Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Romány
Autobiografie
Vydání první
Praha : Odeon, 1985
470 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
Lidové umění slovesné
12000 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 452-453
000122250
Česká kramářská tvorba a František Hais 7 // FRANTIŠEK HAIS: ŽIVOTNÍ DĚJE // Předmluva...41 // Životopis: František Hais...43 // Jak ve dvanácti letech vystoupil jsem ze školy a místo // študování byl jsem dán na řemeslo tiskařský na kartouny . 46 // Počátek meho strašného soužení v tiskařské dílně ... 49 // Kterak jsem bez vědomi rodičů šel na pouť a jak krví // zasvěcená byla a i z domu otcovského navždy vypudila ... 52 // Kterak se mně vedlo u sestry mé matky pod dohlídkou strejce meho a jak jsem se svatě zavázal až do smrti // na poutě chodit... 56 // Kterak mě osud pronásledoval od roku 1834 // s těžkými ranami... 59 // Zas nové řemeslo... 61 // Jak jsem odešel od tety a šel pracovat na venek // a kterak se mně v kraji dále vedlo... 63 // Když jsem opustil Prahu a žil na Vraným u Zbraslavi... 67 // Kterak jsem se vrátil do Prahy a mé milostné pletky ... 79 // První vyznání lásky a opuštěnost její od dětinství... 87 // Zármutek mé milenky po mém odejití a radost nepřátel 94 // Radostné shledání a první starost o budoucnost... 98 // Mé první ženění a začátek meho strastiplného života... 107 // Svadební hostina a přátelský ples... 113 // První rok našeho manželství a všeliké utrpení — 1840 ... 116 // Další moje příhody po několik let a mnohé strasti... 122 // Moje těžká nemoc, opuštěn od lékaře a od venkovské báby // domácíma léky zas uzdravený... 128 //
Kterak se mi po mé těžké nemoci vedlo až do roku 1847 ... 135 // Kterak sprostý venkovan, starý to plavec z Davle, když mně ruku až pod loket uříznout chtěli, za osum dní zas uzdravil... 138 // První mé spisování a prodej písních při flašinetlu a co mě dále potkalo v roce 1848 před a po vzbouření pražském... 144 // Kterak směle jsem šel ráno za chládku se stráží zrovna do zámku... 152 // Velmi velké nesnáze moje až do roku 1851, kterak Bůh všechno podivně řídí!... 158 // Mé přebytování na Vyšehrad, a jak se mně tam vedlo 168 // Jaké mě potkaly nesnáze po pohřbu dcerušky mé skorém nevypravitelné... 171 // Jak mně muj otec z útrpnosti půjčil na flašinet a mé zase přestěhování do Prahy. ... 175 // Smrt mé první manželky... 183 // Kterak se mně po smrti mé manželky bídně vedlo a jak mě Bůh potěšiti ráčil... 187 // Jak se mně od vánoc dále vedlo a co jsem o tom čase přestál... 190 // Nenadálé a zrovna donucené námluvy a překvapující návštěva mojí nevěsty... 199 // Jak se má nevěsta ke mně přistěhovala bez meho vědomí se vším, co jí její paní dala...202 // Mé druhé oddavky velmi ukázalé a zdarma a jak byli zklamaný nezvaní hosti...205 // Jaká se stala po druhem sňatku změna v domě mém a podivné převraty skoro ve všem...212 // Jak můj upřimnej brater zasvětil sobě svátek mé manželky a vhodně, co lepšího bylo v skříních i peníze, vykradl...217 //
Výslech meho bratra u cis. král. co trestního zemského soudu a nemoc těžká mé manželky...222 // Moje velká strast, porod a křtiny, pohřeb dítěte a pozděj i ženy...224 // Jak se mně po smrti manželky druhý opět vedlo a kterak byl muj nešťasný brater za jeho stálé zapírání odsouzený...227 // Zkoušení mé nové hospodině ku vdavkám, a jak se pro celý svět na věky vdávání odříkala...230 // Kterak šel jsem s mojí hospodiní a s dětma na Štvanici a ona mně s pláčem vypravovala, kterak o všechno své jmění i o muže nešťasně přišla ...234 // Kterak sobě po dlouhém namahání dala má hospodině ku vdavkám říct a co to ještě stálo práce...242 // Jak mnoho mně to dalo namahání, z Pruska vyhoštění a zde pak ku sňatku povolení dostat...246 // Kterak mnohý hodnosta bez rozvahy v prchlivosti promluví, z čehož později v kajícnosti se omluví...250 // Moje oddavky s třetí ženou a jak se mně nyní všechno naopak dílo...254 // První strasti po oddavkách, prvně svátá křest...257 // Nové a velmi velké neštěstí na mě čekalo, tak hrozné, že jsem ani nebyl na ulici vlastním svým životem jistej! // Bylo to na mě velké dopuštění boží...277 // Jak jsem byl mezi lidmi očištěný...288 // Kterak jsem měl být na pouti četníkama zatknutej...294 // Svatba meho nejstaršího syna...305 // Jak jsem podezříval ženu v nevěrnosti manželské...310 //
Můj nový vynález...321 // Čekala na mě velká strast...328 // Dvě rány k srdci a nové strasti ...338 // Druhá těžká rána к srdci...342 // Vojna s Pruskem v roce 1866 ... 354 // Návrat syna z války a sbírka na mě v Národních listech 360 // Jak se mně dále vedlo a co jsem ze sbírky koupil ...373 // Svatba druhého syna a jak jsem se dostal do bláznice...389 // Co jsem dělal po návratu z bláznice až do odchodu do chudobince...407 // PŘÍLOHA // Nová píseň o hraběti Fridolínovi a sprosté Vilemíně...420 // Hrobka Havlíčkova...422 // Píseň národní aneb Přání slovanského národa a jeho věrnost ku králi...423 // Kratochvilná píseň Hvězda a dešť...426 // Truchlivý příběh...428 // Truchlozpěv nad smrtí našeho milovaného otce a historiografa českého Františka Palackého, nehynoucí památce jeho...430 // Jan Neruda: Pražský pěvec...433 // Vysvětlivky...442 // Prameny a literatura...452 // Seznam reprodukcí v textu a obrazových příloh...454 // Ediční poznámka... 457 // Obrazová příloha za stranou 440
(OCoLC)39431884
cnb000012449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC