Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 1997
193 s.

objednat
ISBN 80-7184-243-5 (brož.)
Bibliogr. s. 176-179.
Ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000123451
OBSAH // Předmluva ... // 1. Stručná historie ošetřovatelství... // Náboženství... // Sociální změny... // Rozvoj medicíny... // Války... // Mezinárodní červený kříž... // Florence Nightingalová a rozvoj moderního ošetřovatelství // Z historie českého ošetřovatelství ... // Státní dvouletá ošetřovatelská škola... // Spolek diplomovaných sester ... // Práce sester v terénu ... // Poválečné ošetřovatelství u nás ... // Česká společnost sester... // Odborný tisk... // Závěr ... // 2. Problematika současné ošetřovatelské praxe... // Nejčastější příčiny problémů v ošetřovatelské praxi ... // 3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství... // Základní pojetí moderního ošetřovatelství ... // Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství ... // Individualizovaná péče a komplexní přístup ? nemocnému // Preventivní charakter ošetřovatelské péče ... // Týmová orientace práce sestry ... // Vědeckost ošetřovatelské péče... // Aktivní ošetřovatelská péče... // 4. Základní principy ošetřovatelské péče ... // Potřeby člověka ... // Proces uspokojování potřeb ... // Pojetí základní ošetřovatelské péče... // Význam základní ošetřovatelské péče... // Zvláštnosti základní ošetřovatelské péče ... // Imobilizační sýndrom ... // Testování soběstačnosti a závislosti nemocného... // 7 // 9 // 9 // 11 // 12 // 12 // 13 // 14 // 15
17 // 18 // 19 // 19 // 22 // 23 // 24 // 25 // 27 // 31 // 31 // 32 // 34 // 35 // 37 // 37 // 38 // 43 // 43 // 43 // 44 // 52 // 53 // 54 // 57 // Pobyt na lůžku a soběstačnost nemocného ... 58 // Rozvoj soběstačnosti, prevence imobilizačního syndromu ... 63 // 5. Role sestry, nemocného a rodiny v moderním ošetřovatelství ... 65 // Role sestry a nemocného... 65 // Úloha rodiny a nejbližšího sociálního prostředí ... 67 // Vztah sestry ? nemocnému a jeho rodině ... 70 // Cíle a podmínky spolupráce s rodinou... 71 // 6. Teoretické modely ošetřovatelství ... 72 // Pojetí zdraví a nemoci ... 72 // Hlavní cíle ošetřovatelství... 73 // Přehled nejznámějších teoretických modelů ošetřovatelství ... 74 // Vizionářský model Nightingalové ... 74 // Model Hendersonové... 75 // Model Ringové ... 77 // Model Roperové, Loganové a Tiemyové ... 77 // Model Neumannové... 78 // Model Oremové ... 79 // Model Royové... 80 // 7. Ošetřovatelský proces... 82 // Fáze ošetřovatelského procesu ... 83 // 1. fáze - zhodnocení nemocného ... 85 // 2. fáze - ošetřovatelská diagnóza... 87 // 3. fáze - plán ošetřovatelské péče... 88 // 4. fáze - realizace plánu ... 90 // 5. fáze - zhodnocení efektu poskytované péče ... 90 // 8. Zjišťování informací, hodnocení nemocného... 96 // Význam informací ... 96 // Obsahové zaměření informací... 98 // Ošetřovatelská anamnéza... 99 // Zdroje informací ...W3 // Nemocný
jako zdroj informací ... 104 // Zdravotnická dokumentace ...107 // Rodina ...107 // Členové zdravotnického týmu ... 107 // Předávání informací...108 // Ošetřovatelská dokumentace ... 110 // 9. Ošetřovatelská diagnóza ... 112 // Charakteristiky ošetřovatelské diagnózy... 113 // Diagnostický proces ... 114 // Pokyny pro stanovení ošetřovatelské diagnózy a nejčastější chyby ..115 // 10. Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu... 117 // Náplň práce ošetřovatelského týmu ... 117 // Centralizace pomocných služeb... 118 // Organizace práce sester na ošetřovací jednotce... 119 // Systém skupinové péče ... 119 // Systém primárních sester... 120 // Funkční systém ... 121 // Vícestupňový způsob poskytování ošetřovatelské péče ... 122 // 11. Kvalita ošetřovatelské péče a standardy v ošetřovatelství ... 123 // Posuzování kvality ošetřovatelské péče... 123 // Standardy v ošetřovatelství ... 124 // Nej častější typy standardů ... 125 // Charakteristika standardu ... 128 // Kdo vydává standardy ... 128 // 12. Ochrana sestry a nemocného před infekcí ... 131 // Nemocniční nákazy... 131 // Druhy nemocničních nákaz ... 132 // Prevence nozokomiálních nákaz... 133 // Péče o ruce ... 134 // Dezinfekce... 13b // Obecné pokyny pro provádění chemické dezinfekce ...136 // Sterilizace... 138 // Sterilizace parou pod tlakem ... 139 // Sterilizace varem ve vodě pod tlakem... 140
Sterilizace horkým vzduchem... 140 // Sterilizace etylenoxidem... 141 // Sterilizace zářením... 141 // Centrální sterilizace ... 141 // Zásady pro zacházení se sterilním materiálem ... 142 // 13. Zmírňování bolesti ... 143 // Akutní bolest ... 143 // Chronická bolest ... 144 // Intenzita bolesti... 144 // Vnimání bolesti ... 145 // Charakteristika bolesti ... 146 // Hodnocení bolesti ... 146 // Zmírňování a odstraňování bolesti ... 148 // 14. Péče o spánek a odpočinek nemocného... 149 // Fyziologie spánku ... 149 // Nespavost ...151 // Projevy nespavosti ... 151 // Příčiny nespavosti ... 152 // Zajištění spánku a odpočinku ... 152 // Noční klid ...154 // Podávání léků podporujících spánek ... 154 // Péče o spánek u dětí... 155 // Péče o spánek u starších lidí... 156 // 15. Vzdělávání sester... 157 // Kategorie sester... 157 // Vzdělávání ošetřovatelských pracovníků ... 158 // Mezinárodní doporučení pro kvalifikační studium sester ...159 // Současné modely vzdělávání sester ve světě... 161 // Charakteristiky zahraničního školství... 167 // 16. Profesní organizace sester... 168 // České organizace sester ... 168 // Mezinárodní organizace sester... 169 // Světová zdravotnická organizace...174 // Literatura... 176 // P Hlohy... 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC