Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Praha : Pedagogická fakulta, 2002
251 s. : il.

objednat
ISBN 80-7290-090-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, bibliografické citace, úvod, resumé anglicky
Učitelé - vzdělávání - sborníky
000121535
A. VÝZKUM ŠKOLY // Fungování základní školy: pilotní případová studie - Eliška Walterová 9 // Koncept kvalitní, dobré školy - model a možnosti jeho zkoumání ve školní praxi - Vladimíra Spilková 24 // Model zjišťování kvality a práce s expertní skupinou - Martin Chvál 40 // Rozvoj dovednosti čtení, čtenářství a čtenářské gramotnosti v transformaci české primární školy - Radka Wildová 54 // Výchova k občanství v primární škole -Jana Válková 75 // Výzkum hodnotové orientace žáků mladšího školního věku v současné české škole - Jana Uhlířová 91 // Klima školní třídy - Marie Linková 107 // Příspěvek k hodnocení kázně žáků - Stanislav Bendi 127 // B. VÝZKUM UČITELE A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ // Vysokoškolská příprava očima studentů všeobecně vzdělávacích předmětů na PedF UK - Radomír Havlík 142 // Vzdělavatelé učitelů: reflexe učitelů pedagogické fakulty - Jaroslava Vašutová, Martin Chvál 150 // Možnosti osobnostního a sociálního rozvoje studentů učitelství - Soňa Koťátková 170 // Využití programu RWCT při zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů - Anna Tomková 184 // Principy výuky práv dítěte v přípravném vzdělávání učitelů primární školy - Helena Hejlová 200 // Proměny přípravného vzděláváni učitelek mateřských škol - Eva Opravdová 219 // Pojetí školy a učitele v mediální reflexi - Ivo Syřiště 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC