Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2001
xxi,908 s.

objednat
ISBN 80-7179-341-8 (váz.)
Komentované zákony
Obsahuje předmluvy, věcný rejstřík
Zákoník práce - Česko - texty a komentáře
000122763
Obsah // Zákoník práce...5 // Část první. Všeobecná ustanovení...5 // Hlava první. Působnost zákoníku práce (§ 1 až 6)...5 // Hlava druhá. Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 7 až 17) .. . 7 Hlava třetí. Odbory a zástupci zaměstnanců (§ 18 až 26) ... 11 // Část druhá. Pracovní poměr...24 // Hlava první. Vznik, změny a skončení pracovního // poměru (§ 27 až 71)...24 // Oddíl první. Pracovní smlouva a vznik pracovního // poměru (§ 28 až 35)...25 // Oddíl druhý. Změny pracovního poměru (§ 36 až 41 )...28 // Oddíl třetí. Skončení pracovního poměru (§ 42 až 60c)..30 // Oddíl čtvrtý. Nároky z neplatného rozvázání pracovního // poměru (§ 61 až 64)...39 // Oddíl pátý. Volba a jmenování (§ 65 až 68)...40 // Oddíl šestý. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost // (§69 až 71)...41 // Hlava druhá. Pracovní kázeň a pracovní řád (§ 72 až 82)... 42 Hlava třetí. Pracovní doba a doba odpočinku (§ 83 až 110c) . 44 Oddíl první. Pracovní doba a přestávky v práci (§ 83 až 95)... 44 // Oddíl druhý. Práce přesčas a noční práce (§ 96 až 99a).52 // Oddíl třetí. Dovolená na zotavenou (§ 100 až 110c)...54 // Hlava čtvrtá. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů // (§ 111 až 131)...58 // Oddíl první. Mzda (§ 111 až 123)...58 // Oddíl druhý. Náhrada mzdv při překážkách v práci // (§ 124 až 130)...61 // Oddíl třetí. Náhrady výdajů poskytované
zaměstnancům // v souvislosti s výkonem práce (§ 131)...64 // Hlava pátá. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci // (§ 132 až 138)...65 // Hlava šestá. Péče o zaměstnance (§ 139 až 148)...76 // Oddíl první. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců // a jejich odborný rozvoj (§ 139 až 145)...76 // Oddíl druhý. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce // (§146 až 148)...79 // 3 // Hlava sedmá. Pracovní podmínky žen a mladistvých // (§149 až 169)...80 // Oddíl první. Pracovní podmínky žen (§ 149 až 150)...80 // Oddíl druhý. Pracovní podmínky těhotných žen a matek // (§ 153 až 162)...81 // Oddíl třetí. Pracovní podmínky mladistvých (§ 163 až 169) ... 83 // Hlava osmá. Náhrada škody (§ 170 až 206)... 85 // Oddíl první. Předcházení škodám (§ 170 až 171)...85 // Oddíl druhý. Odpovědnost zaměstnance za škodu // (§ 172 až 186)...86 // Oddíl třetí. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu // (§ 187 až 206)... 89 // Hlava devátá. Pracovní spory (§ 207 až 216)...96 // Část třetí zrušena (§ 217 až 231)...96 // Část čtvrtá. Dohody o pracích konaných mimo pracovní // poměr (§ 232 až 239b)...96 // Část pátá. Společná ustanovení...99 // Hlava první. Právní úkony (§ 240 až 245)... 99 // Hlava druhá. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 246 až 248)... 101 // Hlava třetí. Přechod práv
a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 249 až 251b)... 102 // Hlava čtvrtá. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 252 až 260)... 104 // Hlava pátá. Lhůty a doby (§ 261 až 266a)...106 // Část šestá. Závěrečná ustanovení (§ 267 až 280)... 108 // Přechodná a zrušovací ustanovení některých novel zákoníku práce... // 4 // Obsah // Předmluva...VII // Předmluva ke druhému vydání...IX // Předmluva ke třetímu vydání...X // Seznam použitých zkratek...XVII // Zákoník práce...1 // Část první. Všeobecná ustanovení...2 // Hlava první. Působnost zákoníku práce (§ 1 až 6)...2 // Hlava druhá. Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 7 až 17) . 17 Hlava třetí. [Odbory a zástupci zaměstnanců] (§ 18 až 26). .. 45 // Část druhá. Pracovní poměr...78 // Hlava první. Vznik, změny a skončení pracovního // poměru (§ 27 až 71)...78 // Oddíl první. Pracovní smlouva a vznik pracovního // poměru (§ 28 až 35)...84 // Oddíl druhý. Změny pracovního poměru (§ 36 až 41)...100 // Oddíl třetí. Skončení pracovního poměru (§ 42 až 60c)..119 // Oddíl čtvrtý. Nároky z neplatného rozvázání // pracovního poměru (§61 až 64)...184 // Oddíl pátý. Volba a jmenování (§ 65 až 68)...198 // Oddíl šestý. Souběžné pracovní poměry a vedlejší // činnost (§ 69 až 71)...203 // Hlava druhá. Pracovní kázeň a pracovní řád (§ 72 až 82) .. . 209 Hlava třetí.
Pracovní doba a doba odpočinku (§ 83 až 110c) 220 Oddíl první. Pracovní doba a přestávky v práci (§ 83 až 95). 220 // Oddíl druhý. Práce přesčas a noční práce (§ 96 až 99a).250 // Oddíl třetí. Dovolená na zotavenou (§ 100 až 110c)...259 // Hlava čtvrtá. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů // (§ 111 až 131)...284 // Oddíl první. Mzda (§111 až 123)...284 // Oddíl druhý. Náhrada mzdy při překážkách v práci // (§ 124 až 130)...289 // Oddíl třetí. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům // v souvislosti s výkonem práce (§ 131)...305 // Hlava pátá. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci // (§ 132 až 138)... 307 // Hlava šestá. Péče o zaměstnance (§ 139 až 148)... 349 // XIII // Obsah // Oddíl první. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců // a jejich odborný rozvoj (§ 139 až 145)...349 // Oddíl druhý. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce (§ 146 až // 148)... 359 // Hlava sedmá. Pracovní podmínky žen a mladistvých // (§ 149 až 169)...363 // Oddíl první. Pracovní podmínky žen (§ 149 až 150)... 363 // Oddíl druhý. Pracovní podmínky těhotných žen // a matek § 153 až 162)...366 // Oddíl třetí. Pracovní podmínky mladistvých (§ 163 až 169) . 379 // Hlava osmá. Náhrada škody (§ 170 až 206)... 386 // Oddíl první. Předcházení škodám (§ 170 až 171) ...386 // Oddíl druhý. Odpovědnost zaměstnance za
škodu // (§ 172 až 186)... 390 // Oddíl třetí. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu // (§ 187 až 206)...426 // Hlava devátá. Pracovní spory (§ 207 až 216)...535 // Část třetí zrušena (§ 217 až 231)... 536 // Část čtvrtá. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 až 239b)...538 // Část pátá. Společná ustanovení...551 // Hlava první. Právní úkony (§ 240 až 245)... 551 // Hlava druhá. Zajištění práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 246 až 248)...581 // Hlava třetí. Přechod práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 249 až 251b)...593 // Hlava čtvrtá. Zánik práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 252 až 260)...610 // Hlava pátá. Lhůty a doby (§ 261 až 266a)...633 // Část šestá. Závěrečná ustanovení (§ 267 až 280)... 658 // Přechodná a zrušovací ustanovení některých novel // zákoníku práce...681 // Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů...693 // Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů . . . 723 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů...783 // XIV // Obsah // Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech // v obecném zájmu...801
// Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí // a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů ...805 // Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších // předpisů...857 // Nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů...877 // Věcný rejstřík...897 // XV

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC