Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
243 s.,tab.

objednat
ISBN 80-7169-459-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Pracovníci - vzdělávání - pojednání
000122259
OBSAH // 1. KAPITOLA // VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ...13 // Úvod ...13 // 1.1 Historie výcviku ...14 // 1.1.1 První etapa: řemesla ...14 // 1.1.2 Druhá etapa: velkovýroba ...15 // 1.1.3 Třetí etapa: středem zájmu je zaměstnanec ...15 // 1.1.4 Čtvrtá etapa: saturační výcvik ...16 // 1.2 Definice ...16 // 1.3 Výcvik a rozvoj dnes ...17 // 1.4 Model výcviku a rozvoje ...18 // 1.4.1 Vnější prostředí ...19 // 1.4.2 Organizace ...19 // 1.4.3 Lidské zdroje ...19 // 1.5 Lokalizace funkce ...20 // 1.6 Výcvik a rozvoj - proces ...20 // Shrnutí ...21 // Cvičení ...22 // 2. KAPITOLA // VÝCVIKOVÁ FUNKCE ...23 // Úvod ...23 // 2.1 Místo výcvikové funkce ...23 // 2.2 Organizace výcvikové funkce ...26 // 2.3 Řízení funkce výuky ...27 // 2.4 Rozpočet na výcvik ...30 // 2.5 Marketing výukové funkce ...31 // Shrnutí ...32 // Cvičení ...32 // 3. KAPITOLA // ANALÝZA POTŘEB: PŘÍSTUPY A METODY ...35 // Úvod ...35 // 3.1 Racionální důvod pro analýzu potřeb ...36 // 3.1.1 Základní východisko ...36 // 3.1.2 Právní zodpovědnost ...36 // 3.1.3 Morální závazek ...36 // 3.2 Diagnostický proces ...36 // 3.2.1 Nedostatek ...37 // 3.2.2 Význam ...38 // 3.2.3 Angažované strany ...38 // 3.2.4 Sběr dat ...39 // 3.3 Analýza organizace ...39 // 3.3.1 Strategie ...39 // 3.3.2 Prostředí ...40 // 3.3.3 Alokace zdrojů ...40 // 3.3.4 Kultura ...41 // 3.4 Analýza pracovního místa ...42 // 3.5 Personální analýza ...44 // 3.6 Metody sběru dat ...51 // 3.7 Všeobecné metody dokumentace ...52 // 3.7.1 Porovnání metod ...55 // 3.8 Zdroje informací (kdo) ...56 // 3.8.1 Velikost vzorku ...56 // 3.8.2 Hloubka vzorku ...56 // 3.8.3 Důvěrnost ...56 // 3.9 Problémy se sběrem dat ...57 // 3.9.1 Sebehodnocení ...57 // 3.9.2 Rozsah sběru dat ...57 // 3.9.3 Použití informací ...58 // 3.9.4 Příčina a účinek ...58 // 3.9.5 Přínosy ...58 //
Shrnutí ...58 // Případová studie ...59 // Cvičení ...59 // 4. KAPITOLA // STANOVENÍ CÍLŮ ...61 // Úvod ...61 // 4.1 Výhody úkolů ...61 // 4.2 Písemná formulace cílů ...62 // 4.3 Druhy cílů ...65 // 4.4 Domény učení ...65 // 4.5 Znalosti ...65 // 4.6 Postoje ...67 // 4.6.1 Úrovně emocionálního učení ...69 // 4.7 Dovednosti ...70 // 4.8 Varování týkající se učebních cílů ...72 // 4.9 Námitky k použití cílů ...73 // 4.9.1 Čas ...73 // 4.9.2 Nepružnost ...73 // 4.9.3 Potlačení iniciativy učící se osoby ...73 // 4.9.4 Některé práce není možné znormovat ...74 // 4.9.5 Triviální chování učící se osoby ...74 // 4.9.6 Dehumanizace ...74 // 4.9.7 Nedemokratický ...74 // 4.9.8 To není skutečný život ...75 // 4.9.9 Zodpovědnost ...75 // Shrnutí ...76 // Cvičení ...76 // 5. KAPITOLA // ALTERNATIVY A DOPLŇKY ...77 // Úvod ...77 // 5.1 Sebevzdělávání ...77 // 5.1.1 Program ...77 // 5.1.2 Sebevzdělání, nikoliv rezignace na vlastní zodpovědnost.,78 // 5.2 Koučování ... 79 // 5.2.1 Příprava kouče ...79 // 5.2.2 Příprava zaměstnance ...80 // 5.2.3 Proces koučování ...80 // 5.3 Mentorování ...82 // 5.4 Pomůcky ke zvýšení výkonu ...84 // 5.5 Elektronické systémy podpory výkonnosti ...86 // 5.6 Orgnizační rozvoj ...87 // Shrnutí ...89 // Cvičení ...89 // 6. KAPITOLA // TRANSFER VÝCVIKU A ROZVOJE ...93 // Úvod ...93 // 6.1 Teorie učení ...94 // 6.2 Behaviorální škola ...95 // 6.3 Kognitivní perspektiva ...91 // 6.4 Před zahájením výcvik ...91 // 6.4.1 Výběr účastníků ...98 // 6.4.2 Příprava pracovního prostředí ...100 // 6.5 Účast managementu ...102 // 6.6 Během školení ...?? // 6.6.1 Praxe ...104 // 6.6.2 Kontingence ...?6 // 6.7 Po výcvikovém programu ...108 // 6.8 Strategie školených ...108 // 6.8.1 Sebeřízení ...108 // 6.8.2 Prevence zapomínání ...109 // 6.9 Strategie managementu ...110 //
6.9.1 Příležitost ...110 // 6.9.2 Stabilizace ...111 // Závěr ... 112 // Příklady ...112 // 7. KAPITOLA ORGANIZACE PROGRAMU ...115 // Úvod ...115 // 7.1 Plán organizace programu ...116 // 7.1.1 Případová studie: Korporace Hanwell ...116 // 7.1.2 Je řešením výcvik? ...117 // 7.1.3 Je prostředí připraveno pro nástup vyškolených pracovníků? ...118 // 7.1.4 Kdo potřebuje být vyškolen? ...118 // 7.1.5 Jaké znalosti/dovednosti musí být osvojeny? ...118 // 7.1.6 Jaké výcvikové metody by měly být používány? ...119 // 7.2 Kurs ...121 // 7.2.1 Jaké jsou potřeba pomůcky a přístroje? ...122 // 7.2.2 Stanovení nákladů a hodnocení ...123 // 7.3 Po kursu ...123 // Shrnutí ...123 // Příklad ...123 // 8. KAPITOLA // VÝCVIKOVÉ METODY ...125 // Úvod ...125 // 8.1 Přednáška ...126 // 8.1.1 Nejdůležitější předpoklady ...126 // 8.1.2 Příprava přednášky ...127 // 8.1.3 Výukové prostředí ...127 // 8.1.4 Prezentace látky ...127 // 8.2 Modelování chování ...128 // 8.3 Distanční výuka ...129 // 8.4 Výuka založená na využití techniky ...130 // 8.4.1 Videokonference ...130 // 8.4.2 Multimédia (výcvik s využitím počítače) ...131 // 8.5 Případové studie ...133 // 8.5.1 Druhy případových studií ...133 // 8.5.2 Prvky případových studií ...134 // 8.5.3 Psaní případové studie ...134 // 8.5.4 Poznámky ? výuce ...135 // 8.6 Krátké případové studie ...135 // 8.7 Hry a simulace ...137 // 8.8 Hraní rolí ...138 // 8.9 Skupinová diskuse ...138 // 8.9.1 Skupiny vedené školitelem ...139 // 8.9.2 Skupiny rovnocenných partnerů ...139 // 8.10 Akční učení ...140 // 8.11 Výcvik na pracovišti ...141 // 8.11.1 Proč výcvik na pracovišti? ...141 // 8.12 Učební obory ...142 // 8.12.1 Definování koncepce ...143 // 8.12.2 Efektivita učňovského poměru jako výcvikové metody ...144 // 8.12.3 Role vlády ...145 //
8.12.4 Role odborů ...146 // 8.12.5 Role průmyslu ... 146 // 8.12.6 Potřeba nového modelu ...147 // 8.13 Metody hodnocení ...148 // Shrnutí ...148 // Cvičení ...149 // Příloha ke kapitole 8 (výcvik na pracovišti) ...150 // 9. KAPITOLA // KALKULACE VÝCVIKOVÉ ČINNOSTI ...157 // Úvod ...157 // 9.1 Filozofie stanovování nákladů ...158 // 9.2 Vzájemně působící síly ...158 // 9.3 Měření přímých vstupů (náklady) ...161 // 9.4 Nepřímé náklady ...163 // 9.5 Hodnocení alternativ ...163 // 9.5.1 Analýza porovnání nákladů ...165 // 9.6 Odhad čistého přínosu ...168 // 9.7 Podpora rozpočtové funkce ...173 // 9.7.1 A) Systémy pro sledování nákladů/přínosů ...173 // 9.7.2 B) Systém snižování nákladů ...173 // 9.7.3 C) Účetní zpracování výcvikových nákladů ...174 // 9.7.4 D) Uchovávání záznamů ...176 // 9.8 Prezentace zprávy analýzy nákladů a přínosů ...176 // Shrnutí // Cvičení ... 177 // 10. KAPITOLA // HODNOCENÍ // 10.1 Proč hodnocení ...181 // 10.2 Překážky v hodnocení ...182 // 10.3 Druhy hodnocení ...182 // 10.3.1 I) Reakce ... 183 // 10.3.2 II) Učení ...186 // 10.3.3 III) Chování ...189 // 10.3.4 IV) Výsledky ... 190 // 10.4 Uspořádání akčního průzkumu ...191 // 10.5 Využití výsledků ...193 // 10.6 Principy hodnocení ... 194 // 10.7 Problémy s hodnocením ...195 // 10.7.1 Modelové hodnocení ...195 // Shrnutí // Cvičení ... 197 // 11. KAPITOLA // ROZVOJ MANAGEMENTU ...I99 // Úvod ... 199 // 11.1 Strategie rozvoje managementu ...200 // 11.2 Klima pro rozvoj managementu ...202 // 11.3 Povaha manažerské práce ...204 // 11.4 Proces rozvoje managementu ...207 // 11.4.1 Výběr metody rozvoje managementu ...207 // 11.4.2 Jádro: rozvoj manažerů ...207 // 11.4.3 Oblast svobodné volby: rozvoj vůdců ...209 // 11.4.4 Role školitele v rozvoji managementu ...212 // Shrnutí ... 214 //
Příklady ... 214 // 12. KAPITOLA // HLAVNÍ SMĚRY BUDOUCÍHO VÝVOJE ...217 // Úvod ... 217 // 12.1 Školitel jako konzultant ...217 // 12.2 Učící se organizace ...220 // 12.3 Celoživotní vzdělávání ...225 // 12.4 Komplexní řízení jakosti ...226 // 12.5 Výcvik napříč kulturami // 12.5.1 Kulturní, ekonomický a politický profil // 12.5.2 Orientace na obyvatelstvo klienta // 12.5.3 Definování komunikačních charakteristik jednotlivců // 12.5.4 Vyjasňování předpokladů // 12.5.5 Použití informačního dokumentu // 12.6 Nově vznikající technologie // 12.7 Školitel jako manažer techniky // 12.8 Školitel jako inženýr výkonu // 12.9 Výcvik prováděný v pravý čas // Shrnutí // Cvičení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC