Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

chráska (@@20120926-16:41:52@@) -- 
3.3 (hodnocen3 x )
(62) Půjčeno:248x 
BK
Brno : Paido, 1996
130 s. : il.

objednat
ISBN 80-85931-15-X (brož.)
Bibliogr. s. 126 - 130
Pedagogika - metody výzkumné - příručky
000121429
OBSAH // Úvod ...7 // 1 Volba výzkumné metody...9 // 2 Základní otázky ...11 // 2.1 Výzkumná metoda a výzkumný nástroj...11 // 2.2 Validita...11 // 2.2.1 Obsahová validita ...12 // 2.2.2 Konstruktová validita ...13 // 2.2.3 Souběžná validita... 13 // 2.3 Reliabilita...13 // 2.3.1 Opakování měření...14 // 2.3.2 Ekvivalentní formy výzkumného nástroje...14 // 2.3.3 Metoda rozpólování výzkumného nástroje...14 // 2.3.4 Shoda mezi posuzovateli...14 // 2.4 Korelační koeficient... 15 // 3 Pozorování...16 // 3.1 Nestrukturované pozorování...17 // 3.1.1. Vzorky událostí...18 // 3.1.2 Terénní zápisy...20 // 3.1.3 Participačm pozorování...21 // 3.1.3.1 Průběh participačního pozorování...21 // 3.1.3.2 Analýza shromážděného materiálu...22 // 3.1.3.3 Forma a styl zpráv z participačního pozorování...25 // 3.1.3.4 Validita a reliabilita participačního pozorování...26 // 3.2 Strukturované pozorování...27 // 3.2.1 Inventáře...27 // 3.2.2 Pozorovací systémy...28 // 3.2.2.1 Co se pozoruje?...28 // 3.2.2.2 Průběh pozorování ...29 // 3.2.2.3 Zaznamenávání trvání kategorií...30 // 3.2.2.4 Zaznamenávání výskytu kategorií...31 // 3.2.2.5 Vyhodnocování výskytu kategorií...31 // 3.2.2.6 Zácvik pozorovatele...35 // 3.2.2.7 Závěr ? používání strukturovaného pozorování ...35 // 3.2.2.8 Doporučení: Jak začít?...36 // 3.3 Jaké pozorování volit - nestrukturované nebo strukturované?...36 // 3.4 Nepřímé
pozorovám...37 // 3.4.1 Záznam pozorování...37 // 3.4.2 Videonahrávky...37 // 3.4.3 Audionahrávky ...38 // 3 // 3.4.4 Nahrávky malých skupin ...39 // 3.4.5 Písemný protokol...39 // 3.5 Vliv pozorovatele na pozorovám...40 // 4 Škálování...42 // 4.1 Tvorba bipolárních škál ...45 // 4.2 Likertovy škály...46 // 4.3 Reliabilita škál ...49 // 4.4 Validita škál...50 // 4.5 Vyhodnocovám škál ...50 // 5 Dotazník...53 // 5.1 Základní terminologie...53 // 5.2 Cíl dotazníku ...53 // 5.3 Struktura dotazníku ...53 // 5.4 Jak tvořit otázky do dotazníku ...54 // 5.4.1 Typy otázek ...56 // 5.4.1.1 Uzavřené otázky...56 // 5.4.1.2 Otevřené otázky...58 // 5.4.1.3 Polouzavřené otázky...59 // 5.4.1.4 Škálované otázky...59 // 5.4.1.5 Variabilita typů otázek...60 // 5.5 Validita jednotlivých typů otázek...60 // 5.6 Reliabilita dotazníku...61 // 5.7 Délka dotazníku ...61 // 5.8 Návratnost...62 // 5.9 Průvodní dopis ...63 // 6 Interview ...65 // 6.1 Druhy interview ...66 // 6.2 Prostředí pro interview...66 // 6.3 Nácvik dovedností pro interview...67 // 6.4 Průbéh interview...67 // 6.5 Vyhodnocování odpovědí...69 // 6.6 Klinické interview ...70 // 6.7 Celkové hodnocení interview ...70 // 7 Metoda verbálních vypovědí...72 // 7.1 Průběžné verbální výpovědi...73 // 7.2 Retrospektivní verbální výpovědi ...73 // 7.3 Zpracování protokolů verbálních výpovědí ...75 // 7.4 Jiné podněty vyvolávající verbální
výpovědi...76 // 7.5 Reliabilita metody verbálních výpovědí...76 // 7.6 Celkové hodnocení metody verbálních výpovědí...77 // 4 // 8 Projektivní metoda ...79 // 8.1 Volné slovní asociace... 79 // 8.2 Metoda dokončování vět... 82 // 8.3 Kresba ... 83 // 8.4 Celkové hodnocení projektivní metody... 86 // 9 Experiment...87 // 9.1 Základní terminologie... 87 // 9.2 Model experimentu... 88 // 9.3 Subjekty experimentu... 90 // 9.3.1 Rovnocenné skupiny subjektů ... 90 // 9.3.2 Náhodný výběr subjektů ... 91 // 9.3.3 Jak dělat náhodný výběr... 92 // 9.4 Experimentální plán... 93 // 9.4.1 Experimentální plán s použitím pretestu a posttestu... 93 // 9.4.2 Experimentální plán s použitím posttestu ... 94 // 9.4.3 Solomonův experimentální plán s použitím čtyř skupin ... 94 // 9.5 Hawthomský efekt... 95 // 9.6 Celkové hodnocení experimentální metody... 96 // Přílohy ...97 // Příloha I // Zásady zhotovování protokolu vyučovací hodiny... 97 // Příloha II // Protokol z audionahrávky vyučovací hodiny... 99 // Příloha III // Protokol z videonahrávky vyučovací hodiny...103 // Příloha IV // Schéma analýzy vyučovací hodiny...106 // Příloha V ¦ // Škála na hodnocení podávám a procvičování učiva...109 // Příloha VI // Škála na hodnocení otevřenosti vyučování...110 // Příloha Vil // Systém na pozorování humanistické výchovy...111 // Příloha Vlil // Flandersův systém na pozorování komunikace
ve třídě...114 // Příloha IX ’ // Schéma na zjišťování postojů žáků ? vyučovacím předmětům...118 // 5 // 119 // Príloha X // Dotazník učitelova pojetí výchovy Príloha XI // Schéma interview se žákem...123 // Príloha XII // Dotazník priorit rodičů...124 // Príloha XIII // Tabulka náhodných čísel...125 // Literatura... 126 // Literatura o výzkumných metodách ...126 // Literatura o matematické statistice...130 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC