Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
242 s.

objednat
ISBN 80-7178-589-X (brož.)
Obsahuje údaje o autorovi
Zákoník práce - Česko - školství - texty a komentáře
000123147
ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení... 9 // HLAVA PRVNÍ Působnost zákoníku práce ... 9 // HLAVA DRUHÁ Účastníci pracovněprávních vztahů... 13 // HLAVA TŘETÍ ... 21 // ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr... 35 // HLAVA PRVNÍ Vznik, změny a skončení pracovního poměru... 35 // oddíl první Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru... 38 // oddíl druhý Změny pracovního poměru... 48 // oddíl třetí Skončení pracovního poměru... 55 // oddíl čtvrtý Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ... 80 // oddíl pátý Volba a jmenování ... 82 // oddíl šestý Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost ... 84 // HLAVA DRUHÁ Pracovní kázeň a pracovní řád ... 85 // HLAVA TŘETÍ Pracovní doba a doba odpočinku ... 88 // oddíl první Pracovní doba a přestávky v práci... 88 // oddíl druhý Práce přesčas a noční práce... 101 // oddíl třetí Dovolená na zotavenou ... 103 // HLAVA ČTVRTÁ Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů... 114 // ODDÍL PRVNÍ Mzda ... 114 // oddíl druhý Náhrada mzdy při překážkách v práci... 117 // oddíl třetí Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům // v souvislosti s výkonem práce ... 128 // HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 129 // HLAVA ŠESTÁ Péče o zaměstnance ... 146 // oddíl první Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj ...146 // oddíl druhý Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce... 151 //
HLAVA SEDMÁ Pracovní podmínky žen a mladistvých... 155 // oddíl první Pracovní podmínky žen ... 155 // oddíl druhý Pracovní podmínky těhotných žen a matek... 157 // oddíl třetí Pracovní podmínky mladistvých ... 162 // HLAVA OSMÁ Náhrada škody ... 164 // oddíl první Předcházení škodám ... 164 // oddíl druhý Odpovědnost zaměstnance za škodu ... 166 // oddíl třetí Odpovědnost zaměstnavatele za škodu... 172 // HLAVA DEVÁTÁ Pracovní spory ... 185 // ČÁST TŘETÍ ... 186 // ČÁST ČTVRTÁ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr... 186 // ČÁST PÁTÁ Společná ustanovení ... 192 // HLAVA PRVNÍ Právní úkony... 192 // HLAVA DRUHÁ Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů.. 195 // HLAVA TŘETÍ Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů... 196 // HLAVA ČTVRTÁ Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů ... 198 // HLAVA PÁTÁ Lhůty a doby... 200 // ČÁST ŠESTÁ Závěrečná ustanovení... 204 // SEZNAM ZKRATEK... 214 // PŘÍLOHY // 215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC