Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Biografie
Olomouc : Votobia, 1996
443 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7198-162-1 (váz.)
Velká řada ; sv. 27
Obsahuje bibliografii na s. 375-434 a jmenný a názvový rejstřík
000122698
Rekat.
Úvodní poznámka ...7 // I. Čtenářská a badatelská interpretace starších literárních děl // Labyrint interpretace ...10 // Žánrová specifika literárních proudil // ve starších slovanských literaturách ...24 // O intcncionálním a bezděčném humoru ve starší literatuře ...32 // Funkce vlastních jmen v parodických textech starší literatury ...38 // II. Z literatury vrcholného středověku // Česká literatura v českém království ...46 // Literární hodnota Zbraslavské kroniky ...55 // Alexandr Veliký ve slovanských literaturách ...63 // Specifičnost rytířské epiky ve slovanských literaturách ...71 // Symbolika drahokamu a barev v Životě svaté Kateřiny ...81 // Postavení skladby Podkoní a žák vnáší literatuře 14. století ...88 // Znovu k původu Bible boskovské ...95 // III. Husitství a reformace // Kategorie pravdy v myšlení české reformace ...112 // Traktát a řeč jako žánry české literatury 15. století ...118 // Znovu k problému Chelčický - Záhorka ...130 // Spravedlnost tiskařům. K textové hodnotě tisku dél Petra ChelČického ...134 // K metodě myšlení Petra ChelČického ...149 // Dialektika zákonu u Petra ChelČického ...157 // Vztah Petra ChelČického k učenosti a vzdělání ...162 // Hereze Petra ChelČického jako literárněvědný problém ...168 // Paradox Hádání Pravdy a Lži Ctibora Tovačovského z Cimburka ...180 // IV. Humanismus a renesance // Co je renesanční literatura? ...190 //
K otázce periodizace humanismu ...196 // Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách ...210 // Metodologická východiska zkoumání humanistické literatury v českých zemích ...217 // Informační exploze 16, století a genologický systém humanistické literatury ...227 // Staročeský cestopis z hlediska genologického ...233 // Glosa k existenci topoi ve starší české a slovenské literatuře ...246 // Význam parodie pro vývoj žánrového systému období humanismu ve slovanských literaturách ...250 // Alžběta Jana Westonia ajcjj místo v české literatuře ...258 // Löwenklauova Kronika nová o národu tureckém // v kontextu české historiografické prózy ...272 // Jeden z pramenů básnické tvorby Mikuláše Dačického ...278 // V. Baroko // Theatrum mundi v české renesanční a barokní literatuře ...284 // Barokní humanismus ve slovanských literaturách ...290 // Integrační a diferenciační tendence slovanských literatur // v poetikách období renesance a baroka ...295 // Parodie a travestie jako reakce na barokní manýrismus ...302 // Emblematika a barokní divadlo ...308 // Poetika hanáckých zpěvoher 18. století v kontextu slovanských literatur ...321 // Datace hanácké zpěvohry o Landeborkovi ...327 // Olomoucké synopse a jejich význam pro žánrové určení barokních divadelních her ...331 // Cesty pobělohorské historiografie ...335 // Parodie u Erasma Rotterdamského a Jana Amose Komenského ...346 // Filozofie a filozofové v Labyrintu J. A. Komenského ...351 // Teologická inspirace obraznosti J. A. Komenského ...357 // Bohuslav Balbín jako teoretik literatury a literární historik ...363 // VI. Místo závěru // Periodizace dějin starší české literatury ...368 // Poznámky ...375 // Rejstřík ...435 // Ediční poznámka ...440
(OCoLC)38884422
cnb000106257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC