Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 2., přeprac. a dopl.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004
259 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-410-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulka, grafy, slovník, věcný rejstřík, farmakologický rejstřík, bibliografické odkazy
Určeno pro lékaře a sestry zabývající se ošetřováním a léčbou onkologicky nemocných
Nemocní onkologicky - ošetřovatelství - příručky
Rakovina - výživa - příručky
000121581
Obsah // PŘEDMLUVA...11 // ÚVOD...13 // 1. FYZIOLOGIE METABOLISMU SUBSTRÁTŮ // A ENERGETICKÉ ZDROJE U ZDRAVÉHO...15 // Z. Wilhelm // 1.1 Zisk energie buňkou...15 // 1.2 Metabolismus vody ...16 // 1.3 Metabolismus minerálů a stopových prvků...17 // 1.4 Metabolismus sacharidů...19 // 1.5 Metabolismus lipidů...22 // 1.6 Metabolismus proteinů...25 // 1.8 Vitaminy...27 // 1.7 Mitochondrie...27 // 1.9 Energetické zdroje lidského organismu...29 // 2. ZMENY METABOLISMU U ONKOLOGICKY NEMOCNÉHO...33 // M. Voleková // 2.1 Metabolizmus sacharidov - glukózy...35 // 2.2 Metabolizmus lipidov...36 // 2.3 Metabolizmus proteínov...38 // 2.4 Energetický výdaj...40 // 2.5 Mediátory metabolických zmien ...41 // 3. HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU...45 // Z. Wilhelm // 3.1 Diagnostika nutričního stavu...45 // 3.1.1 Nutriční anamnéza...47 // 3.1.2 Celkové vyšetření - aspekce...47 // 3.1.3 Antropometrie...50 // 3.1.3.1 Body mass idex - BMI...51 // 3.1.3.2 Měření kožních řas...51 // 3.1.3.3 Střední obvod svalstva paže...52 // 3.1.3.4 Obvod pasu...53 // 3.1.3.5 Poměr pas/boky...53 // 3.2 Laboratorní vyšetření...53 // 3.2.1 Cirkulující plazmatické proteiny...53 // 3.2.1.1 Albumin...54 // 3.2.1.2 Transferin...54 // 3.2.1.3 Transthyretin...54 // 3.2.1.4 Retinol-vážící protein...55 // ¦ 4 // 3.2.2 Stanovení odpadů dusíku do moče...55 // 3.2.2.1 Výpočet dusíková bilance...55 // 3.2.2.2 Odpady kreatininu do moče...56 // 3.3 Imunologické testy...58
// 3.4 Subjektivní globální hodnocení nutričního stavu // - SGA (Subjective Global Assesment) ...58 // 3.5 Prognostické nutriční indexy...58 // 4. STANOVENÍ POTŘEBY ENERGIE ...63 // Z. Wilhelm // 4.1 Energetický výdej...63 // 4.2 Stanovení energetického výdeje...64 // 4.2.1 Stanovení energetického výdeje měřením...66 // 4.2.2 Stanovení energetického výdeje výpočtem ...67 // 4.3 Nutriční podpora nemocného v konkrétní situaci...70 // 5. CHEMOTERAPIE A RADIOTERAPIE, // MALNUTRIČNÍ KOMPLIKACE ...73 // P. Těšínský // 5.1 Metabolické změny při chemoterapii...73 // 5.2 Reakce organismu na radioterapii...74 // 5.3 Obecné nutriční problémy spojené s chemoterapií // a radioterapií...74 // 6. NÁDOROVÁ KACHEXIE, ANOREXIE, STIMULACE APETITU...77 // V. Bláha // 6.1 Patogeiieze nádorové kachexie ...77 // 6.1.1 Hormonální a metabolické abnormality...78 // 6.1.2 Energetická bilance...79 // 6.1.3 Cytokiny a metabolické abnormality...79 // 6.2 Patogeneze nádorové anorexie...79 // 6.2.1 Hormony...82 // 6.2.2 Energetické signály...82 // 6.2.3 Poruchy regulací na úrovni centrální nervové soustavy.83 // 6.2.4 Cytokiny...84 // 6.2.5 Nauzea a získané poruchy chuti...84 // 6.2.6 Psychické problémy a deprese...84 // 6.3 Léčba nádorové kachexie a anorexie...84 // 7. STRAVA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH...91 // Z. Wilhelm // 7.1 Obecná doporučení...92 // 7.2 Doporučení pro příjem proteinů...92 // 7.3 Komplikace příjmu potravy...93
// 5 ¦ // 8. ENTERALNI VÝŽIVA U PACIENTU // S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM...97 // Z. Zadák // 8.1 Přednosti enterální výživy...97 // 8.2 Metabolické důsledky enterální výživy u pacientů // s nádorovým onemocněním...98 // 8.3 Typy enterální výživy a způsoby jejího podání // u pacientů s nádory...98 // 8.4 Výběr enterálních formulí pro pacienty // s nádorovým onemocněním...99 // 8.5 Odpověď nádoru na nutriční podporu...10O // 8.6 Monitorování enterální výživy u pacientů...10O // 8.7 Indikační kritéria pro zahájení enterální výživy... 191 // 8.8 Kontraindikace podání enterální výživy...101 // 8.9 Komplikace podání enterální výživy...102 // 8.10 Enterální výživa u nemocných s tumorem různé lokalizace ...102 // 8.10.1 Nádory hlavy a krku...102 // 8.10.2 Nádory jícnu...102 // 8.10.3 Nádory pankreatu...102 // 8.11 Vliv chemoterapie na rozvoj malnutrice ... // a možnosti jejího ovlivnění enterální výživou...103 // 8.12 Enterální výživa u nemocných po radioterapii ...103 // 8.13 Etické aspekty podání enterální výživy u nemocných ... // s nádorovým onemocněním...104 // 9. PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE...107 // P. Kohout // 9.1 PEG - indikace...107 // 9.2 Kontraindikace perkutánní endoskopické gastrostomie...108 // 9.3 Provedení perkutánní endoskopické gastrostomie...109 // 9.3.1 Příprava ...109 // 9.3.2 Antibiotická profylaxe...109 // 9.3.3 Vlastní provedení ...
110 // 9.3.4 Péče o PEG...110 // 9.3.5 Podávání výživy...111 // 9.3.6 Odstranění PEG...113 // 9.3.7 Komplikace PEG...113 // 9.4 Další metody aplikace gastrostomického setu...113 // 9.4.1 Radiologicky asistovaná gastrostomie (RAG)... 114 // 9.4.2 Ultrasonograficky asistovaná gastrostomie (USAG)...114 // 9.4.3 Výživový knoflík - feeding button (FB)...114 // 9.5 Pár poznámek pro domácí ošetřování...114 // 9.6. Souhrn...115 // 10. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA...117 // L. Sobotka // 10.1 Indikace parenterální nutriční podpory...117 // 10.2 Podání parenterální výživy...117 // 10.3 Predoperační parenterální výživa...118 // 10.4 Pooperační parenterální výživa...118 // 10.5 Parenterální výživa u chemoterapie a radioterapie...119 // 10.6 Parenterální výživa u pokročilé kachektizace...120 // 10.7 Základní substráty pro parenterální nutriční podporu...120 // 10.7.1 Sacharidy - glukóza...120 // 10.7.2 Lipidy...121 // 10.7.3 Proteiny a aminokyseliny...121 // 10.7.4 Speciální substráty pro nutriční podporu...122 // 10.8 Etické problémy...122 // 11. PERIOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE O NEMOCNÉ // S NOVOTVARY ZAŽÍVACÍHO TRAKTU...125 // J. Bonaventura // 11.1 Faktory snižující mortalitu nemocných // s nádorovým onemocněním...125 // 11.2 Postup perioperační nutriční přípravy...126 // 11.3 Etické aspekty chirurgické léčby nádorových onemocnění...131 // 12. ALGORITMY NUTRIČNÍ PÉČE...135 // P. Beneš
// LÉČBA BOLESTI ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH...141 // O. Haklová, L. Hakl // 13.1 Definice bolesti... 141 // 13.1.1 Akutní bolest...142 // 13.1.2 Chronická bolest...142 // 2.2 Charakteristiky jednotlivých typů bolesti...143 // 13.3 Bolest u onkologických nemocných - příčiny a lokalizace...144 // 13.4 Bolestivé syndromy...145 // 13.5 Vyšetření nemocného...145 // 13.6 Léčba chronické bolesti onkologicky nemocného...146 // 13.7 Přehled nejdůležitějších léků v léčbě chronické bolesti... 147 // 13.7.1 Neopioidová analgetika...148 // 13.7.2 Opioidní analgetika...152 // 13.7.3 Adjuvantní léčba chronické onkologické bolesti...157 // 13.7.3.1 Farmakologická léčba...157 // 13.7.3.2 Invazivní léčba...159 // 7 ¦ // 14. CHEMOPREVENCE...163 // Z. Wilhelm, P. Kohout, M. Hronek // 14.1 Vláknina - polysacharid...164 // 14.1.1 Dělení vlákniny...164 // 14.1.2 Obsah vlákniny v potravě...165 // 14.1.3 Význam vlákniny v klinické praxi...166 // 14.1.4 Vztah mezi příjmem vlákniny a výskytem // některých onemocnění u predisponovaných osob...168 // 14.1.5 Vláknina v prevenci onkologického onemocnění...169 // 14.2 Mikronutrienty...169 // 14.2.1 Kalcium...169 // 14.2.2 Selen...170 // 14.2.3 Vitamin A, prekurzory vitaminu A...171 // 14.2.4 Vitamin E...172 // 14.2.5 Vitamin C...173 // 14.2.6 Vitamin D...173 // 14.2.7 Kysehna listová...174 // 14.3 Fyto-sloučeniny...174 // 14.3.1 Rostliny obsahuijící účinné fyto-sloučeniny...179 // 14.4 Probiotika
a prebiotika...179 // 14.5 Epidemiologie onkologických onemocnění // a chemoprevence...180 // 14.6 Faktory výživy a možná rizika onkologického onemocnění...183 // 15. KOMUNIKACE LÉKAŘE S ONKOLOGICKY NEMOCNÝM...193 // J. Brančík // 15.1 Sdělovat pravdu...193 // 15.2 Jak sdělovat vážnou diagnózu...194 // 15.3 Chyby v komunikaci...195 // 15.4 Reakce na onemocnění...196 // 5.5 Spolupráce s psychologem...197 // 15.6 Na co bychom měli pamatovat...198 // 15.6.1 Lékař v kontaktu s pacientem...198 // 15.6.2 Pochopení stadií onkologického onemocnění...198 // 15.6.3 Den onkologicky nemocného...199 // 15.6.4 Pro rodinné příslušníky...199 // 15.6.5 Ochrana duševního zdraví zdravotnických pracovníků.200 // 16. PŘEHLED REFERENČNÍCH HODNOT // LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ...203 // Z. Wilhelm // 16.1 Krev...203 // 16.2 Moč...210 // 16.3 Hematologie... 211 // 16.4 Hodnoty nejvýznamněji intraindividuálně kolísajících ... // biochemických parametrů...213 // 17. PŘÍLOHY...215 // Z. Wilhelm // 17.1 Denní doporučený příjem minerálů a stopových prvků, // toxické dávky...215 // 17.2 Denní doporučený příjem vitaminů...216 // 17.2.1 Vitamíny rozpustné ve vodě...216 // 17.2.2 Vitamíny rozpustné v tucích ...217 // PRÁVNÍ MINIMUM...219 // J. Kozo usek // SLOVNÍK...235 // Z. Wilhelm // SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK...247 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 251 // FARMAKOLOGICKÝ REJSTŘÍK // 258 // 9 ¦

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC