Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003
146 s.

objednat
ISBN 80-902536-4-4 (brož.)
Logopaedia clinica
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 143-146
Fonologie - děti - příručky
Logopedie - příručky
000122549
Obsah: // Úvod ...9 // 1. Orální komunikace a její poruchy // 1.1. Jazyk a řeč...11 // 1. 2. Klasický pohled na specializace hemisfér...13 // 1. 3. Nelingvistická lateralizace zpracování podnětů...14 // 1. 4. Lateralizace zpracování hlásek ... 15 // 1. 5. Neurogenní reprezentace řeči a jazyka...17 // 1. 6. Modalita jazyka... 20 // 1. 7. Poruchy mezilidské orální komunikace...21 // 1. 8. Poruchy řeči (motorické)...22 // 1. 9. Symptomatické poruchy řeči a jazyka...23 // 1. 10. Poruchy jazyka...24 // 1.11. Společné rysy vývojových poruch řeči a jazyka...30 // 2. Základní pojmy z fonetiky // 2. 1. Jednotky souvislé řeči...33 // 2. 2. Hláska ...33 // 2. 2. 1. Hláska - obecná neznaková jednotka...34 // 2. 2. 2. Kodifikovaná norma hlásky...35 // 2. 2. 3. Inventář vokálů českého jazyka...36 // 2. 2. 4. Inventář konsonantů českého jazyka...37 // 2. 3. Slabika // 2. 3. 1. Slabika - základní stavební jednotka...43 // 2. 3. 2. Lokalizace hlásky ve slabice...44 // 2. 3. 3. Segmentální stavba slabiky...46 // 2. 4. Fonetické slovo, řečový takt...48 // 2.4. 1. Struktura slov v ontogenetickém vývoji...48 // 2. 5. Fonetický (artikulační)vývoj // 2.5. 1. Fonetický vývoj samohlásek...50 // 2. 5. 2. Fonetický vývoj konsonantů...52 // 2. 6. Poruchy výslovnosti...59 // 2. 7. Patlavost hlásková a slovní ...61 // 2. 8. Vývojová verbální dyspraxie...61 // 2. 9. Terapie poruch výslovnosti...63 // 5 // 2. 9. 1. Syntetická
metoda...63 // 2. 9. 2. Globální metoda...64 // 2. 9. 3. Fixace a automatizace...64 // 3. Jazyk // 3. 1. Komponenty jazyka...65 // 3. 1. 1. Fonologie...65 // 5. 1.2. Morfologie... 65 // 3. 1. 3. Syntax...65 // 3. 1.4. Sémantika...65 // 3. 1. 5. Pragmatika...67 // 4. Základní pojmy z fonologie // 4. 1. Jednotky jazykové...68 // 4. 2. Foném - nejmenší jazyková jednotka...69 // 4. 3. Morfém - nositel významu...71 // 4. 4. Slovo - samostatná jazyková jednotka...73 // 5. Fonologický vývoj // 5. 1. Fonologický vývoj - obecně...75 // 5. 2. Fenologické procesy...75 // 5. 3. Puzzle fenomén (puzzle phenomenon)...87 // 5. 4. Vývoj a stabilizace českých fonémů // 5. 4. 1. Vokalický systém ...88 // 5. 4. 2. Konsonanty...89 // 5. 4. 3. Vývoj konsonantů - souhrn...94 // 6. Vývojová fonologická porucha (VFP) // 6. 1. Terminologie VFP...95 // 6. 2. Obecné vymezení VFP...96 // 6. 3. Charakteristické znaky VFP...98 // 6. 4. Fonologické a fonémické uvědomění...101 // 6. 5. Diagnostika fonémického uvědomění...102 // 6. 6. Dostupné zkoušky...107 // 6. 7. Diagnostické zařazení VFP - dg. F 80.0...112 // 6. 8. Diferenciální diagnostika VFP a VD (receptivní)..113 // 6 // 7. Terapie VFP // 7. 1. Fonologická terapie obecně...119 // 7. 2. Speciální techniky fonologické terapie // 7. 2. 1. Minimálni páry / kontrasty...122 // 7. 2. 2. „Sluchové bombardování“...124 // 7. 2. 3. Terapie sluchových vstupů...125 // 7. 3. Rozvoj fonologického
a fonémického uvědomění // 7. 3. 1. Slabičné uvědomění... 126 // 7. 3. 2. Nácvik jednoduché SAS...129 // 7. 3. 3. Fonémové srovnávání...130 // 7. 3. 4. Sluchová diskriminace fonémů...131 // 7. 3. 5. Rozlišování smysluplných slov a pseudoslov...139 // 8. Prognóza terapie VFP ... 140 // Závěr... 140 // Slovníček ... 141 // Literatura... 143 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC