Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1.5 (hodnocen2 x )
(16.3) Půjčeno:163x 
BK
Vyd. 2. opravené
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
140 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-274-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, české a anglické resumé
Bibliografie na s. 129-140
Postižení mentálně - vzdělávání - učebnice vysokošk.
000122258
Obsah // Str. // Úvod 6 // 1. Epistemologická východiska problematiky 8 // 1.1 Filozoficko historická východiska 8 // 1.2 Legislativní východiska 9 // 1.3 Terminologická východiska 12 // 1.4 Integrace a speciálně pedagogická teorie 15 // 2. Jedinci s mentálním postižením 17 // 2.1 Jedinci s mentálním postižením v demokratické společnosti 17 // 2.2 Širší pohled na problematiku osob s mentálním postižením 18 // 2.3 Psychické zvláštnosti jedinců s mentálním postižením 20 // 2.4 Postoje společnosti k jedincům s mentálním postižením 21 // 3. Mentální retardace 27 // 3.1 Pojem mentální retardace 27 // 3.2 Etíologie mentální retardace 29 // 3.3 Přístupy ke klasifikaci mentální retardace 33 // 3.4 Klasifikace podle typu mentální retardace 34 // 3.5 Klasifikace mentální retardace podle stupně postižení 35 // 3.6 Charakteristika stupňů mentální retardace 36 // 3.7 Kombinované postižení 40 // 3.8 Pervazivní vývojová porucha 44 // 4. Edukační realita žáků s mentálním postižením 45 // 4.1 Cíl a možnosti integrace jedinců s mentálním postižením 45 // Systém škol a zařízení // 4.2 Základní škola praktická (zvláštní škola) 50 // 4.2.1 Postavení zvláštních škol na prahu 21. století 53 // 4.3 Základní škola speciální (pomocná škola) 55 // 4.3.1 Rehabilitační třída základní školy speciální 63 // 4.4 Odborné učiliště 65 // 4.5 Praktická škola 66 // 4.6 Speciálně pedagogické
centrum 69 // 4.7 Některé další (alternativní) organizace 73 // 4.8 Ústav sociální péče pro mentálně postižené 76 // 5. Možnosti inkluzivního vzdělávání v současných // podmínkách 80 // 3 // 5.1 Postavení osob s mentálním postižením v současnosti 80 // 5.2 Vzdělávání všech jedinců s mentálním postižením 82 // 5.3 Kontext speciálních vzdělávacích potřeb a česká // speciální pedagogika 83 // 5.4 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v současné škole 87 // 5.5 Problematika inkluzivního vzdělávání na Ostravsku 91 // 6. Rozvoj jedinců s mentálním postižením prostřednictvím // hudebních činností 99 // 6.1 Specifický význam hudební výchovy 99 // 6.2 Hudba a řeč 100 // 6.3 Využití hudby jako speciálního terapeutického prostředku 101 // 6.4 Model muzikoterapie 105 // 6.5 Přínos metody 109 // 7. Vybrané zahraniční zkušenosti 110 // 7.1 Zásady výchovně vzdělávací práce s mentálně postiženými 111 // 7.2 Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním v Německu 112 // 7.2.1 Učení jednáním 114 // 7.2.2 Dosavadní zkušenosti z vyučování 116 // 7.3 Didaktické aspekty integrované výuky 119 // 8. ? současné situaci v ČR 122 // 9. Závěr 124 // Shrnutí 127 // Summary 128 // Literatura 129 // 4 // J

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC