Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Pragma, 1994
299 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-85213-37-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, dodatek (abecední seznam tibetských slov, jejich český význam a výslovnost)
Bibliografie: s. 283-290
Mystika tibetská - lámaismus - pojednání
000123466
Předmluva // OBSAH // із // První díl: // ÓM // Cesta univerzality // 1. Magie slova a moc řeči... 17 // 2. Píivod a univerzální povaha // posvátné slabiky ÓM... 21 // 3. Idea tvůrčího zvuku a vibrační teorie... 25 // 4. Úpadek mantrické tradice... 29 // 5. Mantrické tradice raného buddhismu...31 // 6. Buddhismus jako živá zkušenost...35 // 7. Univerzální zaměření mahájánového buddhismu // a ideál bódhisattvy... 39 // 8. Univerzální cesta a nové ocenění // posvátné slabiky ÓM... 43 // Druhý díl: // MANI // Cesta sjednocení a vnitřní rovnosti // 1. Kámen mudrců a elixír života...51 // 2. Guru Nágárdžuna a mystická alchymie siddhů... 53 // 3. MANI, klenot ducha, jako ’kámen mudrců’ // a ’prima materia’...57 // 4. MANI jako ’diamantové žezlo’... 61 // 5. Mysl a hmota... 65 // 6. Pět skandh a nauka o vědomí... 69 // 7. Dvojitá úloha mysli (maňas)...72 // 8. Obrácení v nejhlubším sídle vědomí... 75 // 9. Přeměna a uskutečnění dokonalosti... 79 // Třetí díl: // P ADM A Cesta tvůrčí vize // 1. Lotos jako symbol duchovního vývoje... 89 // 2. Antropomorfní symbolika tanter... 91 // 3. Poznání a síla: pradžňá proti šakti...93 // 4. Polarita muže a ženy v symbolické řeči // vadžrajánové tradice...98 // 5. Vize jako tvůrčí skutečnost...103 // 6. Pět dhjánibuddhů a Pět moudrostí...107 // 7. Тяга, Akšóbhja a Vairóčana v tibetském // meditačním systému...110 // 8. Symbolika
prostoru, barev, elementů, // gest a duchovních vlastností...114 // 9. Důležitost Bardo thödolu jako průvodce // v oblasti tvůrčích vizualizací...120 // Čtvrtý díl: // HÚM Cesta integrace // 1. ÓM a HÚM jako komplementární hodnoty // zkušenosti a jejich metafyzické symboly...129 // 2. Nauka o psychických centrech v hinduismu // a buddhismu...133 // 3. Principy prostoru a pohybu...136 // 4. Psychická centra kundaliní-jógy // a jejich fyziologické protějšky...139 // 5. Nauka o psychických energiích a ’pěti obalech’ (kóša) 145 // 6. Fyzikální a psychické funkce prány a podstata // pohybu (váju) jako počáteční bod meditace...148 // 7. Tři proudy síly a její dráhy v lidském těle...153 // 8. Jóga vnitřního ohně v tibetském systému // meditace (tapas a gtum-mo)...156 // 9. Psychofyzikální procesy v józe vnitřního ohně...162 // 10. Centra psychických sil v józe vnitřního // ohně (gtum-mo)...168 // 11. Dhjánibuddhové, semenné slabiky (bídža-mantry) // a elementy v buddhistickém systému čaker...173 // 12. Symbolika semenné slabiky HÚM // jako syntéza Pateré moudrosti...181 // 13. Semenná slabika HÚM a důležitost dákiní // v procesu meditace...184 // 14. Zasvěcení Padmasambhavy...188 // 15. Extáze proniknutí do meditační zkušenosti // a mandala božstev, která jsou držiteli vědění... 191 // 16. ’Tajemství těla, řeči a mysli’ // a ’vnitřní cesta’ Vadžrasattvy v semenné slabice HÚM 199
Pátý díl: // ÓM MANI PADMÉ HÚM Cesta Velké mantry // 1. Nauka o Třech tělech a tři roviny reality... 213 // 2. Májá jako tvořivý princip a dimenze vědomí...216 // 3. Nirmánakája jako nejvyšší forma realizace...220 // 4. Dharmakája a mystérium těla...224 // 5. Mnohonásobný rozměr Velké mantry...227 // 6. Sestup Avalókitéšvary do šesti oblastí světa... 232 // 7. Schéma závislého vzniku (pratítjasamutpáda)... 239 // 8. Princip polarity v symbolice šesti oblastí // a pěti dhjánibuddhů... 244 // 9. Vztah šesti posvátných slabik к šesti oblastem existence 249 // Epilog a syntéza: // ÁH Cesta činnosti // 1. Amóghasiddhi: Pán Všepronikající moudrosti...261 // 2. Všepronikající moudrost Amóghasiddhiho, // jako osvobození od zákona karmy...265 // 3. Bódhisattvova cesta nebojácnosti...272 // Dodatek: // 1. Poznámky к příkladhm indického a tibetského písma 282 // 2. Poznámky к symboltim... 282 // 3. Seznam použité literatury...283 // 4. Abecední seznam tibetských slov, jejich český // význam a výslovnost...289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC