Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:74x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
102 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2947-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-6234-0 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 82-95 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000123001
1. ZDROJE POZNATKŮ O RESILIENCI -- 2. VÝVOJ KONCEPCE RESILIENCE U DĚTÍ -- Definice resilience -- Terminologie -- Související pojmy a jejich vymezení -- Nejasnosti, rozpory a omezení -- Jistoty a východiska -- Negativní stanoviska ke konceptu resilience -- Náměty pro další výzkumy -- Metodologické a koncepční problémy -- Typy výzkumů -- Doporučení pro plánování výzkumů -- Nové směry výzkumů -- Mechanismy, jakými uplatňují protektivní faktory svůj vliv Jaké poznatky přinesly současné výzkumy resilience -- Nutnost odstranit mýty a překážky -- Rizikové faktory -- Protektivní faktory -- Pohybová aktivita -- Domácí zvíře -- Protektivní faktory na úrovni rodiny -- Protektivní faktory ve škole -- Protektivní faktory na úrovni obce (community) Intervence -- Úvodem k intervencím -- Metodologická poznámka k intervencím -- Nejčasnější intervence -- Pozitivní vývoj mládeže -- Podpora/posilování resilience ve vývoji mládeže -- Školní programy -- Závěrem k intervencím -- 3. RESILIENCE U DOSPĚLÝCH -- Zdroje resilience na úrovni osobnosti -- Přechod do dospělosti -- Dospělost -- Stáří -- Kognitivní procesy -- Životní bilancování -- Zdroje resilience v dospělém věku -- Sociální opora -- Vliv domácího zvířete -- Další zdroje na úrovni komunity -- Intervence -- Náměty pro výzkumy -- 4. RESILIENCE RODINY -- Východiska koncepcí resilience rodiny -- Charakteristiky resilience rodiny -- Definice resilience rodiny -- 5. RESILIENCE SKUPINY -- 6. RESILIENCE KOMUNITY -- 7. RESILIENCE KULTURY -- 8. VYBRANÉ DOTAZNÍKOVÉ METODY -- 9. PŘÍNOS ČESKÝCH AUTORŮ K PROBLEMATICE RESILIENCE -- ZÁVĚREM -- Souhrn

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC