Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
8., dopln. a upravené vyd.
Praha : Práce, 1978
430 s.

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Osmé vydání zákoníku práce, doplněné dalšími zákony, usneseními, vládními nařízeními, vyhláškami a judikaturou, bylo upraveno a doplněno podle nových vyhlášek a směrnic, vydaných v posledním období.
000122958
Rekat.
OBSAH // Zákoník práce... 7 // Základní zásady...9 // část první — Všeobecná ustanovení ...16 // Hlava první — Působnost zákoníku práce...16 // Hlava druhá — Účastníci pracovněprávních vztahů...21 // Hlava třetí — Účast pracovníků na rozvoji, řízení // a kontrole činnosti organizacg;...27 // Hlava čtvrtá — Zabezpečení práva na práci a práce ve prospěch společnosti...34 // Část druhá — Pracovní poměr ...3$ // Hlaya první ~ Vznik, změny a skončení pracovního poměru...38 // Oddíl první — Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru.. 39 // Oddíl druhý — Změny pracovního poměru...|6 // Oddíl třetí — Skončení pracovního poměru ...53 // Oddíl čtvrtý — Nároky z neplatného rozvázání // pracQvního poměru...81 // Oddíl pátý — Volba a jmenování ?...88 // Oddíl šestý — Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost..  89 // Hlava druhá — Pracovní kázeň a pracovní řád ...;92 // Hlava třetí — Pracovní doba a doba odpočinku...115 // Oddíl první — Pracovní doba a přestávky v práci...115 // Oddíl druhý Práce přesčas a noční práce ...125 // Oddíl třetí -Hlava čtvrtá -Oddíl první Oddíl druhý Oddíl třetí - // Dovolená na zotavenou...129 // Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů...141 // - Mzd§...L...141 // - Náhrada mzdy při překážkách v práci...158 // Náhrady výdajů poskytované pracovníkům * // v souvislosti s výkonem práce...168
// Hlava pátá f Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...169 // Hlava šestá — Péče o pracovníky...176 // Oddíl první — Kulturní a odborný rozvoj pracovníků // a jejich pracovní podmínky...176 // Oddíl druhý — Zabezpečení při pracovní neschopnosti // a ve st ří a zaměstnávání po návratu do práce...188 // Hlava sedmá — Pracovní podmínky žen a mladistvých ...192 // [ // Oddíl první — Pracovní podmínky žen...192 // Oddíl druhý — Pracovní podmínky těhotných žen a matek ... 196 // Oddíl třetí — Pracovní podmínky mladistvých...203 // Hlava osmá — Náhrada škody...208 // Oddíl první — Předcházení škodám...208 // Oddíl druhý — Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů // nebo v přímé souvislosti s ním... 209 // Oddíl třetí — Odpovědnost organizace...221 // Hlava devátá — Pracovní spory...240 // * ’ • . ’* 4 4 ’ . // Část třetí — Učební poměr...248 // Část čtvrtá — Dohody o pracích // konaných mimo pracovní poměr... 262 // Část pátá — Společná ustanovení...269 // Hlava první — Právní úkony...269 // Hlava druhá — Zajištění práv a povinností // z pracovněprávních vztahů ... . 278 // Hlava třetí — Přechod práv a povinností // z pracovněprávních vztahů ...280 // Hlava čtvrtá — Zánik práv a povinností // z pracovněprávních vztahů ...281 // Hlava pátá — Lhůty pro uplatnění nároků
a počítání času ..286 // Část šestá — Závěrečná ustanovení...292 // Zákon č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce (druhá novela)...310 // Usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech zá kladních organizací ROH...315 // Nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce... 335 // 429 // // t // * // // // Vyhláška Ústřední rady odborů c. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodován? pracovních sporů rozhodčími komisemi... // 384 // Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku...398 // Vyhláška č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na vy
(OCoLC)42177112
cnb000161024

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC