Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.5) Půjčeno:122x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
228 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-695-0 (brož.)
Step by step
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické citace, údaje o autorkách a jejich fotografie
Školy základní - programy vzdělávací - příručky
000121996
Obsah // Poděkování... 7 // 1 Když se řekne Začít spolu... 11 // 2 Od dominance učitele ? zaměřenosti na dítě... 17 // Humanistická východiska na dítě zaměřeného vzdělávání... 17 // Individualizace ve výchově a vzdělávání... 27 // Pedagogický konstruktivismus... 44 // Závěr... 49 // Standard místo shrnutí: Interakce učitel-žák... 49 // Literatura... 50 // 3 Podnětné prostředí... 53 // O prostředí, které je dáno chováním a vzájemnými vztahy ve třídě ... . 54 // Centra aktivit ve třídě ... 58 // Výzdoba třídy a školy... 67 // Standard místo shrnutí: Učební prostředí... 71 // Literatura... 72 // 4 Plánování, metodika a organizace práce... 73 // Plánování - klíčová dovednost učitele... 73 // Organizace vyučování a struktura dne... 78 // Integrovaná tematická výuka a vyučování v projektech ... 81 // Jak se dělá projekt v Začít spolu?... 88 // Standard místo shrnutí: Techniky smysluplného učení...107 // Literatura...108 // 5 Průběžné rozvíjející hodnocení...111 // Jak chápeme hodnocení?...111 // Obecná doporučení pro hodnocení dětí...113 // Pozorování...114 // Portfolio ...121 // Individuální vzdělávací program/plán...127 // Sebehodnocení...134 // Slovní hodnocení ...142 // Standard místo shrnutí: Hodnocení v programu orientovaném na dítě . 147 Literatura...147 // 5 // Začít spolu // 6 Spolupráce školy s rodinou...149 // Náměty ke spolupráci mezi rodinou
a školou ...149 // Standard místo shrnutí: Zapojení rodiny...170 // Literatura...171 // 7 Inkluzivní vzdělávání...173 // Integrace dětí se zdravotním postižením...173 // Podporujeme kulturní rozmanitost...187 // Talentované děti...191 // Standard místo shrnutí: Inkluzivní přístup ve vzdělávání...192 // Literatura...192 // 8 Evaluace školy s programem Začít spolu...195 // Vnitřní evaluace (autoevaluace)...196 // Vnější evaluace...208 // Standard místo shrnutí: Evaluace...214 // Literatura...215 // 9 Jak začít se Začít spolu?...217 // Implementace vzdělávacího programu Začít spolu do škol...217 // Cesta změny...224 // Standard místo shrnutí: Profesionální rozvoj...228 // Literatura...228 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC