Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Ostrava : Sagit, [2000]
112 s.

objednat
ISBN 80-7208-148-9 (brož.)
ÚZ - úplné znění ; [vol.] 193
Údaje popisu z obálky
Právo rodinné - Česko - předpisy právní
Zákon o rodině č. 94/1963 - novely - texty
000123139
OBSAH // V edici “UZ“ vyšly dosud předpisy z oblasti rodinného práva pod č. 140. Toto č. 193 se od č. 140 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně. // KAPITOLA I - RODINA // ZÁKON č. 94/1963 Sb., , // o rodině... // USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení). // KAPITOLA II - MATRIČNÍ PŘEDPISY // ZÁKON č. 268/1949 Sb., o matrikách... // VYHLASKA FMV č. 22/1977 Sb, // kterou se vydávají bližší předpisy ? zákonu o matrikách . . . ... // ZÁKON č. 55/1950 Sb, // o užívání a zméně jména a příjmení... // VYHLÁŠKA MV č. 479/1950 Ú. 1, // kterou se vydávají bližší předpisy ? zákonu o užívání a změně jména a příjmení // KAPITOLA III - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZÁKON č. 114/1988 Sb., // o působnosti orgánů České socialistické republiky // v sociálním zabezpečení (vybraná ustanovení)... // ZÁKON č. 117/1995 Sb, // o státní sociální podpoře (vybraná ustanovení)... // ZÁKON c. 463/1991 Sb, // o životním minimu (vybraná ustanovení)... // ZÁKON č. 359/1999 Sb, // o sociálně-právní ochraně dětí... // 3 // 3 // 18 // 19 // 19 // 23 // 33 // 34 // 36 // 36 // 39 // 43 // 44 // KAPITOLA IV - MEZINÁRODNÍ PRÁVO // ZÁKON č. 97/1963 Sb, // o mezinárodním právu soukromém a procesním (vybraná ustanovení)... SDÍLENÍ FMZV č. 104/1991 Sb„ // o Úmluvě
o právech dítěte... // VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí č. 33/1959 Sb, o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině... // VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí č. 132/1976 Sb, o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti. // SDĚLENÍ MZV č. 34/1998 Sb, // o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí // 70 // 70 // 73 // 83 // 87 // 92

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC