Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971

objednat
Knižnice metodické literatury
V příručce jsou nejprve přehledně popsány základní stylistické termíny. Dále rozebírá stylistiku a teorii vyučování slohu, předpoklady, cíl a obsah vyučování slohu a způsoby práce v přípravném období vyučování. Zdůrazňujevýznam slohu produkčního, ale nepodceňuje reprodukci a nácvik souvislého jazykového projevu. Upozorňuje na metodické problémy osvojování stylistických pouček a pravidel a soustřeďuje se na opravu žákovských projevů a jejichhodnocení. V závěru se obírá organizací vyučování slohu, učitelovou přípravou, pomůckami pro vyučování, novými formami vyučování a možností jejich využití při výuce slohu.
000122391
Rekat.
OBSAH // Obsah... 5 // I. Některé důležité termíny z oblasti stylistiky... 7 // II. Stylistika a teorie vyučování slohu...12 // a) Poznámky obecné...12 // b) Pojem výběru ve stylistice a při vyučování slohu...14 // c) Slohotvorní činitelé a vyučování slohu...16 // III. Předpoklady vyučování slohu ...22 // IV. Cíl a obsah vyučování slohu...33 // a) Cíl a obsah vyučování slohu ve vztahu ? výuce ostatních // složek mateřského jazyka...33 // b) Slohové učivo v osnovách...38 // c) Slohové učivo v učebnicích...48 // V. Způsoby práce v přípravném údobí vyučování slohu...55 // VI. Některé způsoby práce s cvičeními v invenci, kompozici a stylizaci ...81 // a) Cvičení v učebnicích českého jazyka...83 // b) Cvičení v čítankách...99 // VII. Nácvik reprodukce...108 // VIII. Nácvik souvislého jazykového projevu...124 // a) Aktivizace žáků a motivace vyučování slohu...124 // b) Volba tématu...126 // c) Stylistická charakteristika slohových postupů a útvarů probíraných na 1. stupni ZDŠ ...130 // d) Vypravování...135 // e) Popis...143 // 5 // f) Dopis... // g) Útvary informativního stylu // 150 // 153 // IX. Metodické problémy osvojování stylistických pouček // # // a pravidel...156 // X. Oprava žákovských projevů...160 // XI. Hodnocení slohových projevů ...175 // XII. Organizace vyučování slohu a příprava učitele na hodiny slohu 184 // XIII. Pomůcky pro vyučování slohu...193
// XIV. Nové formy vyučování a možnosti jejich využití při výuce slohu 195 // a) Diferenciace...195 // b) Skupinové vyučování...200 // Literatura...206 // % // 6
(OCoLC)42146527
cnb000428870

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC