Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Hradec Králové : Svítání, c1999
223 s.

objednat
ISBN 80-86198-02-2 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvodní slovo a doslov autora, jmenný rejstřík, rejstřík vybraných pojmů, resumé anglicky, německy, francouzsky, rusky
000122335
Oslovení čtenáře // Místo předmluvy // Úvodní slovo autora // ČÁST PRVNÍ - ZAMYŠLENÍ // STOLETÍ NEÚCTY ČLOVĚKA K ŘÁDU ŽIVOTA // ŽIVOT JE FÁZE BYTÍ // Dva pohledy na smrt // Postoje vědy // Postoje náboženství // Víra není jen stav vědomí // Rozum - víra - jazyk // SVĚDECTVÍ VRACEJÍCÍCH SE // Zážitky umírajících // NOVÉ CHÁPÁNÍ SVĚTA // K nepoznatelnému je možné se přiblížit // Bůh-jistota - pravda // Respektovat řád života je povinnost ... Současná společnost a nové myšlení // Významové informace a jevy světa . // Významové informace Jazyk a poznání Významové informace, energie a řád // TŘETÍ CESTA VĚDĚ NEOPONUJE // Rozdíly v chápání // K názorům na svět // K názorům na život // K názorům na duši // Co z toho plyne pro společnost // SPÁNEK JE TAKÉ ŽIVOT ... 55 // Názory na spánek dříve a dnes ... 55 // Archiv snových materiálů ... 59 // Moje zkušenost se sny ... 61 // ZNOVU O VRACEJÍCÍCH SE ... 63 // Nositel vědomého Já ... 63 // Hledání důkazů ... 65 // DUCHOVNÍ BYTÍ JE MOŽNÉ ... 67 // Co třetí cesta umožňuje ... 67 // Cesta za dalším poznáním ... 71 // PRO ZAPAMATOVÁNÍ... 74 // ČÁST DRUHÁ - DISKUSE O ZAMYŠLENÍ // Přehled otázek ... 79 // Diskuse k otázce první ... 80 // Otázka: Není celé pojetí světonázoru třetí cesty i jeho podání příliš spekulativní, náboženské, nevědecké. // Hesla: spekulace - tušení - domněnky - poznání - i my se můžeme mýlit - velcí vědci věří v Boha // Diskuse k otázce druhé ... 83 // Otázka: Proč je Bůh ve výkladu interpretován jen jako pravda, proč byly pominuty další atributy pojmu "Bůh": dobro, láska, krása a naděje? Proč se zlo šíří a stupňuje i v kulturních zemích? //
Hesla: pravda subjektivní, objektivní a pravda o sobě - dobro - láska - krása - naděje - kultura - civilizace // Diskuse k otázce třetí ...99 // Otázka: Není anachronizmem vracet se k překonanému dua-listickému principu, když materialistická filozofie dospěla k mo-nizmu, jedinému základnímu principu světa - hmotě? Principu, jehož správnost potvrzuje denně přírodní vědy všech oborů? // Hesla: hmotnost - pohyb - elektrický náboj - významová informace - monizmus - dualizmus // Diskuse k otázce čtvrté ... 101 // Otázka: Je předpokládané informační pole obdobou fyzikálního silového pole? // Hesla: fyzikální pole - jednotné informační pole. // Diskuse k otázce páté ... 103 // Poznámka: Bylo řečeno, že názor třetí cesty vědě neoponu-je. Na druhé straně bylo řečeno, že vede k Bohu. Bylo by možno souhrnně říct, za prvé: v čem se všechny tři cesty od sebe liší, a za druhé: proč je podíl vědy i náboženství na zlepšování člověka tak mizivý? // Hesla: podstata řádu - řád v přírodě a společnosti - člověk a náboženství - člověk a věda - člověk a třetí cesta - třetí cesta a křesťanství // Diskuse k otázce šesté ... 114 // Otázka: Představuje předložený světonázor nějaký pokrok vůči jiným filozofiím, náboženstvím či vědě? // Hesla: Aristoteles a třetí cesta - předstatavy Boha - mnoho nového jsme neobjevili - na počátku byla informace - poznání rozumu a víry tvoří jednotu. // Diskuse k otázce sedmé ... 116 // Otázka: Kam lze názor třetí cesty zařadit z hlediska gnozeologického? // Hesla: gnozeologie a třetí cesta - existence nepoznatelného je dostatečně ověřitelná // Diskuse k otázce osmé ... 118 // Otázka: Jak se vyvíjel názor na duši a jak je duše vysvětlována v novějších doktrínách? //
Hesla: gnozeologie a třetí cesta - existence nepoznatelného je dostatečně ověřitelná // Diskuse k otázce osmé ... 118 // Otázka: Jak se vyvíjel názor na duši a jak je duše vysvětlována v novějších doktrínách? // Hesla: duše v judaizmu (tóra talmud, kabala) - duše v křesťanství a ve filozofii - některé názory evropských filozofů - důkazy Boží existence // Diskuse k otázce deváté ... 125 // Otázka: Jak se staví k otázce duše a Boha myšlenkové proudy, které formují naši současnost, a jaké jsou další perspektivy? // Hesla: metafyzika - pozitivizmus - pragmatizmus - existencializmus - duchovní regrese - ideová kastrace - společenský systém musí být ideově veden - existence - bytí - jsoucno - prožitek //
Diskuse k otázce desáté ... 132 // Otázka: Jak chápe třetí cesta existenci, bytí, jsoucno a prožitek? Jak si představuje vědomé Já, vztahy mezi neživým světem, životem a duší? // Hesla: vědomí - mysl - vědomé Já - duše - duch - modely některé práce psychiky - model duše a vztahů mezi světem, životem a duší - dominantní část všeho bytí tvoří bytí duchovní // Diskuse k otázce jedenácté ... 143 // Otázka: Dnes už nelze popřít, že vesmír a život vznikly vývojem, a přesto se v zamyšlení stále hovoří o stvoření. Jak se tomu má rozumět? Jak se to spolu srovná? // Hesla: Bible - věda - filozofické názory na čas a prostor - vznik - vývoj - stvoření // Diskuse k otázce dvanácté ...150 // Otázka: V části nazvané "Co z toho plyne pro společnost" je uveden hrubý nástin uspořádání budoucí lidské společnosti. Bylo by možno říct něco o tom, jak bude asi v takové společnosti zajištěna svoboda a spravedlnost a proč Sovětský svaz v podobném úsilí neuspěl? // Hesla: svoboda - spravedlnost - snášenlivost - liberalizmus - kapitalizmus - socializmus - mravnost - morálka - vůdcovství // - demokracie - diktatura // Doslov autora ... 198 // Vysvětlení zkratek ... 202 // Jmenný rejstřík ... 203 // Rejstřík vybraných pojmů ... 205 // Obsah ... 215 // Cizojazyčná rezumé ... 221
cnb000733992

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC