Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005
146 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-416-X (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, úvod
Bibliografie na s. 129-133
000122455
OBSAH // ÚVOD...5 // I. Vymezení ošetřovatelského výzkumu a druhy výzkumů...7 // (S. Bártlová) // 1.1 Kvantitativní versus kvalitativní výzkum v ošetřovatelství .. 14 (V Tóthová) // 1.2 Historický vývoj výzkumu v ošetřovatelství (V. Tóthová). .. 19 // 1.3 Oblasti výzkumu v ošetřovatelství (V. Tóthová)...22 // 1.4 Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství...24 // (V. Tóthová) // 1.5 Význam výzkumu v ošetřovatelství pro budoucnost...30 // (V. Tóthová) // II. Metody, procedury a techniky ošetřovatelského výzkumu...32 // (5. Bártlová) // 11.1 Metody...32 // 11.2 Procedury...33 // 11.3 Techniky...38 // 11.3.1 Pozorování...38 // 11.3.2 Rozhovor - interview...41 // 11.3.2.1 Druhy rozhovorů...44 // 11.3.3 Dotazník...46 // 11.3.3.1 Druhy otázek...49 // 11.3.3.2 Chyby v konstrukci otázek...52 // 11.3.3.3 Škály...55 // 11.3.4 Anketa...56 // 11.3.5 Experiment...57 // 11.3.6 Studium dokumentů...59 // 11.3.7 Kazuistika - případová studie (case study)...61 // 11.3.8 Snímkování...62 // 11.3.9 Poznámky ? volbě technik...64 // 11.4 Význam znalostí metod, procedur a technik pro // ošetřovatelství...65 // III. Fáze ošetřovatelského výzkumu (S. Bártlová)...68 // II 1.1 Přípravná fáze...68 // 3 // 111.2 Sběr dat...80 // 111.3 Zpracování empirických dat...81 // 111.4 Interpretace a praktická aplikace...83 // 111.5 Diseminace...85 // IV. Zpracování statistických dat (P. Sadílek)...86 // IV.1 Statistické
třídění...88 // IV.2 Zásady pro sestavování tabulek...91 // IV. 3 Zásady pro sestavování grafů...93 // V. Statistické charakteristiky (P. Sadílek)...97 // V. 1 Relativní ukazatelé...97 // V.2 Ukazatelé polohy (střední hodnoty)...99 // V. 3 Ukazatelé (míry) variability...104 // VI. Pravděpodobnosti (P. Sadílek)...108 // VI. 1 Vymezení pojmu pravděpodobnost...108 // VI.2 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi... 110 // VI.3 Náhodné veličiny a statistika rozdělení četností... 111 // VII. Statistické odhady (P. Sadílek)... 115 // Vlil. Testování hypotéz (P. Sadílek)... 117 // VIII.1 Vymezení základních pojmů... 117 // VIII.2 Parametrické testy... 120 // VIII.3 Neparametrické testy... 122 // VIII. 4 Testy x2 (chi- kvadrát)... 123 // IX. Měření závislostí (P. Sadílek)... 124 // IX. 1 Závislost kvantitativních znaků... 124 // IX.2 Závislost kvalitativních znaků... 126 // Literatura... 129 // Přílohy... 134 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC