Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
62 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-051-3 (brož.)
Obsahuje fotografie, úvod
Bibliografie: s. 61
Porodnictví - diagnostika ultrazvuková - učebnice vysokošk.
Ultrasonografie - porodnictví - učebnice vysokošk.
000123144
Obsah: // Úvod // 1. // 1.1. // 1.2. // 1.3. // 1.4. // 2. // 2.1. // 2.2. // 2.3. // 2.4. // 3. // 3.1. // 3.2. // 3.3. // 3.3.1. // 3.3.2. // 3.3.3. // 3.3.4. // 4. // 5. // 5.1. // 5.2. // 5.3. // 5.4. // 5.5. 6. 6.1 6.2 // 6.3 // 6.4 // 6.5 // Princip ultrasonografie... // Fyzikální charakteristika ultrazvukového vlnění... // Ultrazvukový přístroj a vznik ultrazvukového obrazu... // Základní pojmy pro interpretaci ultrazvukového obrazu... // Fyzikální podstata dopplerovského jevu a dopplerovská rovnice. // S // Ultrazvukové vyšetření v gynekologii... // Ultrazvukové vyšetření dělohy... // Ultrazvukové vyšetření vaječníků... // Ultrazvukové vyšetření vejcovodů... // Ostatní struktury a prostory pánve... // Ultrazvukové vyšetření v porodnictví... // Ultrazvukové vyšetření v l.trimestru gravidity... // UZV screening vrozených vývojových vad v I. trimestru... // UZV screening vrozených vývojových vad ve II. trimestru... // Plod... // Placenta... // Pupečník... // Plodová voda... // Fetální echokardiografie (FECHO)... // Ultrazvuková diagnostika a nálezy u chromozomálních aberací // Trizomie 21.chromozomu - morbus Down... // Trizomie 18.chromozomu - morbus Edwards... // Trizomie 13.chromozomu - morbus Patau... // Turnérův syndrom, karytop 45, X... // Nadpočetné sady chromozomů... // Ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru gravidity... // Fetální biometrie... // Trafika plodu... // Jednotlivé ultrazvukové
biometrické parametry... // Kalkulace a význam jednotlivých bioparametrů... // Růstová křivka... // ..5 // ,..6 // ..6 // ..7 // ...9 // .10 // .11 // 12 // 13 // .14 // .15 // 16 // 17 // .20 // 22 // .22 // .30 // .31 // 32 // .34 // .37 // 37 // 38 // 38 .39 .39 // 39 // 40 40 .41 .43 43 // 3 // 7. Ultrazvukové vyšetření funkce fetoplacentární jednotky...44 // 7.1. Ultrazvukové vyšetření množství plodové vody...44 // 7.2. Biofyzikálni profil plodu...44 // 7.3. Hodnocení struktury placenty...45 // 8. Využití dopplerometrie v porodnictví...46 // 8.1. Tvorba dopplerovské křivky průtokových rychlostí v reálném čase..46 // 8.2. Dopplerovské indexy...47 // 9. Ultrazvuková diagnostika cervikální insuficience...53 // 10. Ultrazvukové vyšetření v urogynekologii...54 // 10.1 Způsoby ultrazvukového vyšetření v urogynekologii...54 // 10.2 Standardy UZ vyšetření v urogynekologii...56 // 10.3 ’ Vyšetřované ultrazvukové struktury a parametry v urogynekologii.56 // 11. Ultrazvukové vyšetření v dětské gynekologii...58 // 12. Závěr...60 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC