Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:50x 
BK
1. vyd,
Praha : H & H, 1998
132 s. : il.

objednat
ISBN 80-86022-37-4 (brož.)
Obsahuje předmluvu, fotografie, kresby, grafy
Psychologie vývojová - učebnice vysokošk.
000122611
PŘEDMLUVA 9 // 1 PŘEDMĚT VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 11 // 1.1 Význam vývojové psychologie pro zdravotníky 11 // 1.2 Psychologie a neurofyziologie 12 // 1.3 Předmět vývojové psychologie 15 // 1.4 Metody vývojové psychologie 16 // 2 VÝVOJ STRUKTURY A FUNKCE NERVOVÉHO // SYSTÉMU 20 // 2.1 Stavba nervového systému 23 // 2.1.1 Neuron 24 // 2.1.2 Neuroglie 26 // 2.1.3 Synapse 26 // 2.1.4 Hematoencefalická bariéra 30 // 2.2 Funkční projevy nervového systému 30 // 2.2.1 Reflex 31 // 2.2.2 Podnět 32 // 2.2.3 Podráždění 33 // 2.2.4 Vzruch 34 // 2.3 Periferní nerv 34 // 2.3.1 Elektroneurogram 35 // 2.4 Vztahy mezi neurony 35 // 2.4.1 Divergence 35 // 2.4.2 Konvergence 36 // 2.5 Obecné principy vývoje CNS 36 // 2.5.1 Základy vývoje struktury CNS 37 // 3 POPISNÁ CHARAKTERISTIKA PSYCHICKÉHO // VÝVOJE 40 // 3.1 Prenatální období 40 // 5 // 3.2 Novorozenecké období 42 // 3.3 Kojenecké období 48 // 3.3.1 Hrubá motorika 49 // 3.3.2 Jemná motorika a adaptivní chování 52 // 3.3.3 Řeč 54 // 3.3.4 Kognitivní vývoj 55 // 3.3.5 Sociálně-emoční projevy 58 // 3.4 Batolecí období 61 // 3.4.1 Hrubá motorika 61 // 3.4.2 Jemná motorika a adaptivní chování 62 // 3.4.3 Řeč 62 // 3.4.4 Kognitivní vývoj 64 // 3.4.5 Sociální vývoj 67 // 3.5 Předškolní období 69 // 3.5.1 Vývoj základních schopností a dovedností 71 // 3.5.2 Kognitivní vývoj 73 // 3.5.3 Emoční a sociální vývoj 75 // 3.6 Zralost pro školu 76 // 3.7 Mladší školní věk 82 // 3.7.1 Kognitivní vývoj 84 // 3.7.2 Sociální vývoj 85 // 3.8 Období dospívání 86 // 3.8.1 Kognitivní vývoj 89 // 3.8.2 Emoční projevy 91 // 3.8.3 Sociální vývoj 91 // 3.9 Časná dospělost 93 // 3.10 Střední dospělost 94 // 3.11 Pozdní dospělost 97 // 3.12 Stáří 98 //
4 TEORIE PERIODIZACE DUŠEVNÍHO VÝVOJE 101 // 4.1 Piagetova periodizace 101 // 4.2 Freudova psychoanalýza 102 // 4.3 Eriksonova teorie 104 // 5 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 106 // 5.1 Ohrožení psychického vývoje prostředím 106 // 5.1.1 Zanedbávání 106 // 5.1.2 Týrání 107 // 6 // 5.1.3 Zneužívání 108 // 5.1.4 Psychická deprivace 109 // 5.1.5 Mezilidské konflikty 112 // 5.2 Ohrožení psychického vývoje stavem organizmu 114 // 5.3 Iatrogenní ohrožení psychického vývoje 128 // 5.3.1 Iatrogenní ohrožení psychického vývoje dětí 129 // 5.3.2 Iatrogenní ohrožení psychického stavu dospělého 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC