Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. přepracované vyd.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001
102 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-336-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod
Výživa - hledisko zdravotní - učebnice vysokošk.
000121325
obsah // OBSAH // 1. ÚVOD 7 // 2. MALNUTRICE 9 // 2.1. Podvýživa. Velké energeticko-proteinové malnutrice...10 // 2.1.1. Marasmus...11 // 2.1.2. Kwashiorkor...11 // 2.1.3. Marasmický kwashiorkor...11 // 2.2. Specifické deficience ...12 // 2.2.1. Endemická struma...12 // 2.2.2. Xeroftalmie...13 // 2.2.3. Nutriční anémie ...14 // 2.2.3.1. Anémie z nedostatku železa ...14 // 2.2.3.2. Anémie z nedostatku kobalaminu a kyseliny listové ...15 // 2.2.4. Nutriční osteopenie...16 // 2.2.4.1. Křivice (rachitis)...16 // 2.2.4.2. Osteomalacie...17 // 2.2.4.3. Osteoporóza...17 // 2.2.5. Beri beri ...18 // 2.2.6. Nedostatek riboflavinu (vitaminu B2)...18 // 2.2.7. Pelagra...18 // 2.2.8. Kur děj e (skorbut)...19 // 2.3. Nadměrná výživa...20 // 2.3.1. Otylost ...21 // 2.4. Výživová doporučení pro obyvatelstvo...26 // 2.4.1. Výživové cíle pro Evropu...26 // 2.4.2. Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR ...27 // 3. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŽIVOVÉHO STAVU 29 // 3.1. Antropometrická vyšetření ...30 // 3.1.1. Metodika měření vybraných tělesných znaků ...30 // 3.1.1.1. Měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti ...30 // 3.1.1.2. Měření tělesných obvodů...30 // 3.1.1.3. Měření kožních řas kaliperem...31 // 3.1.2. Hmotnostně výšková proporcionalita...33 // 3.1.3. Stanovení množství tuku v těle ...38 // 3.1.3.1. Celkové množství tuku v těle ...38 // 3.1.3.2. Rozložení tělesného tuku ...45 // 3.1.4. Hodnocení tělesné
stavby...46 // 3.1.5. Konštituční typologie ...47 // 3.1.5.1. Violová klasifikace...48 // 3.1.5.2. Kretschmerův systém...48 // 3.1.5.3. Sheldonova biotypologická klasifikace ...48 // 5 // obsah // 3.1.5.4. Parnellova modifikace...50 // 3.1.5.5. Heath - Carterova metoda ...50 // 3.1.5.6. Petersenova metoda ...50 // 3.1.6. Hodnocení somatického stavu a vývoje dětí a dospívající mládeže...51 // 3.1.6.1. Hodnocení výšky dítěte vzhledem ke kalendářnímu věku ...52 // 3.1.6.2. Korekce výšky dítěte podle střední výšky rodičů ...58 // 3.1.6.3. Proporcionalita ...60 // 3.1.6.4. Biologický věk...63 // 3.1.6.5. Somatoskopie ...63 // 3.2. Klinická vyšetření...65 // 3.3. Imunologická vyšetření...73 // 3.4. Biochemická vyšetření...74 // 3.4.1. Úvod...74 // 3.4.2. Biochemická vyšetření malnutricí z nedostatku...74 // 3.4.2.1. Použití biochemických metod ke zjištění malnutricí z nedostatku...74 // 3.4.2.2. Kritéria hodnocení nutričního stavu podle biochemických vyšetření ... 74 // 3.4.3. Biochemická vyšetření malnutricí z přebytečného příjmu...79 // 3.4.3.1. Použití biochemických metod ke zjištění malnutricí z přebytku...79 // 3.4.3.2. Kritéria hodnocení malnutricí z přebytku podle // biochemických hodnot...80 // 3.4.4. Propedeutika ? biochemickému vyšetření nutričního stavu...81 // 3.4.5. Zvláštní metody biochemického vyšetření nutričního stavu...82 // 3.5. Nutriční spotřeba...82
3.5.1. Úvod...82 // 3.5.1.1. Vysvětlení základních pojmů...82 // 3.5.1.2. Průběh studie ...85 // 3.5.1.3. Cíle studie...85 // 3.5.2. Manuál jednotlivých metod ...86 // 3.5.2.1. Globální spotřeba potravin a spotřeba na úrovni institucí...86 // 3.5.2.2. Spotřeba zjišťovaná na individuální úrovni ... 87 // 3.5.3. Převedení dat o potravinách na hodnoty živin...99 // 3.5.4. Nejčastější zdroje chyb při výživových šetřeních ...100 // 3.5.5. Výživová šetření u zvláštních skupin obyvatelstva...101 // 3.5.6. Závěr...102 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC