Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 2., upravené
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974
243 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
Speciální pedagogika
Obsahuje bibliografii a rejstříky
Práce, určená pedagogům, psychologům, lékařům a rodičům, shrnuje dosavadní výsledky, jichž bylo dosaženo při rozpoznávání dyslexie a ve zdokonalení metod při její nápravě. Vymezuje pojem dyslexie, zkoumá její příčiny a následky, zabývá se diagnostickou stránkou problému a rozebírá obecné zásady i speciální metody nápravy. Druhé vydání přihlíží k nejnovějším teoretickým i praktickým poznatkům při výzkumu specifických poruch čtení..
000122678
Úvod ...7 // Čtení a dyslexie ...10 // I. Historie ...14 // II. Dyslexie — vymezení pojmu ...25 // Názvosloví ...25 // Definice ...27 // Výskyt dyslexií ...31 // Alexie a nepravé dyslexie ...35 // Vnitřní podmínky pro učení čtení ...37 // III. Příčiny a následky ...41 // Vztah dyslexie k poruchám zraku ...41 // Vztah dyslexie k poruchám sluchu ...46 // Vztah dyslexie k poruchám řeči ...49 // Vztah dyslexie k poruchám v citové oblasti ...54 // Dysortografie (Specifická porucha pravopisu) ...58 // Ostatní specifické školské poruchy ...60 // Základní příčiny dyslexie ...62 // Vlastní etiologické zkoumání ...70 // Klinický obraz poruch čtení a pravopisu ...76 // Rozložení poruch čtení podle pohlaví ...87 // Dyslexie a psychická deprivace ...91 // Dyslexie a delinkvence ...94 // Lateralita u našich dyslektiků ...96 // IV. Diagnostika ...119 // Zpráva učitele ...121 // Vyšetření dítěte ...123 // Anamnéza s rodiči ...143 // Další odborná vyšetření ...145 // Speciálně zaměřené zkoušky ...146V. Náprava dyslexie ...154 // Obecné zásady ...154 // Terapeutický přístup k dyslektickému dítěti ...158 // Organizace nápravné péče ...162 // Nápravné metody ...166 // Metoda obtahování ...171 // Metoda barevných kostek ...175 // Logopedický přístup a náprava sluchové analýzy ...181 // Nácvik dlouhých a krátkých samohlásek a správné intonace řeči ...183 // Metoda barevných písmen ...184 // Metoda rychlého postřehování slabik a slov ...185 // Technika čtení s okénkem ...188 // Skupinové čtení ...190 // Některé praktické poznámky k nápravě dyslexií ...191 // Závěr nápravné péče ...199 // Závěr ...203 // Přílohy ...207 // Literatura 219 // Rejstřík jmenný ...237 // Rejstřík věcný ...241
(OCoLC)42122561
cnb000125186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC