Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Unis, 1998
413 s. : il.

objednat
ISBN 80-86097-19-6 (brož.)
MS Windows 98 (software) - příručky
000121678
Obsah // Úvod // Proč tato knižka? 11 // Kde najít informace, které právě potřebujete? 11 Konvence, konvence, konvence 12 // ČÁST 1 Jak na to... 13 // Základy Windows 15 // Co je Windows 98 16 // Instalace Windows 18 // Instalační program 18 // Spuštění a ukončení Windows 20 // Ukončení Windows 21 // Poznáváme pracovní plochu 21 // Otevření a zavření okna 23 // Změna velikosti okna 25 // Tipy pro změnu velikosti 26 // Přesun a uspořádání oken 28 // Posouvání obsahu okna 30 // Uspořádání ikon 31 // Jak se zobrazují ikony 33 // Výběr příkazů pomocí klávesnice nebo myši 35 Výběr příkazů myší 35 // Výběr pomocí klávesnice 35 // Některé často používané klávesové zkratky 36 O dialogových oknech 39 // Prvky dialogového okna 39 // Nápověda 42 // Práce s nápovědou 43 // Vyvolání nápovědy v dialogovém okně 43 // Spuštění programu 49 // Použití nabídky tlačítka Start 50 // Spuštění a ukončení programu 51 // Ukončení programu 51 // Spuštění programu z hlavního panelu 53 // Spuštění programu při startu Windows 54 // Přidání ikony do složky Po spuštění 54 // Odstranění ikony ze složky Po spuštění 54 // Spuštění programu pomocí příkazu Spustit 57 // Přechod mezi běžícími aplikacemi 60 // Instalace programu 60 // Přidání složky do nabídky Start 62 // Přidání programů do nabídky Start 64 // Procházení systémem 64 // Vytvoření nové složky 65 // Odstranění
složky nebo zástupce z nabídky Start 67 // Přesun programu do jiné složky 70 // Přidání zástupce na pracovní plochu 72 // Přejmenování ikony zástupce 73 // Odstranění zástupce s pracovní plochy 75 // Přidání programu do panelu Snadné spuštění 76 Odstranění zástupce z panelu Snadné spuštění 78 // Složky a soubory 79 // O discích, složkách a souborech 80 // Dva nástroje pro práci se soubory 80 // Ikony 81 // Tento počítač - zobrazení složek a souborů 83 Prohlížení složek a souborů v Průzkumníku 84 // Změna způsobu zobrazování obsahu složek 87 // Použití panelů nástrojů 88 // Použití příkazu Možnosti složky 88 // Vytvoření složky 95 // Odstranění složky 97 // Změna názvu složky 99 // Kopírování a přesun složky 101 // Zobrazení a změna vlastností složky 104 // Vytvoření zástupce složky 105 // Výběr souborů pro přesun nebo kopírování 106 // Přesun souborů 108 // Kopírování souborů 109 // Kopírování pomocí příkazů 110 // Přejmenování souboru 114 // Odstranění souboru 115 // Zobrazení a změna vlastností souborů 117 // Zobrazení obsahu souboru 119 // Nalezení souboru 120 // Používání zástupných znaků při hledání souborů podle názvu 121 // Vyhledání souboru podle dátumu nebo obsahu 121 // Upřesnění hledání 121 // Uložení hledání 121 // Vytvoření zástupce souboru 126 // Obnova objektu ze složky Koš 128 // Vysypání složky Koš 129 // Zobrazení
vlastností disku 131 // Formátování disku 134 // Vytvoření systémové diskety 134 // Spuštění aplikace 136 // Práce s dokumenty 139 // Uložení a uzavření dokumentu 140 // Dialogové okno Uložit jako 140 // Zavření dokumentu 140 // Vytvoření nové složky 141 // Otevření dokumentu 144 // Práce s více než jedním dokumentem 144 // Vytvoření nového dokumentu 146 // Otevření dokumentu a spuštění programu 149 // Výběr, kopírování a přesun informací 150 // Výběr 151 // Použití Prohlížeče schránky 151 // Tisk dokumentu 157 // Přidání nové tiskárny 158 // Nastavení vlastností tisku 161 // Tisk dokumentu 165 // Nastavení vlastností tiskárny 165 // Řízení tiskových úloh 168 // Editor textu WordPad 171 // Přehled funkcí aplikace WordPad 172 // Práce s dokumenty aplikace WordPad 174 // Psaní textu 176 // Pohyb v dokumentu 177 // Výběr textu 178 // Přidání a odstranění textu 179 // Přesun a kopírování textu 180 // Hledání textu 183 // Nahrazování textu 184 // Vložení dátumu a času 186 // Změna písma na tučné, skloněné nebo podtržené 187 // Změna vzhledu textu 188 // Zarovnání textu 191 // Odsazení textu 192 // Nastavení tabulátorů 194 // Vymazání tabulační zarážky 194 // Změna okrajů a nastavení stránky 196 // Změna měrné jednotky 196 // Vložení objektu 199 // Náhled a tisk dokumentu v aplikaci WordPad 201 // Multimediální programy 205 // Přehrávání zvukových CD 206
Přehrávání kompaktního disku 206 // Nastavení vzhledu a další předvolby 207 // Vytvoření seznamu 208 // Nastavení hlasitosti 216 // Reprodukce zvuků a záznam hlasu 217 // Reprodukce zvuku 217 // Záznam vlastního zvuku 218 // Přehrávání záznamů 221 // Spouštění programů pro DOS 225 // Spuštění DOS programu 226 // O zkrocení vzdorujících programů 226 // Co byste měli znát před spuštěním // DOS programu v okně 226 // Kopírování a vložení textu v MS-DOS okně 230 // Optimalizace běhu DOS programu 231 // Volby v dialogovém okně Vlastnosti 232 // Komunikace s jinými počítači 241 // Nastavení modemu 242 // Aplikace telefon 247 // Odeslání a příjem faxu 251 // Internet 263 // Konfigurace připojení 264 // Základy prohlížení sítě Internet 272 // Elektronická pošta 275 // Diskusní skupiny 276 // Outlook Express 276 // Adresář 285 // Windows v síti 291 // Přihlášení a odhlášení 292 // Soubory, programy a tiskárny v síti 295 // Hledání prostředku v síti 300 // Sdílení složek a tiskáren s ostatními // uživateli sítě 303 // Správa systému 307 // Zobrazení informací o disku 308 // Test disku na chyby 309 // Použití programu ScanDisk pro údržbu disku 309 // Možnosti testování disku 309 // Zvýšení výkonnosti pevného disku 312 // Vyčištění disku 313 // Automatické spouštění úloh 315 // Průvodce údržbou systému 318 // Přidání a ubrání součástí Windows 98 320 // Odstranění
nepotřebných programů 322 // Aktualizace systému Windows 98 324 // Zjištění informací o systému 325 // ČÁST 2 Zkuste si... 327 // Pracovní prostředí 329 // Možnosti hlavního panelu 330 // Vzhled hlavního panelu 330 // Panely nástrojů 330 // Vlastní panel nástrojů 330 // Interaktivní úprava nabídky Start 330 // Pracovní plocha 339 // Plocha jako WWW stránka 339 // Vzhled pracovní plochy 339 // Myš - změna kurzorů a nastavení pohybu 346 Změna vzhledu kurzorů 346 // Přiřazení zvuků událostem 348 // Motivy pracovní plochy 350 // Nastavení zobrazení v Průzkumníku 351 // Možnosti složky 352 // Vlastní nastavení této složky 352 // Ovládací panely 357 // Nastavení data a času 358 // Klávesnice 359 // Jazyk 359 // Změna místního nastavení 361 // Písmo 363 // Přidání písma 363 // Odstranění písma 363 // Systém 367 // ČÁST 3 Rychlá řešení... 369 // Problémy s instalací a se spuštěním // Windows 98 370 // Problémy se systémem 372 // Problémy s příslušenstvím 378 // Problémy s aplikacemi systému Windows 381 // Problémy s aplikacemi systému MS-DOS 381 // Problémy se soubory 386 // Problémy stiskem 390 // Problémy s modemem 395 // Problémy se sítí 398 // Různé 400 // ČÁST 4 Funkce, příkazy... 405 // Tabulky funkcí a příkazů Windows 98 406 // Příkazy systému MS-DOS ve Windows 98 410 // Postup při provádění nejběžnějších úloh 412

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC