Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
207 s. ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Celostátní vysokoškolská příručka pro studenty filozofických a pedagogických fakult, studijních oborů 77-01-8 Psychologie a 76-12-8 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
000123398
Rekat.
Obsah // Předmluva k českému vydání... 9 // I. část // Obecné otázky vysokoškolské psychologie...25 // Kapitola I // Předmět, úkoly a metody vysokoškolské psychologie...26 // Předmět a úkoly vysokoškolské psychologie ...26 // Metodologie a metodika psychologických výzkumů // na vysoké škole...31 // Kapitola II // Požadavky kladené na odborníka s vysokoškolským vzděláním // a zvláštnosti vývoje osobnosti studenta...38 // Požadavky kladené na odborníka s vysokoškolským » // vzděláním...38 // Zvláštnosti vývoje osobnosti studenta... 44 // Kapitola III // Vysokoškolské poradenství a výběr na vysokou školu...47 // Vysokoškolské poradenství ...47 // Výběr na vysokou Školu... 49 // Kapitola IV // Psychologická charakteristika výchovy // a výuky na vysoké škole...53 // Psychologické zvláštnosti výchovy studentů... 54 // Psychologické zvláštnosti výuky studentu ...56 // Psychologický význam jednoty výchovy a výuky // studentů ... 60 // II. část // Psychologická analýza činnosti studentů...65 // Kapitola V // Individuálně psychologické předpoklady efektivnosti // činnosti studentů ...66 // Obecná charakteristika činnosti studentů...66 // Vliv vlastností osobnosti na činnost studentů...69 // Poznávací procesy v činnosti studentů...75 // Emocionální a volní procesy a psychické stavy // v činnosti studentů...81 // Kapitola VI // Psychologické zvláštnosti základních druhů // činnosti
studentů ...86 // 5 // Studium — hlavní činnost studentů... // Psychologické zvláštnosti veřejné činnosti studentů ... Zvláštnosti vědecké činnosti studentů... // Kapitola VII // Sociálně psychologické předpoklady činnosti // studentského kolektivu... // Zvláštnosti studentského kolektivu... // Zkoumání a formování studentského kolektivu ... // lil. část // Psychologická analýza činnosti vysokoškolského // učitele ... // Kapitola VIII *• // Psychologické předpoklady zvýšení efektivnosti // činnosti vysokoškolského učitele... // Struktura činnosti vysokoškolského učitele... // Klasifikace psychologických předpokladů zvýšení efektivnosti pedagogické činnosti vysokoškolského // učitele... // Psychologické otázky vědecké organizace práce vysokoškolského učitele... // Kapitola IX // Psychologická charakteristika pedagogického // mistrovství a způsoby jeho utváření... // Zvláštnosti pedagogického mistrovství vysokoškolského učitele Formování pedagogického mistrovství ... // Kapitola X // Psychologické zvláštnosti pedagogické činnosti // vysokoškolského učitele... // Psychologické zvláštnosti přednášení... // Psychologické zvláštnosti vedení seminářů... // Psychologické zvláštnosti zkoušení... // Kapitola XI // Psychologie činnosti kolektivu katedry ... // Zvláštnosti kolektivu katedry... // Sociálně psychologické jevy a procesy // v kolektivu katedry ... // Sociálně
psychologické předpoklady zvyšování efektivnosti činnosti kolektivu katedry a jeho upevňování... // IV. část // Psychologické základy formování osobnosti studenta jako odborníka s vysokoškolským vzděláním... // Kapitola XII // Formování komunistického světového názoru // studentů ... // 86 // 89 // 91 // 94 // 95 102 // 110 // 110 // 114 // 118 // 120 // 120 // 124 // 128 // 129 // 135 // 138 // 142 // 142 // 145 // 147 // 6 // Obsah a struktura světového názoru osobnosti...154 // Podmínky úspěšného formování komunistického // světového názoru studentů...156 // Kapitola XIII // Formování profesionálního zaměření studentů...159 // Obsah profesionálního zaměření studentů...160 // Způsoby formování profesionálního zaměření // studentů ...162 // Kapitola XIV // Formování vyšších citů a volních vlastností // studentů ...165 // Vyšší city a jejich formování u studentů...165 // Volní vlastnosti a jejich formování u studentů...168 // Formování profesionálního zaměření čití, // vnímání a pozornosti studentů...171 // Formování profesionálního zaměření paměti, // představ a obrazotvornosti studentů...172 // Formování profesionálního zaměření myšlení // a řeči studentů...•...176 // Formování profesionálních vědomostí, návyků // a dovedností studentů . ...178 // Pojem profesionální vědomosti, návyky a dovednosti...179 // Podmínky formování profesionálních
vědomostí, // návyků a dovedností...179 // Kapitola XV // Psychologické základy formování připravenosti studentů ? pracovní činnosti po ukončení vysoké // školy...184 // Psychologická charakteristika připravenosti // studentů ? pracovní činnosti...184 // Psychologické předpoklady a formování // připravenosti studentů ? pracovní činnosti...188 // Kapitola XVI // Psychologické podmínky řízení výchovně vzdělávacího // procesu na vysoké škole...191 // Obecná charakteristika řízení výchovně vzdělávacího // procesu na vysoké škole...192 // Psychologické podmínky efektivního řízení // výchovně vzdělávacího procesu na vysoké škole...194 // Závěr...199 // Seznam použité literatury... 201 // Doslov překladatele...207 // 7
(OCoLC)39437900
cnb000036585

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC