Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Plus, 1997
508 s.

objednat
ISBN 80-85297-80-9 (brož.)
Plus
Bibliogr. s. 502.
Rejstř.
Na obálce název : Podrobný průvodce Windows NT Server 4.0
MS Windows NT Server (software) - příručky
000121421
OBSAH // ČÁST 1. ÚVOD DO WINDOWS NT...17 // Kapitola 1. Složení sítí s Windows NT Serverem...19 // Back Office...20 // Kapitola 2. Vlastnosti Windows NT Serveru...22 // Kapitola 3. Úvodní seznámení s NT...28 // Přihlášení...28 // Rozhraní systému...29 // Odhlášení...32 // Kapitola 4. Rozdíl Microsoft Windows NT Workstation oproti Serveru...33 // Kapitola 5. Logická struktura sítě Windows NT...35 // Workgroup...35 // Domain...36 // Kapitola 6. Vzájemná důvěra domén - Trust Relationships...37 // Teorie trustu...37 // Trusting ...38 // Trusted ...38 // Jednosměrný trust...38 // Obousměrný trust...41 // Realizace trustu...42 // Další důsledky vztahu domén...44 // Kapitola 7. Plánování spolupráce domén...46 // Single Domain Model...47 // Master Domain Model...48 // Multiple Master Domain Model...50 // Complete Trust Model...52 // ČÁST 2. POPIS SYSTÉMU...55 // Kapitola 8. Rozhraní systému...56 // Ovládání...56 // Okna...58 // Příkazy menu File - soubor...61 // Nabídka Edit - úpravy...63 // View...63 // Task Bar...66 // Kapitola 9. Task Manager...69 // Příkazy menu...69 // Kapitola 10. User Manager for Domains...72 // Obsah uživatelské databáze ...72 // Nabídky User Manageru...73 // Logon Script Name...79 // Stavy uživatelských účtů...85 // Skupiny pod Windows NT...86 // Zakládání skupin...87 // Policies...91 // Zadávání práv...93 // Trust Relationships...98 // Vestavěné účty...98 // Speciální skupiny...100
// Seznam vestavěných práv...100 // Kapitola 11. Server Manager...102 // Seznam počítačů...102 // Role Windows NT Serverů...103 // Ověřování uživatelských účtů...104 // Nabídky Server Manageru...105 // Shared Directories...1 12 // Services...1 14 // Synchronize Entire Domain...1 16 // Povýšení na primary...1 19 // Kapitola 12. Disk Administrator...■...126 // Teorie přístupu к diskům...128 // Problémy s disky ...130 // Nabídky Disk Administrátoru...130 // Create Volume Set...132 // Extend Volume Set...133 // Create Stripe Set ...133 // Fault Tolerance...136 // Teorie parity ...137 // Туру RAID ...138 // Realizace zrcadlení disků ...140 // Zrušení zrcadlení disků...140 // ---VyivufBiif u iušhhí Gilifjť Ohiu wlili Pu.iiy ...І40- // Obnovení dat ...140 // Tools...141 // Kontrola disku...142 // Sharing ...143 // Properties ...144 // View...144 // Options...145 // Kapitola 13. Souborové systémy...147 // ___NTFS - New Technology File System ... 147 // HPFS - High Performance File System...147 // FAT - File Allocation Table...148 // CDFS...149 // Konverze dat...150 // Kapitola 14. Explorer...151 // Popis okna ...151 // Činnosti Exploreru...153 // Spuštění souboru...154 // Příslušenství objektu...158 // Komprimace...163 // Práce s disketami...165 // Správa sdílených adresářů...167 // Kapitola 15. Přístupová práva na adresáře...172 // Správa bezpečnosti lokálních adresářů...172 // Security ...172 // Permissions -
přístupová práva ...173 // Práva na adresáře ...175 // Přístupová práva na sdílený adresář...177 // Výsledná efektivní práva uživatelů ...178 // Auditing...1 80 // Owner...181 // Kapitola 16. Backup...183 // Nabídky programu Backup...184 // Menu Operations ...184 // Menu Tree ...185 // Menu View ...185 // Menu Select...185 // Menu Window...185 // Postup jednoduchého zálohování...185 // Typy zálohování...1 86 // Kapitola 17. Print Manager...1 89 // Nabídky Print Manageru...191 // Create Printer...191 // Vlastnictví...195 // Kapitola 18. Windows NT Diagnostics...196 // Kapitola 19. Event Viewer...203 // Nabídkové volby Event Vieweru...205 // Příklady výpisů v jednotlivých kategoriích...206 // Kapitola 20. Performance Monitor...210 // Chart...210 // Alert...215 // Log...216 // Report...217 // Kapitola 21. Control Panel...218 // MSDOS Console...221 // Date/Time...222 // Devices...223 // Dial-UP monitor ...224 // Display...224 // Fonts...227 // Internet...228 // Keyboard...229 // Licensing...229 // Mail...229 // Mail Microsoft Mail Postoffice...229 // Modems ...230 // Monitoring Agent ...230 // Mouse...231 // Multimedia...232 // Network...233 // ODBC ...240 // PC card ...240 // Ports...240 // Printers...240 // Regional ...241 // SCSI Adapters...242 // Server...242 // Services...243 // Sounds...244 // System...245 // Tape Devices...252 // Telephony...252 // UPS...253 // Kapitola 22. Registry Editor...255 // Úvod do registrační databáze...255
// Členění registry...255 // Spouštění Registry Editoru...257 // Struktura Registry...257 // Hodnoty nastavení...257 // Popis obrazovky Registry...258 // Obsahy klíčů podle tříd...259 // Nabídky Registry...262 // Bezpečnostní nastavení...263 // Kapitola 23. System Policy Editor...287 // Policy soubory...287 // Mandatorní profily...287 // Režimy Policy editoru...287 // Nastavení skupinové priority ...288 // Vzdálená konfigurace systému ...289 // Standardní bezpečnostní nastavení...289 // Přiřazení bezpečnostních nastavení uživateli...291 // Kapitola 24. Příkazový řádek...293 // Popis příkazů Command Promptu...294 // Speciální příkazové znaky ...301 // Kapitola 25. Network Client Administrator...302 // Volby Network Client Administrátoru...303 // Make Network Installation Startup Disk...303 // Make Installation Disk Set...306 // Copy Client-based Network Administration Tools...307 // Administrace klientů...307 // View Remoteboot Client Information...309 // Kapitola 26. Podpora TCP/IP protokolu ve Windows NT Serveru...31 1 // Co je TCP/IP...311 // Adresace v TCP/IP...312 // Příslušenství TCP/IP ve Windows NT...314 // DHCP Server ...315 // WINS Server ...318 // SNMP ...318 // Klientský software ...319 // Instalace TCP/IP...320 // Kapitola 27. Internet Information Server...321 // Základní charakteristika ...321 // Internet...321 // Přístup к celosvětovým informacím...323 // Vlastnosti Internet Serveru 2...325 // Instalace...326
// Popis Internet Service Manageru ...327 // a) Service ... 328 // b) Directories ...329 // c) Logging ...330 // d) Advanced ...330 // Konfigurace IIS...331 // Ochrana přístupů...331 // Key Manager...332 // Certifikace...332 // Kapitola 28. Network Monitor...333 // Instalace Network Monitoru ...333 // Konfigurace Network Monitoru ...333 // Práce Network Monitoru...333 // Obsah packetů ...334 // Zachycení síťových packetů ...334 // Detekce informací...334 // Plnění zásobníku ...335 // Popis okna aplikace...337 // Detekce jiných instalací Network Monitoru...337 // ČÁST 3. PRAKTICKÉ POSTUPY ADMINISTRACE...339 // Kapitola 29. Instalace NT...340 // Plánování instalace...340 // Minimální hardware pro Windows NT Server 4.0 :...340 // Plánování logické struktury...341 // Volba souborového systému...342 // Typy instalace...343 // Obsah instalační sady ...344 // Vlastní instalace...345 // Kapitola 30. Upgrade z nižší verze...354 // Čím upgrade provádět...354 // Zachované složky systému při upgrade...355 // Směry upgrade ...356 // Odstranění instalovaného Windows NT Serveru...357 // Kapitola 31. Emergency Repair Process...358 // Vytvoření Emergency Repair Disku ...358 // Kapitola 32. Jednosměrný vztah důvěry v praxi...361 // 1) Akce v trusted doméně...361 // 2) Akce v trusting doméně...362 // Kapitola 33. Directory Replication...369 // Kapitola 34. Remote Access Service...379 // Postup instalace RAS Serveru...380 // Postup instalace
RAS klienta...384 // Konfigurace RAS Serveru...384 // Realizace vzdáleného připojení...386 // Kapitola 35. Spolupráce Windows NT s Novell NetWare...390 // Prvky spolupráce...390 // Instalace Gateway Service...390 // Popis migrace data uživatelů z NetWare...396 // Kapitola 36. Spolupráce s Apple Macintosh...400 // Kapitola 37. Help, dokumentace a další zdroje informací...402 // Windows NT Help...402 // Windows NT tištěná dokumentace...407 // Windows NT Books on Line - elektronická dokumentace...408 // Další zdroje informací...409 // ČÁST 4. PRO STAROMILCE...411 // Kapitola 38. Při přechodu ke čtyřce můžeme aktivovat Program Manager...412 // Kapitola 39. Zastaralá správa souborů...413 // Kapitola 40. User Profile Editor...415 // Typy profilů...416 // Nabídky User ProfileEditoru...416 // Rady pro vytváření profilů...422 // Kapitola 41. Zavedení uživatelského profilu...424 // ČÁST 5. ARCHITEKTURA SYSTÉMU...427 // Kapitola 42. Rozdíly verzí Windows NT Server...428 // Rozšíření a vylepšení verze 3.5 oproti 3.1 ...428 // Rozšíření a vylepšení verze 3.51 oproti 3.5 ...428 // Přínos čtvrté verze ...429 // Kapitola 43. Architektura systému Windows NT...431 // Schéma architektury systému...431 // Provádění aplikací...431 // Běh MS-DOS aplikací v NT...431 // Běh Windows 16 bit aplikací v NT...433 // Virtuální paměť...435 // Priority aplikací...435 // Kapitola 44. Startování Microsoft Windows NT...437 // BOOT.INI...438
// Kapitola 45. Úvod do počítačových sítí...441 // Co je to síť ?...441 // Server...441 // Klient...441 // Bezpečnost...442 // Funkce NT Serveru...442 // Vestavěné komponenty sítě ve Windows NT...443 // OSI model...443 // Popis obsahu vrstev OSI...443 // Popis jednotlivých úrovní spojení Microsoft Windows Network...445 // Hardware...445 // Příklady řešení ...446 // Spodní vrstva NDIS...450 // Střední vrstva TDI...451 // File Systems...454 // Adresace v síti...456 // Technické prostředky rozsáhlejších sítí...457 // Kapitola 46. Windows NT Browser...461 // Co je Windows NT Browser? ...461 // Typy Browsers počítačů ...461 // Kapitola 47. Bezpečnostní subsystém...467 // TERMINOLOGIE...469 // Literatura // 502

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC