Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:17x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Fortuna, 1998
336 s.

objednat
ISBN 80-7168-595-X (brož.)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Praha).
Vydalo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v nakladatelství Fortuna
Školy základní - programy vzdělávací - příručky
000122113
OBSAH // Charakteristika vzdělávacího programu 5 // 1. Východiska vzdělávacího programu 5 // 2. Vzdělávací cíle programu 6 // 3. Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování 8 // 4. Hodnocení žáků 9 // II. Učební plán 11 // III. Učební osnovy pro 1. - 9. ročník 16 // Český jazyk 17 // Cizí jazyk 44 // Matematika 59 // Prvouka 92 // Přírodověda 110 // Výchova ke zdraví (kurz) 116 // Vlastivěda 122 // Chemie 128 // Fyzika 138 // Přírodopis 151 // Zeměpis 166 // Dějepis 177 // Občanská výchova 188 // Rodinná výchova 206 // Hudební výchova 216 // Výtvarná výchova 224 // Praktické činnosti 232 // Tělesná výchova 244 // IV. Dodatek 276 // 1. Ekologický přírodopis 276 // 2. Volitelné předměty 288 // 3. Úpravy a doplňky základní pedagogické dokumentace vzdělávacího // programu Základní škola 309 // 4. Učební plány předmětů s rozšířeným vyučováním 328
cnb000605742

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC