Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

drápela (@@20121007-12:28:17@@) -- 
2.0 (hodnocen2 x )
(45.3) Půjčeno:668x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
522 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-308-0 (váz.)
Obsahuje fotografie, tabulky, ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 511-516
Psychologie vývojová - učebnice
000122553
Obsah // Předmluva Úvod . . . // 1. část // Obecná část // Před i i Imět a metody vývojové psychologie . . 15 // 1.1 1 9 . 16 // Í.Z 1.2.1 Dědičnost jako činitel psychického vývoje 1.2.2 Faktory vnějšího prostředí jako činitelé psychického . 16 . 19 // 1.3 1.4 qurr 1.2.3 Způsob realizace psychického vývoje Obecné znaky psychického vývoje Metody vývojové psychologie . 21 . 22 . 27 . 30 // ??? I Kon . 31 // 2. část // Období dětství // 2 Prenatální období... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 3 Novorozenecké období... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 4 Kojenecký věk...• • • ... // 4.1 Rozvoj poznávacích procesů v kojeneckém věku... // 4.2 Počátky rozvoje řeči... // 4.3 Socializace v kojeneckém věku... // 4.3.1 Rozvoj vztahu s matkou... // 4.3.2 Sebepojetí kojence, rozvoj vztahu ? sobě samému . . // 4.3.3 Mezník jednoho roku života...-... // 35 . 38 . 38 // . 39 . 42 . 42 // . 43 . 47 . 54 . 56 . 61 . 69 . 71 // 5 // Obsah // Shrnutí...71 // Kontrolní otázky...73 // 5 Batolecí věk... 74 // 5.1 Vývoj a význam motorických dovedností...74 // 5.2 Rozvoj poznávacích procesu v batolecím věku...77 // 5.3 Rozvoj řeči v batolecím věku...81 // 5.4 Rozvoj osobnosti batolete...84 // 5.4.1 Rozvoj sebepojetí batolete...88 // # 5.5 Socializace v batolecím věku...91 // 5.5.1 Rozvoj komunikace...91 // 5.5.2 Normy chování...93 // 5.5.3 Učení nápodobou a identifikací...95 // 5.5.4 Role
otce, sourozenců a vrstevníků...98 // Shrnutí...100 // Kontrolní otázky...101 // 6 Předškolní věk...102 // 6.1 Vývoj poznávacích procesů v předškolním věku...102 // 6.1.1 Chápání prostoru, času a počtu // v předškolním věku ...111 // 6.1.2 Vývoj verbálních schopností v předškolním věku...113 // 6.2 Rozvoj dětské identity v předškolním věku...115 // 6.2.1 Identifikace s mužskou a ženskou rolí...117 // 6.3 Socializace dítěte předškolního věku...119 // • 6.3.1 Normy chování...120 // 6.3.2 Rozvoj sociálních dovedností...123 // 6.3.3 Význam rodiny pro psychický vývoj předškolního dítěte 125 // 6.3.4 Vrstevnické vztahy a role...127 // 6.3.5 Komunikace v předškolním věku...131 // Shrnutí...*7 132 // Kontrolní otázky...133 // 7 Nástup do školy...134 // 7.1 Školní zralost...136 // 7.2 Školní připravenost...141 // Shrnutí...146 // Kontrolní otázky...147 // 8 Školní věk...148 // 8.1 Rozvoj poznávacích procesů v mladším a středním školním věku 148 // 8.2 Socializace dítěte školního věku...159 // 8.2.1 Škola...163 // 8.2.2 Rodina...170 // 6 // Obsah // 8.2.3 Vliv médií... // 8.3 Střední školní věk... // 8.3.1 Role žáka ve středním školním věku... // 8.3.2 Význam vrstevníků pro dítě středního školního věku . // 8.3.3 Střední školní věk jako doba přípravy na partnerství // a rodičovství... // 8.3.4 Význam zvířat pro psychický vývoj dětí školního věku
// 8.3.5 Identita dítěte středního školního věku... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 184 // 188 // 188 // 190 // 197 // 199 // 201 // 207 // 208 // 9 // Období dospívání-pubescence... // 9.1 Tělesná proměna a její subjektivní význam . . . // 9.2 Proměna prožívání pubescenta... // 9.3 Rozvoj poznávacích procesů v období pubescence // 9.4 Rozvoj identity pubescenta... // 9.5 Socializace v období pubescence... // 9.5.1 Škola... // 9.5.2 Rodina... // 9.5.3 Vrstevníci pubescenta... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 209 . 211 . 214 . 216 . 222 . 228 . 233 . 237 . 243 . 251 . 252 // 10 Adolescence... // 10.1 Vlastní tělo jako součást identity... • • • • // 10.2 Kompetence a výkon jako součást adolescentní identity // 10.3 Vývoj identity adolescenta ... // 10.4 Socializace v období adolescence... // 10.4.1 Vztah adolescentů ? dospělým... // 10.4.2 Vztahy adolescentů s vrstevníky... // 10.4.3 Nástup do zaměstnání... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 253 255 258 263 . 274 . 281 . 284 . 294 . 296 . 297 // 3. část // Dospělost // 11 Období mladé dospělosti... // 11.1 Definice dospělosti... // 11.2 Charakteristika mladé dospělosti... • // 11.3 Rozvoj poznávacích procesů v době mladé dospělosti . // 11.4 Socializace v období mladé dospělosti... // 11.4.1 Vztah ? normám, morální uvažování dospělého // 301 // 301 // 304 // 306 // 309 // 309 // 7 // Obsah // 11.4.2 Mužská a ženská
role...313 // 11.5 Profesní role...??? // 11.5.1 Ženská profesní role...321 // 11.6 Partnerství...326 // 11.7 Manželství...333 // 11.7.1 Alternativa - život bez trvalého partnera...341 // 11.7.2 Alternativa - volné soužití ...342 // 11.8 Rodičovství...343 // , 11.8.1 Adaptace na rodičovskou roli...348 // 11.8.2 Období před narozením dítéte ...349 // 11.8.3 Narození dítěte...35I // 11.8.4 Alternativa - bezdětnost...354 // 11.8.5 Alternativa - svobodná matka...356 // 11.9 Období prvního bilancování ve 30 letech...358 // 11.10 Rozvod...361 // 11.11 Vývoj rodičovské role...365 // 11.11.1 Osamělý rodič...366 // 11.12 Identita mladé dospělosti...369 // Shrnutí...371 // Kontrolní otázky...373 // 12 Období střední dospělosti: 35-45 let...375 // 12.1 Tělesné změny...379 // 12.2 Proměna profesní role...380 // 12.3 Proměna partnerského vztahu...381 // 12.3.1 Mimomanželský vztah...384 // 12.4 Proměna rodičovské role...386 // 12.5 Proměna vztahu dospělých ? vlastním rodičům...391 // 12.6 Druhé manželství ...393 // 12.7 Identita člověka středního věku...396 // Shrnutí...399 // Kontrolní otázky...400 // 13 Období starší dospělosti: 45-60 let...401 // 13.1 Tělesné změny spojené s počátkem stárnutí...401 // 13.2 Poznávací procesy...407 // 13.3 Profesní role...411 // 13.4 Manželství stárnoucích lidí...415 // 13.5 Vývoj osobnosti a změny rolí v období stárnutí...418 // 13.6 Postoje stárnoucích rodičů
? vlastním dospělým dětem...421 // 13.7 Role prarodiče...425 // 13.8 Postoje stárnoucích lidí ke starým rodičům...429 // 13.8.1 Reakce na smrt starého rodiče...434 // 13.9 Identita stárnoucího člověka...435 // 8 // Obsah // Shrnutí... // Kontrolní otázky // . 437 . 438 // 4. Část // Stáří // 14 Období raného stáří... // 14.1 Tělesné změny ve stáří ... // 14.2 Psychické změny ve stáří... // 14.2.1 Změny poznávacích procesů ve stáří . . . // 14.2.2 Změny regulačních procesů v období stáří // 14.2.3 Změny osobnosti ve stáří ... // 14.3 Změny postojů a sociálního chování starých lidí . // 14.4 Odchod do důchodu ... // 14.5 Manželství... // 14.6 Vztah ? dětem a vnukům... // 14.7 Identita starého člověka... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // 15 Pravé stáří... // 15.1 Závažnější změny psychiky... // 15.2 Změna způsobu života... // 15.3 Umírání a smrt... // 15.4 Význam víry ve stáří... // Shrnutí... // Kontrolní otázky... // Literatura... // Rejstřík...•’... // 443 // 447 // 450 // 451 456 458 // . 459 . 464 . 473 . 483 . 487 . 489 . 490 // 492 . 492 . 495 . 502 . 507 . 508 . 509 // .510 // . 516 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC