Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.8) Půjčeno:238x 
BK
Praha : Karolinum, 1996

objednat
ISBN 80-7184-317-2
000123314
Rekat.
Obsah // 1. Činitelé psychického vývoje...3 // 1.1. Dědičnost jako činitel psychického vývoje...3 // 1..2. Faktory vnějšího prostředí jako činitelé psychického vývoje...5 // 1. 3. Způsob realizace psychického vývoje...7 // 1.4. Obecné znaky psychického vývoje...8 // 2. Prenatální období...13 // 3. Novorozenecké období...21 // 4. Kojenecký věk...27 // 4. 1. Rozvoj poznávacích procesů v kojeneckém věku...31 // 4. 2. Počátky rozvoje řeči...39 // 4. 3. Socializace v kojeneckém věku...42 // 4. 3.1. Vznik a rozvoj identity kojence...55 // 4. 3. 2. Role matky...58 // 4. 3. 3. Závěr...63 // 5. Batolecí věk...65 // 5. 1. Vývoj a význam motorických dovedností...65 // 5. 2. Rozvoj poznávacích procesů v batolecím věku...70 // 5. 3. Rozvoj řeči v batolecím věku...75 // 5. 4. Rozvoj osobnosti batolete...78 // 5. 4. 1. Rozvoj dětské identity...85 // 5. 5. Socializace v batolecím věku... 89 // 5. 5. 1. Rozvoj komunikace...90 // 5. 5. 2. Normy chování...94 // 5.5.3. Učení nápodobou a identifikací...97 // 351 // 5. 5. 4. Role otce, sourozenců a jiných vrstevníků // 102 // 6. Předškolní věk...105 // 6. 1. Socializace a její vliv na rozvoj dětské identity...106 // 6. 1. 1. Normy chování...106 // 6. 1.2. Rozvoj dětské identity...110 // 6.1.3. Identifikace s pohlavní rolí...113 // 6. 1.4. Socializační rizika neúplné rodiny v předškolním věku...116 // 6. 1.5. Rozvoj sociálních dovedností...118 // 6. 1.6.
Vrstevnické role...120 // 6. 1.7. Rozvoj dalších rolí...125 // 6. 2. Vývoj poznávacích procesů v předškolním věku...126 // 6. 2. 1. Odraz myšlení předškolního dítěte v jeho aktivitě...134 // 6. 2. 2. Chápání prostoru, času a počtu v předškolním věku...135 // 6. 2. 3. Chápání vlastní identity v předškolním věku...139 // 6. 3. Vývoj řeči v předškolním věku...140 // 7. Nástup do školy... 145 // 7. 1. Školní zralost...149 // 7. 2. Školní připravenost...155 // 8. Školní věk I - věk obecné školy...163 // 8. 1. Rozvoj poznávacích procesů v mladším a středním školním věku ..163 // 8. 2. Socializace dítěte školního věku...175 // 8. 2. 1. Škola...179 // 8. 2. 2. Rodina...190 // 8. 2. 3. Vliv médií...208 // 8. 3. Střední školní věk... 214 // 8. 3. 1. Role žáka ve středním školním věku...216 // 8. 3. 2. Význam vrstevníku pro dítě středního školního věku...218 // 352 // 8. 3. 3. Střední školní věk jako doba přípravy na partnerství // a rodičovství...225 // 8..3..4. Význam zvířat pro psychický vývoj dítěte středního // školního věku...227 // 8.3.5. Identita dítěte středního školního věku...229 // 9. Puberta...237 // 9. 1. Tělesná proměna v pubertě a její subjektivní význam...239 // 9. 2. Proměna prožívání pubescenta...243 // 9. 3. Rozvoj poznávacích procesů v pubertě...246 // 9. 4. Rozvoj identity pubertálního jedince...253 // 9. 5. Socializace v období
puberty...261 // 9. 5. 1. Škola...266 // 9. 5. 2. Rodina...271 // 9. 5. 3. Vrstevníci pubescenta...287 // 10. Adolescence...295 // 10. 1. Tělesné schéma jako součást identity...298 // 10. 2. Kompetence a výkon jako součást identity...303 // 10. 3. Vývoj identity adolescenta...309 // 10. 4. Socializace v období adolescence...319 // 10.4. 1. Rodina...326 // 10.4.2. Vrstevníci...333 // 10. 4. 3. Nástup do zaměstnání...341 // 11. Seznam literatury ...345 // 353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC