Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974

objednat
Knižnice metodické literatury
Metodická příručka omezuje do značné míry návodovou část a nezařazuje ani větší počet ukázek žákovských prací. Přináší teoretické poučení ze stylistiky, vysvětluje předpoklady, cíl a obsah vyučování slohu a způsob práce při vyučování, pojednává o nácviku slohového projevu, seznamuje s metodickými problémy, informuje o organizaci a nových formách slohového vyučování, o vhodné literatuře apod.
000123075
Rekat.
Obsah // I. Některé důležité termíny z oblasti stylistiky // II. Stylistika a teorie vyučování slohu // a) Poznámky obecné // b) Pojem výběru ve stylistice a při vyučování slohu // c) Slohotvorní činitelé a vyučování slohu // Předpoklady vyučování slohu // IV. Cíl a obsah vyučování slohu // a) Cíl a obsah vyučování slohu ve vztahu k výuce ostatních složek mateřského jazyka // b) Slohové učivo v osnovách // c) Slohové učivo v učebnicích // V. Způsoby práce v přípravném údobí vyučování slohu // VI. Některé způsoby práce s cvičeními v invenci, kompozici a stylizaci // a) Cvičení v učebnicích českého jazyka // b) Cvičení v čítankách // VII. Nácvik reprodukce // VIII. Nácvik souvislého jazykového projevu // a) Aktivizace žáků a motivace vyučování slohu // b) Volba tématu // c) Stylistická charakteristika slohových postupů a útvarů probíraných na 1. stupni ZDŠ // d) Vypravování // e) Popis...143 // f) Dopis ...150 // g) Útvary informativního stylu ...153 // IX. Metodické problémy osvojování stylistických pouček a pravidel ...156 // Oprava žákovských projevů ...160 // XI. Hodnocení slohových projevů...175 // XII. Organizace vyučování slohu a příprava učitele na hodiny slohu 184 // XIII. Pomůcky pro vyučování slohu...193 // XIV. Nové formy vyučování a možnosti jejich využití při výuce slohu 195 // a) Diferenciace...195 // b) Skupinové vyučování...200 // Literatura...207 // Rejstřík...209
(OCoLC)42103532
cnb000461474

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC