Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002-2007
2 sv. : il., mapy, plány ; 30 cm

objednat
ISBN 80-01-02551-9 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-01-03714-0 (2. díl ; brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Na obálce nad názvem: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Obsahuje bibliografii a rejstříky
I. díl. 2002. 186 s., 115 s. obr. příl. -- II. díl. 2007. s. 191-373, 137 s. obr. příl.
000122796
OBSAH I. DÍLU :   Předmluva 1 // Obsah 3 // Úvod 7 // Část I: STAROVĚK 13 // 1. Nejstarší sídla 15 // Jericho 17 // Catal Huyuk 17 // Hacilar 18 // 2. Mezopotámie 20 // Uruk 21 // Ur 22 // Nippur 22 // Babylon 22 // Akkad 23 // Ninive 23 // Dur-Śarrukin 24 // Aššur 24 // Chatušaš 25 // Persepolis 26 // Bagdad 26 // 3. Egypt 27 // Kahun 28 // Achet-Aton 28 // Véset 29 // Nennefer 29 // 4 . Ind i e 30 // Harappa 31 // Mohedżo-Daro 31 // Artchašástra 32 // Manasára-Šilpašástra 33 // Dillí 33 // Fatéhpur Síkri 34 // Džajpur 34 // Anuradhapúra 34 // Angkor 35 // 5. Čína 36 // Čou-li 37 // Kuan Čung 39 // Čchin Ś’chuang-ti 39 // Tchaj-Jüan 40 // Peking 40 // Kiótó 41 // Lhasa 42 // 6. Amerika 43 // Teotihuacán 44 // Tenočtitlán 45 // Čan-Čan 46 // Maču Pikču 46 // 7. Afrika 47 // Káhira 4M // Shrnuti I.části 49 // Část II: ANTIKA 51 // 8. Egejské kultury 54 // Trója 54 // Knóssos 55 // Mykény 56 // 9. Řekové 57 // Athény 58 // Delfy 60 // Olympia 60 // Milétos 61 // Efesos 61 // Priene 62 // Řečtí myslitelé 63 // Alexandr Veliký 65 // Pergamon 66 // 10. Etruskové 68 // Řím 69 // 11. Římané 70 // Řím 71 // Castrum 75 // Vitruvius 77 // 12. Byzantská říše 79 // Cařihrad 80 // Shrnutí II.části 82 // Část III: STŘEDOVĚK 85 // 13. Středověký ideál města 88 // Bible 89 // 14. Vznik a zakládání měst 90 // 15. Evropská města 93 // Střední Evropa 94 // Západní Evropa 95 // Jihozápadní Evropa 97 // Jižní Evropa 98 // Východní Evropa 99 // Severní Evropa 99 // 16. Česká města 101 // Počátky měst 102 // Přemysl Otakar I. 103 // Václav I. 104 // Přemysl Otakar II. 104 // Václav II. 106 // Karel IV. 107 // Doba husitská 108 // 17. Praha 110 // Pražské hrady 111 // Mezihrady 112 // Staré Město 113 // Malá Strana 114 // Hradčany 116 // Nové Město 116 // Shrnutí III.části 119 // Část IV: R ENESANCE 121 // 18. Traktáty 124 // Vitruvius 124 //
Vitruvius 124 // Alberti 125 // Filarete 125 // Martini 126 // Scamozzi 127 // Leonardo 127 // 19. Itálie 129 // Florencie 129 // Benátky 130 // Řím 131 // Palma Nuova 131 // Grammichel 131 // 20. Severně od Alp 133 // Francie 133 // Německo 136 // Anglie 138 // Skandinávie 139 // Nizozemí 140 // Uhry 140 // Španělsko 141 // České království 144 // Shrnuti IV. části 147 // Část V: BAROKO A KLASICISMUS 149 // 21. Proměny metropolí 152 // Itálie 152 // Řím 156 // Francie 160 // Paříž 163 // Versailles 164 // Anglie 166 // Londýn 167 // 22. Nové Metropole 169 // Rusko 170 // Petrohrad 172 // Spojené státy 174 // Washington 176 // 23. Přestavby měst 178 // Evropská města 178 // Města Čech a Moravy 181 // Praha 183 // Shrnutí V. části 185 // ILUSTRACE (samostatné stránkování)
OBSAH II. DÍLU :   Předmluva // Část VI. // DEVATENÁCTÉ STOLETÍ 191 // 24. Revolucionáři a utopisté 195 // Imaginární cesty 195 // Francouzská revoluce 198 // Klasické utopie 202 // 25. Proměny měst 209 // New York - 1811 210 // Athény -1833 212 // Hamburk - 1842 215 // Paříž - 1853 217 // Vídeň - 1857 220 // Berlín - 1862 225 // Chicago - 1893 230 // Praha - 1893 233 // 26. Spisy o stavbě měst 237 // Počátky teorie urbanismu 238 // Ildefonso Cerdá 240 // Reinhard Baumeister 242 // Joseph Stübben 244 // Camillo Sitte 246 // 27. Města pro zítřek 252 // Claude Nicolas Ledoux 252 // Vzorové studie 255 // Lineární město 258 // Zahradní město 260 // Shrnutí VI.části 265 // Část VII. // DVACÁTÉ STOLETÍ 267 // 28. Velkoměsto 270 // Fenomén velkoměsta 271 // Eugen Hénard 272 // Otto Wagner 273 // Antonio Sant Elia 274 // Patrick Geddes 275 // 29 // 278 // . Města avantgard // Le Corbusier 278 // Německá avantgarda 282 // Sovětská avantgarda 285 // Organické město 290 // 30. Funkcionalistické město 293 // Předzvěsti funkcionalismu 294 // Kongresy CIAM 297 // Athénská charta 301 // 31. Města a sídliště 305 // Nová města 305 // Plány měst 309 // Obnova měst 313 // Nová města 317 // Sídliště 323 // 32. Hledání města 330 // Kritika funkcionalismu 330 // Fantastická města 333 // Návraty 335 // Nové obzory 339 // Shrnutí VII.části 343 // Závěr 345 // Rejstřík měst 357 // Rejstřík osob 359 // Literatura 369 // ILUSTRACE (samostatné stránkování)
(OCoLC)51192315
cnb001189089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC