Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:25x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
236 s. ; 21 cm

objednat
Pedagogická teorie a praxe
000122394
OBSAH // Úvodem... 5 // I. OBECNÁ TEORIE VYUČOVACÍCH FOREM... 7 // Pojem a charakteristika vyučovací formy... 7 // Charakteristika vyučovací hodiny...10 // Faktory ovlivňující vyučovací hodinu...15 // Vztah vyučovací hodiny k procesu vyučovaní a výchovy...17 // Jednota vzdělávání a výchovy ve vyučovací hodině...26 // Jednota racionálního a emotivního působení ve vyučovací hodině...28 // Gnozeologické základy vyučovací hodiny...32 // Fyziologické, psychologické a sociálně interakční základy vyučovací hodiny . 39 // Vzťah vyučovací hodiny k systému vyučování...46 // Cíle a úkoly vyučovací hodiny...55 // Vyučovací hodina z hlediska obsahu...76 // Ohniska vyučovací hodiny...80 // Učitel a vyučovací hodina...94 // Třída, žák a vyučovací hodina...100 // Vztah vyučovací hodiny k vyučovacím a výchovným metodám...108 // Kázeň žáků ve vyučovací hodině...113 // Materiálně technické předpoklady vyučovací hodiny...119 // Místo vyučovací hodiny v rozvrhu vyučovacích hodín...120 // Obecné požadavky na vyučovací hodinu...124 // Kritéria dělení vyučovacích hodín...128 // Tabulace vyučovacích hodín...130 // II. ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ FORMY HROMADNÉHO VYUČOVANÍ . 132 // Podstata hromadného vyučování...132 // Smíšená neboli víceohnisková vyučovací hodina...135 // Hodiny počátečního osvojování nových vědomostí a dovedností...145 // Hodiny opakování a procvičování
nového učiva...156 // Hodiny zobecňování vědomostí a dovedností...163 // Hodiny hodnocení vědomostí a dovedností. Klasifikační hodiny...165 // Hodiny laboratorních prací...169 // Exkurze...174 // Hodina dílenských prací...181 // 235Hodiny pěstitelských prací...188 // Hodina praxe, praktika...193 // Hodina filmové projekce...195 // Výlety, vycházky...197 // Hodina samostatné práce...198 // Semináre...202 // Úvodní hodiny, hodiny zahajující nové okruhy učiva...204 // Záverečné hodiny...205 // Typologie vyučovacích hodin podie obsahových hledisek...206 // Vyučovací hodina s použitím programovaného učení...208 // Trídnické hodiny...209 // Hospitační hodiny...211 // III. ŠKOLNÍ organizační FORMY SKUPINOVÉHO VYUČOVANÍ 213 // Podstata skupinového vyučování...213 // Skupinové vyučování na málotřídních školách...218 // Skupinové vyučování v systému diferencovaného vyučování...220 // IV. ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ FORMY INDIVIDUÁLNÍHO VYUČOVANÍ . 224 // Závěr...227 // Literatura...228 // 236
(OCoLC)39577401
cnb000024389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC