...111 // 6.1 Kreslení (automatické tvary)...111 // Textové pole a text v objektech... 112 // Text a automatické tvary (přeléváno...113 // Popisky a jejich úpravy...114 // Spojovací čáry...„...116 // Využití kreslicího plátna...118 // Úpravy automatických
tvarů...120 // 6.2 Obrázky...128 // Obrázky a jejich umístění v textu...128 // Nastavení parametrů obrázku...132 // Komprese obrázků...I33 // 6.3 Klipart a Galerie médií...134 // Vložení obrázku z klipartu...I34 // Galerie médií... 135 // 6.4 WordArt... // Vytvoření objektu WordArt...I37 // Úprava tvaru objektu WordArt...138 // Změna výplně textu WordArt...138 // Nastavení vzdálenosti písmen a zarovnání objektu WordArt...139 // Svislý a vodorovný text...I39 // 6.5 Organizační schémata...140 // Vytvoření organizačního diagramu a jeho formát...140 // Změna struktury organizačního diagramu...141 // Formátování jednotlivých prvků organizačního diagramu...141 // 6.6 Rovnice...142 // Vytvoření rovnice...142 // Příklady výrazů vytvořených pomocí editoru rovnic... 143 // 6.7 Graf...143 // Postup vytvoření grafu...143 // Typ grafu...144 // Nadpisy a texty...145 // Formátování jednotlivých částí grafu...145 // Legenda...147 // 6.8 Číslování objektů (titulky)...148 // Vložení titulku...148 // Vytvoření vlastního titulku...148 // Přečíslování titulků...148 // 6.9 Poznámky pod čarou...149 // Vytvoření poznámky pod čarou a vysvětlivky...149 // Úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek...150 // Zrušení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky...151 // Změna číslování poznámek pod čarou a vysvětlivek...151 // Úprava oddělovací čáry...152 // Změny v umístění poznámek pod čarou a vysvětlivek...153
// 7. Hromadná korespondence...154 // 7.1 Postup vytváření hromadné korespondence...155 // Vytvoření nebo určení standardního dokumentu...155 // Připojení datového souboru ke standardnímu dokumentu...156 // Vložení slučovacích polí do standardního dokumentu...159 // Generování výsledných dokumentů...160 // 7.2 Možnost definice podmínek slučování...162 // 7.3 Vytváření adresních štítků nebo adres na obálky...164 // 7.4 Podmíněná tvorba údajů ve standardním dokumentu...165 // 8. Předávání údajů a internet...168 // 8.1 Předávání objektů mezi aplikacemi...168 // Propojení... 168 // Aktualizace propojení...;...169 // Řízení propojení...170 // Příklad aktualizace údajů...171 // Vložení objektu...171 // Vložení celého souboru...172 // 8.2 Internet...173 // Vytvoření webových stránek pomocí průvodce...173 // Vytvoření barevného pozadí...176 // Použití motivů...178 // 9. Dlouhé dokumenty...181 // 9.1 Osnova...181 // Zobrazení osnovy...181 // Zobrazení nebo skrytí textu určité úrovně...182 // Sbalení a rozbalení textu...183 // Změna úrovně nadpisu...184 // Zobrazení prvního řádku odstavce...184 // Přesouvání odstavců v osnově...184 // 9.2 Rozvržení dokumentu...185 // 9.3 Obsah...185 // Vytvoření obsahu z nadpisů dokumentu...186 // Aktualizace obsahu...187 // Využití obsahu pro listování dokumentem...187 // Vytvoření obsahu z ručně určených odstavců... 187 // Vytvoření
obsahu z ručně označených položek v dokumentu...188 // Odstranění obsahu...188 // 9.4 Rejstřík...189 // Označení položek rejstříku...189 // Označení položek druhé úrovně...190 // Vytvoření rejstříku...191 // Aktualizace rejstříku...192 // Odstranění rejstříku...192 // 9.5 Záložky a křížové odkazy...192 // Využití záložek...192 // Vytvoření záložky...193 // Přechod na určitou záložku...193 // Odstranění záložky...193 // Vytvoření křížového odkazu...193 // Aktualizace křížových odkazů...194 // 10. Sdílení dokumentu...195 // 10.1 Zabezpečení dokumentu...195 // 10.2 Sledování změn a komentářů...196 // Sledování změn...196 // Znázornění revizí v podokně revizí...197 // Posouzení revizí...197 // Rychlé přijetí nebo odstranění jednotlivých revizí...198 // Nastavení vzhledu revizních značek...199 // 10.3 Porovnání dokumentů...200 // 10.4 Směrování dokumentu...201 // 11. Nastavení Wordu a automatizace práce...203 // 11.1 Pole... 203 // Vložení pole do dokumentu... 204 // Zobrazení polí v dokumentu...204 // Aktualizace polí...206 // Tisk polí...206 // Změna pole...207 // Odstranění pole...207 // Příklad použití pole - první nadpis na stránce v záhlaví...208 // Příklad použití pole - sekvenční číslování...208 // 11.2 Makra...210 // Záznam makra...210 // Spouštění makra...211 // Správa maker...212 // Rejstřík...214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC