Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dle mého názoru je to nejlepší a nejsrozumitelnější kniha pro zkoušku z Vývoje českého jazyka :-) (@@20091229@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:129x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
180 s.

objednat
Obsahuje bibliografii na s. 168-175 a rejstřík
Čeština spisovná - vývoj - učebnice vysokošk.
000121965
I. NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ...9—16 // 1. Stav společnosti ...9 // 2. Vliv křesťanství u nás ...10 // 3. Staroslověnská kultura u nás ...13 // 4. Památky s bohemismy ...15 // II. ROZVOJ FEUDALISMU ...17—23 // 1. Politický, sociální a kulturní stav společnosti ...17 // 2. Projevy českého jazyka do roku 1300 ...18 // 3. Nejstarší souvislé památky českého jazyka ...20 // 4. Pravopis nejstarších památek ...21 // III. JAZYK 14. STOLETÍ ...24—32 // 1. Vývoj politický a hospodářský ...24 // 2. Stav jazyka ve 14. století, zvláště vývoj hláskového systému ...26 // 3. Rozvoj slovní zásoby ...27 // 4. Rozvoj skladby ...28 // 6. Charakteristika jazyka některých literárních děl 14. století ...29 // IV. OBDOBÍ HUSITSKÉ ...33—37 // V. ČESKÝ JAZYK ZA HUMANISMU ...38—56 // 1. Charakteristika humanismu a jeho pronikání ? nám 38 // 2. Humanistické práce o českém jazyce a názory na něj ...40 // 3. Takzvaný bratrský pravopis ...47 // 4. Vlivy latiny na humanistickou češtinu ...48 // 5. Slovní zásoba za humanismu ...50 // 6. Hláskosloví a tvarosloví v 16. století ...52 // 7. Přehled styků česko-polských ...55 // VI. DOBA POBĚLOHORSKÁ ...57—68 // 1. Charakter doby ...57 // 2. Barokní gramatikové ...60 // VII. DOBA OBROZENSKÁ (DO ROKU 1848) ...69—99 // 1. Obecná charakteristika doby ...69 // 2. Obrany jazyka českého ...71 // 3. Počátky novočeské literatury . . 72 // 7 // 4. Obrozenské mluvnice ...73 // 6. Josef Dobrovský ...76
// 6. Josef Jungmann. Obohacování slovní zásoby ...82 // 7. Jazyková norma za obrození ...90 // 8. Vývoj jazyka prózy a poezie do roku 1848 ...92 // 9. Jazyk v obrozenském divadle ...98 // VIII. DRUHÁ POLOVINA 19. STOLETÍ (AŽ DO 1. SVĚTOVÉ VÁLKY) ...100—112 // 1. Obecná charakteristika doby ...100 // 2. Další rozvoj terminologie ...100 // 3. Názory jazykových teoretiků. Brusy .... . 103 // 4. Jan Gebauer. Pravidla českého pravopisu ...107 // 5. Vývoj básnického jazyka do 1. světové války ...109 // IX. OBDOBÍ MEZI DVĚMA VÁLKAMI ...113—119 // 1. Vaše řeč a názory teoretiků ...113 // 2. Dotváření odborné terminologie ...116 // 3. Pravidla českého pravopisu ...117 // 4. Stručná charakteristika jazyka spisovatelů ...118 // X. ČESKÝ JAZYK PO ROCE 1945. OBDOBÍ SOCIALISMU . .120—134 // 1. Charakteristika společnosti ...120 // 2. Současné názory na spisovný jazyk ...121 // 3. Tendence projevující se v současné spisovné češtině ...123 // .4. Změny v slovní zásobě ...123 // 5. Slovníky ...124 // 6. Pravidla českého pravopisu ...126 // 7. Výslovnost ...127 // 8. Skladba ...129 // 9. Jazyková kultura ...133 // Ukázky textů od nejstarší doby do konce obrození ...135 // Seznam užité literatury ...168 // Seznam zkratek ...176 // Seznam citovaných osobních jmen a anonymních děl ...177
cnb000025763

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC