Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Sondy, 2004
357 s.

objednat
ISBN 80-903134-7-7 (brož.)
Paragrafy do kapsy
Další názvový údaj z obálky: nové úplné znění zákoníku práce s výkladem novelizovaných ustanovení
Obsahuje úvod
Zákoník práce - Česko - texty a komentáře
000122762
Obsah // Obsah // 1. Úvod. // 2. Úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb. // 3. Účinnost novel zákoníku práce. // 4. ČI. II Přechodné ustanovení novely zákoníku práce. // 5. ČI. III Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků. // 6. ČI. IV Účinnost novely zákoníku práce. // 7. Obecná část důvodové zprávy ? návrhu novely zákoníku práce. // 8. Dopad novely zákoníku práce na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků. // 9. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády // č. 461/2000 Sb. // 10. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. // 11. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku. // 12. Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. // 13. Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě. // 14. Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci // ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci. // 15. Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. // 3 // Podrobný obsah // Podrobný obsah // Obsah... 3 // Předmluva... 5 // Fakta o novele... 11 // Autorský kolektiv... 12
Seznam použitých zkrácených názvů... 13 // 1. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů . . 15 // ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení ... 15 // HLAVA PRVNÍ Působnost zákoníku práce (§ 1 až 6)... 15 // HlAVA DRUHÁ Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 7 až 17)... 29 // HLAVA TŘETÍ (§ 18 až 26)... 36 // ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr... 54 // HLAVA PRVNÍ Vznik, změny a skončení pracovního poměru (§27)... 54 // ODDÍL PRVNÍ Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru (§ 28 až 35). . 55 // ODDÍL DRUHÝ Změny pracovního poměru (§ 36 až 41 )... 69 // ODDÍL TŘETÍ Skončení pracovního poměru (§ 42 až 60c)... 72 // ODDÍL ČTVRTÝ Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru // (§61 až 64)... 85 // ODDÍL PÁTÝ Volba a jmenování (§ 65 až 68)... 87 // ODDÍL SESTÝ Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost (§ 69 až 71 ). . 90 // HLAVA DRUHÁ Pracovní kázeň a pracovní řád (§ 72 až 82)... 92 // HlAVA TŘETÍ Pracovní doba a doba odpočinku... 95 // ODDÍL PRVNÍ Pracovní doba a přestávky v práci (§ 83 až 95)... 95 // ODDÍL DRUHÝ Práce přesčas a noční práce (§ 96 až 99a)...109 // ODDÍL TŘETÍ Dovolená na zotavenou (§ 100 až 110c)...111 // HLAVA ČTVRTÁ Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů...116 // ODDÍL PRVNÍ Mzda (§111 až 123)...116 // ODDÍL DRUHÝ Náhrada mzdy při překážkách v práci (§ 124 až 130) ... 119 // 7 // Podrobný
obsah // ODDÍL TŘETÍ Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce (§ 131) ... 123 // HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 132 až 138). ... 123 // HlAVA SESTÁ Péče o zaměstnance... 139 // ODDÍL PRVNÍ Pracovní a životní podmínky zaměstnanců // a jejich odborný rozvoj (§ 139 až 145)... // ODDÍL DRUHY Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce (§ 146 až 148a)... // HLA VA SEDMÁ Pracovní podmínky žen a mladistvých... // ODDÍL PRVNÍ Pracovní podmínky žen (§ 149 až 152)... // ODDÍL DRUHÝ Pracovní podmínky těhotných žen a matek (§ 153 až 162). ODDÍL TŘETÍ Pracovní podmínky mladistvých (§ 163 až 169)... // HLA VA OSMÁ Náhrada škody... // ODDÍL PRVNÍ Předcházení škodám (§ 170 až 171)... // ODDÍL DRUHÝ Odpovědnost zaměstnance za škodu (§172 až 186) ... // ODDÍL TŘETÍ Odpovědnost zaměstnavatele za škodu (§ 187 až 206)... // HLAVA DEVÁTÁ Pracovní spory (§ 207 až 216)... // 139 // 143 // 144 // 144 // 145 148 // 150 // 150 // 151 156 // 165 // ČÁST TŘETÍ (§ 217 až 231) // ČÁST ČTVRTÁ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr // (§ 232 až 239)... // ČÁST PÁTÁ Společná ustanovení... 170 // HlAVA PRVNÍ Právní úkony (§ 240 až 245)... 170 // HlAVA DRUHÁ Zajištění práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 246 až 248)... 173 // HlAVA TŘETÍ Přechod práv
a povinností z pracovněprávních vztahů // (§249 až 25le)... 174 // HlAVA ČTVRTÁ Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů // (§252 až 260) ... 177 // HLAVA PÁTÁ Lhůty a doby (§ 261 až 266a)... 179 // 8 // Podrobný obsah // ČÁST ŠESTÁ Závěrečná ustanovení (§ 267 až 280) ... 183 // ČI. II až IV zákona č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů... 195 // 2. Přechodné ustanovení zákona č. 46/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, // a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů... 195 // 3. Změna zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů // (část druhá novely zákoníku práce)... 197 // 4. Obecná část důvodové zprávy ? návrhu novely zákoníku práce ... 199 // 5. Dopad novely zákoníku práce na pracovněprávní vztahy // úředníků územních samosprávných celků... 202 // 6. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce // a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.207 // 7. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, // ve zněm pozdějších predpisu...227 // 8. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost // a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů ...240 // 9. Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, // ve zněni pozdějších predpisu...252 // 10. Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, // ve zněm pozdějších predpisu ...273 // 11. Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních // mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, // ve zněm pozdějších předpisu ...275 // 12. Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců // ve veřejných službách a správě...327 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC