Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., uprav. a doplň. vyd.
Brno : Unis, 1998
527 s. : il.

objednat
ISBN 80-86097-14-5 (brož.)
MS Windows 95 (software) - příručky
000121364
Úvod // Proč tato knížka? 7 // Kde najít informace, které právě potřebujete? 7 Konvence, konvence, konvence 8 // ČÁST 1 Jak na to... 9 // Základy Windows 11 // Co je nového 12 // Techniky práce 13 // Instalace Windows 14 // Použití instalačního programu 14 // Spuštění a ukončení Windows 16 // Ukončení Windows 16 // Poznáváme pracovní plochu 17 // Otevření a zavření okna 19 // Změna velikosti okna 21 // Tipy na změnu velikosti 21 // Přesun a uspořádání okna 24 // Posouvání obsahu okna 26 // Uspořádání ikon 27 // Jak se zobrazují ikony 29 // Výběr příkazů nabídky myší nebo klávesnicí 30 Výběr příkazů myší 30 // Výběr pomocí klávesnice 30 // Některé často používané kombinace pro ovládání klávesnicí 31 // O dialogových oknech 35 // Prvky dialogového okna 35 // Vyvolání nápovědy 38 // Práce s nápovědou 38 // Vyvolání nápovědy v dialogovém okně 38 // Spuštění programu 43 // Použití nabídky tlačítka Start 44 // Spuštění a ukončení programu 45 // Ukončení programu 46 // Spuštění programu při startu Windows 48 // Přidání ikony do složky Po spuštění 48 // Odstranění položky ze složky Po spuštění 49 // Spuštění programu pomocí příkazu Spustit 52 // Přechod mezi běžícími aplikacemi 54 // Instalace programu 55 // Přidání složky do nabídky Start 57 // Přidání programů do nabídky Start 59 // Procházení systémem 59 // Vytvoření nové složky 59
// Odstranění složky nebo programu z nabídky Start 62 // Přesun programu do jiné složky 64 // Přidání zástupce na pracovní plochu 66 // Přejmenování ikony zástupce 66 // Odstranění zástupce z pracovní plochy 69 // Složky a soubory 71 // O discích, složkách a souborech 72 // Dva nástroje pro práci se soubory 73 // Ikony 73 // Tento počítač - zobrazení složek a souborů 75 // Prohlížení složek a souborů v Průzkumníku 76 // Změna formátu zobrazování obsahu složek 79 // Použití panelu nástrojů 80 // Použití příkazu Možnosti 80 // Vytvoření složky 86 // Odstranění složky 89 // Změna názvu složky 91 // Kopírování nebo přesun složky 92 // Zobrazení a změna vlastností složky 95 // Vytvoření zástupce složky 96 // Výběr souborů pro přesun nebo kopírování 97 Přesun souboru 99 // Kopírování souborů 100 // Kopírování pomocí příkazů 100 // Přejmenování souboru 104 // Odstranění souboru 105 // Zobrazení a změna vlastností souboru 108 // Zobrazení souboru 109 // Nalezení souboru nebo složky 111 // Použití zástupných znaků při hledání souborů podle názvu 111 // Vyhledání souboru podle dátumu nebo obsahu 112 Upřesnění hledání 112 // Uložení hledání 112 // Vytvoření zástupce souboru 117 // Obnova objektu ze složky Koš 119 // Vysypání složky Koš 120 // Zobrazení vlastností disku 122 // Formátování disku 125 // Vytvoření systémové diskety 125 // Spuštění
aplikace 127 // Práce s dokumenty 129 // Uložení a zavření dokumentu 130 // Dialogové okno Uložit jako 130 // Zavření dokumentu 130 // 4 // OBSAH // Vytvoření nové složky 131 // Otevření dokumentu 134 // Práce s více než jedním dokumentem 134 // Vytvoření nového dokumentu 137 // Otevření dokumentu a spuštění programu 139 // Výběr, kopírování a přesun textu 140 // Výběr textu 140 // Použití Prohlížeče schránky 141 // Tisk dokumentu 145 // Přidání nové tiskárny 146 // Nastavení vlastností při tisku 149 // Tisk dokumentu 153 // Nastavení vlastností tiskárny 153 // Řízení tiskových zakázek 155 // Editor textu WordPad 157 // Přehled funkcí aplikace WordPad 158 // Práce s dokumenty aplikace WordPad 159 // Psaní textu 161 // Pohyb po dokumentu 162 // Výběr textu 163 // Přidání a odstranění textu 164 // Přesun a kopírování textu 165 // Hledání textu 168 // Náhrada textu 170 // Vložení dátumu a času 172 // Změna písma na tučné, skloněné nebo podtržené 173 // Změna vzhledu textu 174 // Zarovnání textu 177 // Odsazení textu 178 // Nastavení tabulátorů 180 // Vymazání tabulační zarážky 180 // Změna okrajů a nastavení stránky 182 // Změna měrné jednotky 182 // Vložení objektu 184 // Náhled a tisk dokumentu aplikace WordPad 187 Aplikace Malováni 189 // Okno aplikace Malování 190 // Dokumenty aplikace Malování 192 // Kreslení úseček a různých tvarů 194 // Tipy pro kreslení
194 // Práce s tvary 194 // Vložení textu 200 // Kreslení od ruky 203 // Vyplnění plochy barvou 206 // Vymazání kresby nebo její části 208 // Výmaz barvy 208 // Výběr části plochy 212 // Kopírování nebo přesun 213 // Práce s barvami 216 // Černobílá kresba 216 // Vytvoření vlastních barev 216 // Změna zobrazení 221 // Vzhled tiskové stránky 224 // Náhled a tisk obrázku 226 // Multimediální programy 229 // Přehrávání kompaktních disků 230 // Prehrávka kompaktního disku 230 // Nastavení vzhledu a další předvolby 231 // Vytvoření seznamu 232 // Nastavení hlasitosti 238 // Reprodukce zvuků a záznam hlasu 239 // Reprodukce zvuku 239 // Záznam vlastního hlasu 240 // Přehrávání záznamů 243 // Spouštění programů pro DOS 245 // Spuštění DOS programu 246 // O krocení vzdorujících programů 246 // Co byste měli znát před spuštěním DOS programu v okně 247 // Kopírování a vložení textu u okna DOS 250 // Optimalizace běhu DOS programu 251 // O listech v dialogu Vlastnosti 252 // Komunikace s jinými počítači 261 // Nastavení modemu 262 // Aplikace Telefon 266 // Hyperterminál 267 // Zvláštní poznámka ? příjmu a odesílání souborů 267 // Odesílání a příjem elektronické pošty pomocí MS Exchange 272 // Instalace MS Exchange 274 // Odeslání a příjem faxu 283 // Internet 293 // Konfigurace připojení 294 // Správa systému 301 // Přidání nového hardware 302 // Typy hardware 302 // Změna
ovladače 307 // Zobrazení informace o disku 310 // Test disku na chyby 311 // Použití programu ScanDisk pro údržbu pevného disku 311 // Možnosti pro testování disku 312 // Zálohování a obnova souborů 315 // Výčetka zálohy 315 // OBSAH // Výběr souborů pro zálohování 316 // Restaurování a porovnání záloh 316 // Zvýšení výkonnosti pevného disku 323 // Zobrazení informace o systému 325 // Windows v síti 327 // Přihlášení a odhlášení v síti 328 // Soubory, programy a tiskárny v síti 334 // Hledání prostředku v síti 340 // Sdílení složek a tiskáren jinými účastníky v síti 344 // ČÁST 2 Zkuste si... 351 // Příslušenství 353 // Tvorba titulní stránky vlastního faxu 354 // Záznam vlastního hlasu 358 // Připojení ? serveru Internetu pomocí programu Telefonické připojení sítě 360 // Tvorba působivého životopisu 368 // Tvorba vlastní tapety ve Windows 95 374 // Ovládací panely 379 // Použití tapety na pozadí 380 // Použití vzorku v pozadí 382 // Použití spořiče obrazovky 385 // Změna schématu barev ve Windows 95 388 // Vytvoření vlastního schématu barev 390 // Nastavení data a času 393 // Myš - nastavení pohybu a ukazatele 395 // Změna vzhledu ukazatelů 395 // Změna citlivosti klávesnice a rychlosti kurzoru 400 Použití více tiskáren 401 // Změna místního nastavení 404 // Nastavení hesel 406 // Údržba Windows 95 409 // Práce s vašim Adresářem 410 // Přidání nebo ubrání
součástí Windows 95 414 // Vyprázdnění obsahu nabídky Dokumenty 417 // Použití programu Telefon 419 // Odstranění starých programů 424 // Něco o odstraňování programů Windows 3.1 424 // Přidání a zobrazení písma 427 // Odstranění písma 430 // Pracovní prostředí 433 // Úprava hlavního panelu 434 // Změna šířky sloupců v programech Průzkumník nebo Tento počítač 438 // Přehrání zvuku při určité události 440 // Nahrání zvukového souboru z oblíbeného CD 442 // Každodenní spouštění oblíbených programů a dokumentů 445 // Použití Správce souborů místo Průzkumníku 448 Použití rozhraní Windows 3.1 450 // Přenosný počítač 453 // Udržení souborů v přenosném a stolním počítači v posledních verzích pomocí Aktovky 454 Něco více o programu Aktovka a jakým způsobem pracuje 454 // Připojení přenosného počítače ke stolnímu počítači 457 // Odložení tisku dokumentů uložených na přenosném počítači 462 // Telefonické připojení ? síti v zaměstnání 463 Uvedení přenosného počítače do režimu spaní 466 // ČÁST 3 Rychlá řešení... 469 // Přehled problémů 470 // Problémy s instalací a se spuštěním Windows 475 Problémy se systémem 480 // Problémy s příslušenstvím 485 // Problémy s aplikacemi systému Windows 488 // Problémy s aplikacemi systému DOS 489 // Problémy se soubory 494 // Problémy s tiskem 499 // Problémy s modemem 502 // Problémy s programem Microsoft
Exchange 506 // Problémy s programem Microsoft Network 510 // Problémy se sítí 512 // Různé 514 // ČÁST 4 Funkce, příkazy... 519 // OSR 2 520 // Podpora hardware 520 // Internet a multimédia 520 // Sítě a komunikace 520 // Další uživatelská vylepšení 520 // Tabulky funkcí a příkazů Windows 95 521 // Použití kláves v programech 521 // Kombinace kláves v programech Průzkumník a Tento počítač 522 // Srovnání Windows 3.1 a Windows 95 522 // Nové vlastnosti Windows 95 522 // Standardní ikony v programu Průzkumník 524 // Příkazy systému MS-DOS ve Windows 95 525 // Postup při provádění nejběžnějších úloh 526

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC