Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006
304 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86818-25-X (brož.)
Obsahuje poznámky pod čarou, úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Pokrok - filozofie - úvahy
000123134
Obsah // Úvod: // Srovnání pokroku 9 // 1. Otázka pokroku 9 // 2. Srovnání pokroku 10 // 3. Metoda 12 // Kapitola první: // Genealogie ideje pokroku 19 // 1. Duchovní zdroje 20 // 2. Společenský kontex vzniku ideje pokroku 28 // 3. Dnešní pochybnosd 32 // Kapitola druhá: // Prozřetelnost, nebo osvícenství? // Idea pokroku ve filosofii Immanuela Kanta 37 // 1. Proč Kant? 37 // 2. Spory okolo Kanta 38 // 3. Kant - radikál, nebo konformista? 41 // 4. Člověk — občan dvou světů 45 // 5. Svoboda v transcendentálním pojetí // a problém historie 49 // 6. Nutnost pokroku 53 // 7. Počátek historie 55 // 8. Dialektika dějin 57 // 9. Jiný scénář pokroku 58 // 10. Rozum jako nástupce přírody 60 // 11. Dilema pokroku 61 // 12. Občanská společnost 64 // 13. Dvě úrovně dějin 65 // 14. Morální celek 67 // 15. Hranice dějin 71 // Kapitola třetí: // Povinnost, štěstí, city // 1. Univerzalismus etických norem // 2. Štěstí // 3. Nejdůležitější jsou dobré intence // 4. Zotročení smyslů // 5. Povinnost a láska k bližnímu // 6. Etika odpoutaná od náboženství // 7. Sociologická perspektiva // Kapitola čtvrtá: // KKх Weber, neboli cena pokroku // 1. Racionalizace a úloha náboženství // 2. Protestantská etika // 3. Společenské působení // 4. Kant a protestantská etika // 5. Kapitalismus a racionalizace jako // dějinná tendence // 6. Racionalizace jako rozvoj techniky // 7. Krize modernity: ztráta pocitu smysluplnosti
// 8. Socialismus // 9. „Doba všednosti“ - očekávání budoucnosti Kapitola pátá: // Od Kanta k Weberovi: moralistické základy AMORALISMU // 1. Konstrukce dějinné teorie u Kanta a Webera // 2. Kantovské zdroje polyteismu // 3. Vývoj právního řádu // 4. Morální politika // 5. Etika zodpovědnosti jako profesní étos politika a jako étos současnosti // 6. Povinnost nade vše // 7. Politické důsledky Weberových myšlenek // 8. Výsledek konfrontace // Kapitola šestá: // Mezi dvěma zákony 159 // 1. Německá specialita: dualismus moci a etiky 162 // 2. Historické příčiny 164 // 3. Duchovní revoluce 167 // 4. Kant, nebo romantismus? 171 // 5. Hrdinové a kupci 173 // 6. Namísto lidstva národní stát 176 // 7. Racionalismus a právní pozitivjßfpus 177 // 8. Kardinální ctnost: poslušnost 185 // 9. Zahrada národů, čili odčarování pokroku 186 // 10. Dvě teorie totalitarismu 189 // Kapitola sedmá: // Revolta smyslů 191 // 1. Nová etika 194 // 2. Význam erotiky 199 // 3. Nová verze ideje pokroku: dějiny vášně 206 // 4. Korupce rozumu? 209 // 5. A přece osvobození 214 // Kapitola osmá: // Ještě jednou osvícenství 219 // 1. Zotročení historie ’ 220 // 2. Cesta pokroku 222 // 3. Dvourozměrná emancipace 224 // 4. Přednosti tohoto řešení 225 // 5. Dvojznačnost emancipace 227 // 6. Teorie komunikativního jednání 230 // 7. Lingvizace sakrálnosti 237 // 8. Weberovy chyby 240 // 9. V čem spočívá krize 241 // 10.
Etika diskurzu 244 // 11. Několik zásadních pochybností 248 // 12. Co je to komunikativní jednání 249 // 13. Individualismus, účinnost a smysly 255 // 14. Moralizace života společnosti 264 // 15. Komunitivní rozum a myšlenka pokroku 267 // Závěr: // Poučení z této historie 269 // 1. Nová hvězda? 269 // 2. Například celá naše morálka 273 // 3. Klec ocelová, nebo gumová? 278 // 4. Povzbudivý výsledek jistého pokusu 282 // 5. Žalostný homo creator 288 // 6. Chvála ironie a nedůslednosti // aneb znovuzískaný optimismus 290 // Jmenný rejstřík 297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC