Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Computer Press, [1997]
270 s.

objednat
ISBN 80-85896-62-1 (brož.)
Rejstř.
V tiráži název: WORD 7.0 - Kompendium
MS Word for Windows 95 (software) - příručky
000121281
Úvod 1 // Konvence 2 // Vlastnosti Wordu a novinky verze 7 3 // Instalace 5 // Průběh instalace 5 // Moduly programu Microsoft Word 7 // Dodatečná instalace В // Výhody síťové instalace 8 // Nápověda 8 // Práce s nápovědou v dialogových panelech 9 // Spuštění a ukončení Wordu 13 // Spuštění textového editoru Word 13 // Parametry spuštění Wordu 14 // Ukončení práce textového editoru Word 15 // 1 Základy zpracování textu 17 // Otevření dokumentu 18 // Nový dokument 18 // Otevření dokumentu 20 // Odeslání dokumentu elektronickou poštou 24 // Vyhledávání souborů a informace o souboru 25 // Zobrazení dokumentů 28 // Psaní textu 32 // Označení textu a jeho základní úpravy 37 // Vyhledávání a nahrazování textu 40 // Tisk 43 // Uložení a zavření souboru 50 // 2 Úpravy textu 55 // Úpravy textu 56 // Úpravy vybrané části textu 56 // Úpravy vlastností odstavce 63 // Způsoby provádění úprav vybraného textu 75 // Automatické opravy a Autotext 77 // Automatické opravy 77 // Autotext 80 // Styl odstavce 82 // Šablona dokumentu 89 // 3 Formátování stránky a jejích součástí 93 // Oddíl 94 // Vytvoření oddílu 95 // Zrušení oddílu 95 // Změna typu oddílu 96 // Velikost stránky 96 // Orientace stránky 97 // Okraje 97 // Úprava toku textu 99 // Zalomení stránky tvrdým koncem nebo pomocí oddílu 99 // Svislé zarovnání textu na stránce 100 // Svázání řádků v odstavci 100 // Začátek stránky
před určitým odstavcem 101 // Vdovy a sirotci 101 // Přestránkování 102 // Sloupce 102 // Vytvoření sloupců 102 // Změna šířky sloupců 103 // Nastavení mezery a čáry mezi sloupci 104 // Řízení toku sloupců 104 // Zrušení sloupců 105 // Záhlaví a zápatí 106 // Vytvoření záhlaví a zápatí 106 // Vložení proměnných informací 107 // Přesouvání v záhlaví a zápatí 107 // Vytvoření různých záhlaví a zápatí v dokumentu 108 // Umístění záhlaví a zápatí 109 // Formátování a úpravy záhlaví nebo zápatí 109 // Číslování stránek 110 // Práce s obrázky v záhlaví a zápat 112 // Poznámky pod čarou 113 // Vytvoření poznámky pod čarou 114 // Vytvoření poznámky pod čarou s vlastním symbolem 116 // Úpravy poznámek pod čarou 116 // Úprava oddělovací čáry 118 // 4 Hromadná korespondence, dopis, reklamní leták 123 // Stručný postup využití hromadné korespondence 124 // Podrobný postup využití hromadné korespondence 125 // Určení zdroje dat 126 // Vložení polí do hlavního dokumentu 132 // Převod hlavního dokumentu na běžný dokument 141 // Další typy dokumentů v hromadné korespondenci 142 // Tisk obálek 142 // Tisk nálepek 144 // Vytvoření katalogu 145 // 5 Přidání objektů do dokumentu 147 // Rám 148 // Vytvoření rámu 148 // Označení a základní úpravy rámu 148 // Ohraničení a barva rámu 149 // Změna velikosti rámu 149 // Umístění rámu 151 // Tabulky 155
// Vytvoření tabulky 155 // Označení tabulky a políček 159 // Formátování tabulky 164 // Formátování textu v tabulce 165 // Řazení textu 166 // Vzorce 168 // Vložení obrázku 173 // Vložení obrázků do dokumentu 173 // Zobrazení obrázků v dokumentu 174 // Změna velikosti a oříznutí obrázku 175 // Úpravy obrázku 176 // Kreslení 177 // Vytvoření objektů funkcí Kreslení 178 // Popisky 180 // Základní úpravy objektů 181 // Barvy a čáry objektů ’ 83 // Zarovnání a umístění objektů, rastr 185 // Otáčení a překlápění objektů 187 // Skupiny objektů, překrývání 188 // Změna tvaru objektu 189 // Grafy 1 9 // Matematické a vědecké výrazy 194 // Speciální úpravy textu - WordArt 196 // Tabulka Excel 199 // 6 Problematika dlouhých dokumentů 201 // Osnova 202 // Vytvoření osnovy 202 // Zobrazení úrovní osnovy 204 // Úpravy dokumentu v zobrazení osnovy 206 // Schémata číslování dokumentu 206 // Hlavní dokument 208 // Sestavení dokumentu pomocí hlavního dokumentu 209 // Zpracování hlavního dokumentu 209 // Změna organizace v hlavním dokumentu 210 // Ochrana hlavního nebo vnořeného dokumentu 211 // Titulky 211 // Záložky a křížové odkazy 213 // Vytvoření a odstranění záložky 213 // Práce se záložkami 214 // Křížové odkazy 215 // Obsah a rejstřík 215 // Obsah 216 // Rejstřík 217 // Seznamy 221 // Číslování odstavců a odrážky 221 // Vytvoření jednoduchého seznamu z vybraných
odstavců 221 // Automatické vytvoření seznamu 222 // Formátování číslovaného seznamu 223 // Formátování seznamu s odrážkami 223 // Styly pro seznamy 223 // Odstranění číslování 223 // 7 Týmová práce 225 // Výměna dokumentů 226 // Export/import 226 // Vkládání objektů a propojení 228 // Poznámky 230 // Revize 232 // Formuláře 234 // 8 Automatizace práce a přizpůsobení textového editoru 239 // Pole 240 // Vložení polí 240 // Zobrazení polí 241 // Aktualizace polí 242 // Formátování polí 242 // Seznam polí používaných v textovém editoru Word 242 // Makra 250 // Záznam makra 251 // Spouštění makra 252 // Úpravy makra 252 // Odstranění makra 254 // Dodávaná makra 254 // Organizátor maker 254 // Přizpůsobení programu Word 255 // Předvolby 255 // Ikony 260 // Příkazy a klávesnicové zkratky 263 // Rejstřík // 265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC