Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 1998
xxxix, 332 s.

objednat
ISBN 80-7179-199-7 (brož.)
Beckovy texty zákonů s komentářem
Obsahuje seznam zkratek, úvodní poznámku, předmluvu, rejstřík
Fondy nadační - zákony - Česká republika - komentáře
Nadace - zákony - Česká republika - komentáře
000122656
Seznam použitých zkratek ...XI // Úvodní poznámka ...XIII // Předmluva ...XVII // A. Text zákona ...1 // B. Komentář // Část první. Nadace a nadační fondy Hlava první. Základní ustanovení // § 1 [Definice, právní postavení] ...21 // § 2 [Majetek] ...43 // Hlava druhá. Zřízení a vznik nadace a nadačního fondu // § 3 Zřízení nadace a nadačního fondu ...55 // § 4 Statut nadace a nadačního fondu ...75 // Vznik nadace a nadačního fondu // § 5 [Zápis do rejstříku] ...79 // § 6 [Oprávněné osoby] ...96 // Hlava třetí. Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu // § 7 [Zánik, zrušení] ...105 // § 8 Sloučení nadace a nadačního fondu ...111 // § 9 Likvidace nadace a nadačního fondu ...117 // Hlava čtvrtá. Orgány nadace a nadačního fondu Správní rada // § 10 [Působnost] ...123 // § 11 [Podmínky členství] ...128 // § 12 [Funkční období] ...132 // § 13 [Jmenování, volba] ...133 // § 14 [Předseda, rozhodování] ...135 // § 15 [Zánik členství] ...137 // § 16 [Jmenování soudem] ...139 // Dozorčí rada // § 17 [Pravomoc] ...140 // § 18 [Další oprávnění] ...143 // § 19 [Inkompatibilita] ...144 // § 20 Revizor ...145 // Hlava pátá. Použití majetku nadace a nadačního fondu // §21 [Náklady správy] ...146 // § 22 [Pravidla pro omezení nákladů] ...154 // § 23 [Zákazy a omezení] ...156 // Hlava šestá. Účetnictví a výroční zpráva § 24 Účetnictví ...163 // VII // Výroční zpráva // § 25 [Termíny, obsah] ...169 // § 26 [Uložení, další zveřejňování] ...176 // Hlava sedmá. Zahraniční nadace a zahraniční nadační fondy // § 27 [Podmínky] ...181 // Část druhá. Změna a doplnění občanského zákoníku // § 28 ...190 // Část třetí. Doplnění občanského soudního řádu // § 29 ...194 //
Část čtvrtá. Doplnění zák. ČNR č. 549/1991 Sb. // §30 ...196 // Část pátá. Doplnění zák. ČNR č. 357/1992 Sb. §31 ...197 // Část šestá. Doplnění zák. ČNR č. 586/1992 Sb. // § 32 ...199 // Část sedmá. Doplnění zák. č. 563/1991 Sb. // § 33 ..._ ...205 // Část osmá. Změna zák. ČNR č. 102/1992 Sb. // § 34 ...206 // Část devátá. Přechodná a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení // § 35 [Adaptace a transformace] ...207 // § 36 [Organizace s mezinárodním prvkem] ...230 // § 37 Účinnost ...233 // C. Související předpisy // 1. Zákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon ě. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb ...239 // 2. Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností § 13 odst. 1 písm. g) ...241 // 3. Vyhláška Ministerstva financí č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků ...242 // 4. Kodex kanonického práva (CIC/1983) kán. 1299 - 1310, český překlad ...243 // D. Nadace v některých evropských zemích a USA // 1. Dánské království ...249 // 2. Francouzská republika ...255 // 3. Italská republika ...265 // 4. Lichtenštejnské knížectví ...283 // 5. Maďarská republika ...287 // 6. Polská republika ...289 // 7. Rakouská republika ...297 // 8. Slovenská republika ...303 // VIII // Obsah // 9. Spojené státy americké ...305 // 10. Spolková republika Německo ...313 // 11. Švédské království ...325 // Věcný rejstřík ...331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC