Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Olomouc : Univerzita Palackého, 1990

objednat
000123597
Rekat.
Předmluva 5 // 1. ÚVOD // 1.1 VymeZení optického záření, světla a optiky // 1.2 Vývoj názorů na podstatu světla 9 // 1.3 Rychlost šíření světla 13 // 1.4 Charakteristické veličiny optických prostředí 14 // 2. INTERFERENCE SVĚTLA 23 // 2.1 Podmínky koherence 23 // 2.2 Funkce vzájemné koherence a stupen koherence 34 // 2.3 Dvousvazková interference světla 39 // 2.3.1 Metody získání dvou koherentních světelných vln 39 // 2.3.2 Intenzita Interferenčního pole při dvousvazkové interferenci úplně koherentních světelných vln 48 // 2.3.3 Intenzita interíerenčního pole při dvousvazkové interferenci částečně koherentních světelných vln 99 // 2.3.4 Dvousvazková interference světla v planparaleůní a klínové vrstvě 63 // 2.3.5 Dvousvazková optické interferometry 74 // 2.4 Mnohosvazková interference světla 78 // 2.4.1 Intenzita interferenčního pole při mnohosvazkové interferenci úplně koherentních světelných vln 79 // 2.4.2 Mnohosvazková interference světla v tenkých planparalelaích vrstvách 86 // 2.4.3 Optické interferenční filtry 96 // 2.4.4 Mnohosvazkové optické interferometry 100 // 3. DIFRAKCE SVĚTLA // 3.1 Fresnelova - Kirchhoffova teorie difrakce světla // 3.2 Fraunhoferova difrakce světla 126 // 3.2,1 Fraunhoferova difrakce světla na obdélníkovém otvoru a na štěrbině
126 // 3.2.2 Fraunhoferova difrakce světla na kruhovém otvoru 233 // 3.2.3 Rozlišovací mez zobrazovacích optických přístrojů 142 // 3.2.4 Fraunhoferova difrakce světla na jednorozměrné optické mřížce 151 // 3.2.5 Fraunhoferova difrakce světla na trojrozměrné periodické struktuře 161 // 3.3 Fresnelova difrakce světla 16? // 3.3.1 Metoda Fresnelových zón 16T // 3.3.2 Metoda Fresnelových integrálů a Cornuovy spirály 178 // 3.4 Optická holografie 187 // 4. SVĚTELNÉ JEVY V ANIZOTROPNÍCH PROSTŘEDÍCH 202 // 4.1 Šíření světla v anlzotropním homogenním dielektriku 204 // 4.2 Přechod světla z izotropního do anizotropního homogenního dielektrika 229 // 4.3 Dvojlomné optické polarizátory 244 // 4.4 Interference polarizovaných světelných vln 247 // 4.5 Analýza polarizovaného světla 255 // 4.6 Umělý dvojlom světla 264 // 4.6.1 Dvojlom světla vyvolaný mechanickým namáháním nebo tepelným zpracováním látky 264 // 4.6.2 Dvojlom světla vyvolaný elektrickým polem 268 // 4.6.3 Drojlom světla vyvolaný magnetickým polem 272 // 4.7 Optická aktivita látek 273 // 4.7.1 Přirozená optická aktivita 273 // 4.7.2 Umělá optické aktivita 280 // 4.8 Kapalné krystaly 284 // LITERATURA
(OCoLC)39417155
cnb000056179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC