Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974
153 s.

objednat
Knižnice marxismu-leninismu
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Vysokoškolská příručka pro studium marxismu-leninismu. Stručný přehled vývoje revolučního hnutí ve dvacátých letech sleduje především pedagogické cíle. V první kapitole hodnotí mezinárodní význam VŘSR a její vliv na vznik Československa, formování marxistické levice, průběh prosincové generální stávky a vytvoření KSČ. Ve druhé kapitole se zabývá mezinárodní i vnitřní situací Československa, politikou Komunistické internacionály a KSČ v letech 1921-1923. Poslední kapitola popisuje a analyzuje události v období přechodné stabilizace kapitalismu a výklad uzavírá bilance V. sjezdu KSČ, který znamenal vítězství bolševického směru ve straně.
000122988
Rekat.
Úvodem ... 5 // Kapitola I. // Založení Komunistické strany Československa — Historický mezník v dějinách československého dělnického hnutí ...7 // 1. Mezinárodni význam Velké říjnové socialistické revoluce a její vliv na vytvoření Československé republiky ... 7 // 2. Formovaní marxistické levice ... 12 // 3. Prosincová generální stávka ...24 // 4. Založení Komunistické strany Československa ...34 // Kapitola II. // Boj KSČ proti upevňování buržoaznlho panství (1921—1923) 45 // 1. Mezinárodní situace v letech 1921—1923 ... 45 // 2. Mezinárodní postavení Československa ... 47 // 3. Vnitřní situace Československa ...49 // 4. Politika reformistů ...53 // 5. Hlavní rysy politiky komunistické internacionály v letech 1920—1923 ... 55 // 6. Situace v Komunistické strane Československa v letech 1921—1923 ... 61 // Kapitola III. // Vývoj KSČ v období přechodné stabilizace kapitalismu (1924—1929). V. sjezd KSČ ...76 // 1. Mezinárodní situace v letech 1924—1929 ... 76 // 2. Úspěchy budování socialismu v SSSR ...80 // 3. Mezinárodní dělnické hnutí v době relativní stabilizace kapitalismu ...83 // 4. Vývoj Československa v letech dočasné a relativní stabilizace kapitalismu ...86 // 5. Sociální postavení lidových mas v období přechodné stabilizace kapitalismu ...91 // 6. Vývoj v Komunistické straně Československa v letech 1924—1929 ...93 // 7. Vítězství bolševického směru na V. sjezdu KSČ ...100 // Závěr ...105 // Dokumenty a tabulky ...107 // Seznam literatury a pramenů ...152
(OCoLC)42099799
cnb000161322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC