Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34.3) Půjčeno:103x 
BK
Brno : Paido, 1999
81 s. : il.

objednat
ISBN 80-85931-64-8 (brož.)
Edice pedagogické literatury
Obsahuje ilustrace
Bibliografie: s. 80-81
Čtení - vyučování - metodiky
Psaní - vyučování - metodiky
000122495
1. Vývoj písma 5 // 1.1. Předstupně písma 5 // 1.2. Obrázkové písmo (piktografie) 6 // 1.3. Písma starých národů 6 // II. Vědecké základy písma 16 // 2.1. Tvarové prvky písmen a číslic 16 // 2.2. Tvarové skupiny písmen a číslic 18 // 3. Metody ve výuce čtení a psaní 2« // 3.1. Metody ve výuce čtení 20 // 3.1.1. Metody syntetické 20 // 3.1.2. Metody analytické 24 // 3.2. Metody ve výuce psaní 27 // 3.3. Výběr inspirativních metod čtení a psaní z historie i současnosti 30 // 3.3.1. Názory J. A. Komenského na výuku čtení a psaní 30 // 3.3.2. Náměty z alternativní pedagogiky 30 // 3.3.3. Metoda Šalvyamonašviliho 33 // 3.3.4. Metoda párového čtení 33 // 3.3.5. Metoda dobrého startu 35 // IV. Čtení a psaní podle návrhu učebních osnov obecné školy a základní školy 38 // 4.1. Čtení a psaní podle návrhu učebních osnov obecné školy 38 // 4.1.1. Čtení 38 // 4.1.2. Psaní 40 // 4.2. Čtení a psaní podle vzdělávacího programu základní škola 40 // 4.2.1. Čtení 40 // 4.2.2. Psaní 40 // V. Psychologické základy vyučování čtení a psaní 42 // 5.1. Psychologické základy psané řeči 42 // 5.2. Psychologické základy vyučování čtení 45 // 5.3. Pedagogické a psychologické aspekty výuky psaní 49 // 5.4. První čtení a psaní 50 // 5.5. Příprava dítěte na školu, školní zralost, zápis do školy 52 // VI. Metodika výuky čtení a psaní v 1. - 5. ročníku primární školy 54 // 6.1 Analyticko-syntetická metoda ve výuce čtení 54 // 6.1.1. Etapy výuky prvopočátečnímu čtení (podle analyticko-syntetické metody) 54 // 6.1.2. Problematika čtení ve 2. - 5. ročníku 58 // 6.1.3. Literární výchova, cesta k literatuře 60 // 6.2. Analyticko-syntetická metoda ve výuce psaní 63 // 6.2.1. Etapy výuky prvopočá tečnímu psaní (podle analyticko-syntetické metody) 63 //
VII. Příprava učitele na vyučování čtení a psaní 68 // 7.1. Osobnost učitele 68 // 7.2. Příprava na vyučovací hodinu čteni a psaní 68 // 7.3. Vyučování čtení a psaní na málotřídní škole 70 // 7.4. Dramatická výchova 71 // 7.4.1. Didaktické hry 72 // 7.5. Průpravné cviky 74 // 7.6. Kulturní, hygienické a pracovní návyky při vyučování čtení a psaní 78 // 8. Diagnostika čtení a psaní, hodnocení a klasifikace 82 // 8.1 Základní požadavky na písmo a psaní 82 // 8.1.1. Kvalitativní znaky písma 83 // 8.1.2. Kvantitativní znaky písma 86 // 8.2. Diagnostika čtení v 1. ročníku 86 // 8.2.1. Vyhodnocování diagnostických prověrek 86 // 8.3. Diagnostika čtenářských dovedností ve vyšších ročnících (2. - 5. ročník) 89 // 8.3.1. Hodnocení a klasifikace 91 // 8.3.2. Nedostatky a poruchy ve výuce čtení a psaní 92 // 8.4. Psaní levou rukou 98 // Literatura 99

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC