Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1996
xi,315 s. : il. + CD-ROM

objednat
ISBN 80-85896-56-7 (brož.)
angličtina
Údaje popisu z obálky
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, dodatky, přiložený CD-ROM obsahuje Microsoft Help Workshop, software používaný pro tvorbu nápovědy v největších aplikacích pod Windows 95/NT
MS Help Workshop (software) - příručky
MS Windows 95 (software) - help - příručky
000121366
Obsah // Kapitola 1: Nástroje pro vytváření nápovědy ve Windows 95...1 // Vítejte...2 // Další zdroje informací...2 // Co je nového ve WinHelp 4.0?...3 // Dialogové okno Help Topics...4 // Zdokonalené kopírování...6 // Zdokonalená podpora sekundárních oken...6 // Skutečná tlačítka...7 // Nové příkazy: Font a Use System Colors...7 // A mnoho dalšího!...7 // Co je nového v Help Workshop?...8 // Uživatelské grafické rozhraní...8 // Zvýšení výkonu...10 // Kapitola 2: Začínáme...11 // Přehled typů souborů...12 // Prohlížení souboru nápovědy...13 // Tvoření souboru nápovědy...14 // Spouštění všech potřebných nástrojů...14 // Instalování Help Workshop...14 // Textový program...15 // Dovednosti potřebné při práci s textovým programem...16 // Kapitola 3: Tvoření zkušebního souboru nápovědy...17 // Hlavní části pro váš soubor nápovědy...18 // Tvoření souboru témat...18 // Tvoření vašeho prvního tématu...18 // Tvoření projektového souboru...23 // Kompilování a prohlížení souboru nápovědy...28 // Shrnutí...30 // Kapitola 4: Používání skoků a pop-up oken...31 // Používání citlivých míst...32 // Práce s citlivými místy...33 // Přeměna textu a obrázků na citlivá místa...34 // Změna vzhledu textových citlivých míst...35 // Používání tlačítek jako citlivých míst...37 // Změna částí obrázku na citlivá místa...40 // Práce se skoky...42 // Skok do jiných témat...
42 // Specifikace typu okna, do kterého chcete skočit...49 // Používání skoků při průběhu maker...50 // Jak zabránit opakovanému zobrazení tématu...54 // Práce s pop-up okny...55 // Změna vzhledu pop-up okna...55 // Používání pop-up oken pro spouštění maker...58 // Kapitola 5: Přizpůsobení dialogového okna Help Topics...59 // Dialogové okno Help Topics...60 // Zobrazení dialogového okna Help Topics...61 // Definice záložek v dialogovém okně Help Topics...62 // Záložka Contents...62 // Záložka Index...68 // Záložka Find...76 // Vytváření tématu, které slouží jako obsah...79 // Určení titulku pro dialogové pole Help Topics...81 // Vytváření dynamických systémů nápovědy...82 // Příprava dynamického systému nápovědy...84 // Kapitola 6: Práce s textem, grafikou a videem...91 // Práce s textem...92 // Formátování textu...92 // Jak zabránit zalamování textu...94 // Změna písma ve všech souborech nápovědy...94 // Změna písma v záložce Contents, Index a Find...95 // Práce s grafikou...96 // Vkládání grafiky do souborů nápovědy...96 // Zobrazování textového formátování, které Help Workshop // nepodporuje...100 // Použití grafiky jako pozadí pro vaše témata...101 // Zajištění obrázků pro různé typy monitorů...102 // Práce s videem a ostatními multimediálními soubory...105 // Video vložené do stránek s tématy...106 // Vkládání videosekvencí do tématu v pop-up okně...108
// Kapitola 7: Změna vzhledu oken vaší nápovědy...109 // Typy oken...110 // Vytvoření nového typu okna...111 // Specifikace typů oken pro stránky s tématy...112 // Vzhled okna...114 // Změna velikosti a umístění okna...115 // Vytváření nerolujících oblastí...119 // Změna barvy pozadí...120 // Zadání textu horní lišty...125 // Změna tlačítkové lišty...124 // Změna v menu...151 // Kapitola 8: Rozšiřování obzorů použitím maker...141 // Makra WinHelpu...142 // Vkládání maker...145 // Syntaxe maker...144 // Vnořená makra a vnořené řetězcové parametry...147 // Volání maker z programu...148 // Triky s makry...148 // Spouštění maker, při otvírání tématu nebo souboru nápovědy...150 // Vytváření tlačítka, které zobrazuje přehled tématu...151 // Vytváření prohlížecích sekvencí uvnitř jiné prohlížecí sekvence..155 // Uzavírání většího počtu otevřených oken... 156 // Vytváření tlačítka, které tiskne skupinu témat...157 // Zobrazování sekundárního okna jako tématu z obsahu...159 // Vytváření uživatelem definovaných oken pro zprávy...161 // Přehrávání zvuků při otevírání tématu nápovědy...162 // Skoky do MSN a Internetu...163 // Kapitola 9: Kontextová nápověda...167 // Typy kontextové nápovědy...168 // Jak kontextová nápověda pracuje...170 // Autorům nápověd: Vytváření souborů nápovědy...171 // Používání společného prefixu pro identifikaci tématu topic
ID 171 // Psaní témat...172 // Mapování číselných hodnot...173 // Vývojářům software: „Navěšování“ kontextových témat nápovědy do programů...173 // Implementace stylu nápovědy ve Windows 95 pro dialogová okna ...176 Přivěšování tlačítka Help do dialogového okna. // nebo okna se zprávou...179 // Vytváření hlavičkového souboru pro mapování Help ID...180 // Kapitola 10: Nápověda jako // tréninková karta...183 // Co je to tréninková karta?...184 // Vytváření nápovědy - tréninkové karty...184 // Spouštění instance WinHelp pro tréninkové karty...185 // Zasílání zpráv z programu do WinHelpu...185 // Zasílání zpráv z WinHelpu do programu...185 // Příklad: Postup krok za krokem...188 // Kapitola 11: Použití dynamicky linkovaných knihoven DLL pro rozšíření WinHelpu...191 // Vytváření vlastních maker...192 // Vkládání oken do tématu...196 // Přidávání záložek do dialogového okna Help Topics...201 // Kapitola 12: Kompilace a prohlížení nápovědy...207 // Překlad souborů nápovědy...208 // Překlad několika souborů nápovědy najednou...209 // Překlad z příkazové řádky...210 // Komprese souboru nápovědy...210 // Vyloučení témat ze souboru nápovědy...212 // Prohlížení souboru nápovědy...215 // Kapitola 13: Strategie testování a ladění...217 // Proč vlastně testovat...218 // Testování souboru nápovědy...218 // Fáze 1: Odstranění zpráv kompilátoru...220 // Fáze
2: Přístup do nápovědy z rozhraní programu...224 // Fáze 3: Testování pop-up skoků a prohlížecích sekvencí...226 // Fáze 4: Kontrola formátování a stylů...232 // Fáze 5: Kontrola přesnosti a stylu obsahu...233 // Fáze 6: Kontrola Indexu, pravopisných chyb a nadpisů...233 // Ladění: Co dělat když najdete nějakou chybu...235 // Získávání informací o tématu...235 // Získání informací o citlivých místech...236 // Testování makra...238 // Zjišťování problémů z rozhraní...238 // Kapitola 14: Řešení problémů...241 // Jak používat tuto kapitolu...242 // Rozložení...242 // V sekundárním okně chybí tlačítková lišta...243 // Když skáčete do jiného souboru nápovědy, téma se objevuje // ve špatném okně...243 // Chybové hlášení oznamuje, že okno není definované...244 // Když rolujete tématem dolů, některé texty zůstávají v horní části okna...245 // Text a grafika...246 // Soubor nápovědy neodráží změny v souboru s tématy...246 // Odsazené seznamy nevypadají správně...247 // Některé znaky vypadají v nápovědě jinak...248 // Některá interpunkční znaménka přetékají na další řádek...249 // Odstavce se nezalamují...250 // Text se objevuje přes grafiku namísto toho, aby zůstal pod ní // nebo vedle ní...251 // Grafika v textu má vliv na řádkování...252 // Vrchní část obrázku není zobrazena...253 // Kolem nebo uvnitř obrázku se vyskytují bílé plochy...253
Kolem bitmapy na pozadí jsou bílé plochy...254 // Barvy v grafice nevypadají jako v originálu...259 // Barvy okna a textu nejsou takové, jaké jste zadali...259 // Barvy v grafice se změní, když spustíte jiný program...260 // Grafika nemá v souboru nápovědy správnou velikost...260 // Namísto grafiky se objevuje bitmapový výraz...261 // Citlivá místa a skoky...262 // Grafické citlivé místo nepracuje...262 // Grafické citlivé místo je podtrženo...263 // Text citlivého místa není podtržený nebo zelený...263 // Skok ALink dává zprávu, že nemá к dispozici dodatečné informace .264 // Nepracuje ani jedno z maker ALink a KLink...264 // Spouštíte makro z Indexu nebo ze záložky s obsahem Contents a nápověda se zavírá...266 // Dialogové okno Help Topics...266 // Chybí záložka s obsahem Contents...266 // Záložka Contents neodráží změny provedené v souboru s obsahem.266 Téma v kartě Contents se objevuje na jiné úrovni...267 // Obsah témat...269 // Místo obsahu vašich témat se objevuje dialogové okno Help Topics..269 Při otevření souboru nápovědy se objevuje špatné téma...269 // Dodatek A: Doporučené styly pro nápovědu ve Windows 95...271 // Přehled nápovědy pro Windows 95...272 // Cíle nápovědy pro Windows 95...272 // Typy začleněných informací...273 // Procedury (Jak udělat...)...273 // Psaná doporučení pro postupy v nápovědě...274 // Vzhled okna...277 // Písmo a řádkování...279 // Zkratková
tlačítka...280 // Příbuzná témata...281 // Kontextová nápověda (Co je to?)...281 // Přiřazování oblastí pro kontextovou nápovědu...282 // Psaná doporučení pro kontextovou nápovědu...283 // Vzhled okna, písmo a řádkování...284 // Pomocníci při řešení problémů...285 // Psaná doporučení pro Pomocníka pro řešení problémů...285 // Vzhled okna, písma a řádkování...286 // Tipy a triky...286 // Psaná doporučení pro Tipy a Triky...287 // Vzhled okna, písma a řádkování...287 // „Co je nového“ a informace o upgrade...287 // Seznam položek, které jsou v systému nové...288 // Vzhled okna...288 // Informace o upgrade...290 // Doporučení pro rejstřík...292 // Příkaz Help Topics...293 // Dodatek B: Použití programu WordPerfect pro vytváření souborů s tématy...295 // Vkládání poznámek pod čarou...296 // Ukládání souborů...299 // Dodatek C: Psaní nápovědy pro jiné operační systémy...301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC