Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Praktik, 1994

ISBN 80-901469-4-5
000123526
Rekat.
ÚVOD ... 5 // Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálni zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s komentářem a příklady... 7 // Poplatníci pojistného ... 8 // Pojistné ... ? // Vyměřovací základ... 11 // Rozhodné období... 15 // Sazby pojistného ... 16 // Odvod pojistného... 17 // Přeplatek pojistného... 30 // Promlčení pojistného ... 31 // Způsob placení pojistného... 32 // Penále ...;... 33 // Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení... 34 // Pokuty... 35 // Úhrada dlužného pojistného ... 36 // Počítání času... 36 // Tiskopisy ... 37 // Zvláštní ustanovení... 37 // Úhrada odvedeného pojistného ... 38 // Ustanovení přechodná a závěrečná... 38 // né znění části šesté zákona o sociálním zabezpečení, která upravuje nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, s komentářem a příklady... 43 // Obecná ustanovení ... 43 // Účast na důchodovém zabezpečení ... 44 // Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných... 50 // Společná ustanovení... 50 // Účast na nemocenském pojištění... 50 // Přehled dávek ... 53 // K Nemocenské ... 53

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC