Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:20x 
BK
Praha : Academia, 1980
541 s. [48] s. fot. příl. : obr., tab. a grafy ; 8°

objednat
Seznam souhvězdí
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
Práce, jejíž kapitoly jsou koncipovány jako úvod do hlavních směrů současné astronomie a astrofyziky, podává stručný nástin sférické astronomie, nebeské mechaniky a záření v astrofyzice. Pojednává o základníchastrofyzikálníchveličinách hvězd, o stavbě a vývoji hvězd, o hvězdných systémech a struktuře vesmíru a o sluneční soustavě..
000123636
Předmluva 11 // 1. ÚVOD 13 // 1.1. Úvodní poznámky 13 // 1.2. Vývoj astronomie a astrofyziky 16 // 1.3. Důležitější historická data v astronomii a astrofyzice 19 // 2. NÁSTIN KLASICKÉ ASTRONOMIE 21 // 2.1. Základní souřadné soustavy v astronomii 21 // 2.2. Hvězdný čas 27 // 2.3. Souřadnice ekliptikální 28 // 2.4. Souřadnice galaktické 28 // 2.5. Transformace souřadnic 29 // 2.6. Aberace 33 // 2.7. Měření vzdálenosti ve vesmíru 34 // 2.8. Určení astronomické jednotky 40 // 2.9. Refrakce 42 // 2.10. Čas; 44 // 2.11. Změny v rotaci Země 50 // 2.12. Moderní definice času 51 // 2.13. Důsledky rotace Země - Coriolisova síla 52 // 2.14. Precese a nutace 54 // 2.15. Souhvězdí, označení hvězd 59 // 2.16. Katalogy hvězd - ročenky, efemeridy a hvězdné atlasy 60 // 2.17. Zdánlivý a skutečný pohyb planet 62 // 2.18. Keplero vy zákony 65 // 2.19. Souhrn základních pojmů Newtonovy mechaniky a pojem centrální síly 67 // 2.20. Jednoduché odvození gravitačního zákona 68 // 2.21. Gravitační konstanta, zrychlení na povrchu Země, hmotnost Země 70 // 2.22. Zachování momentu hybnosti a zákon ploch 72 // 2.23. Princip zachování energie a některé aplikace 74 // 2.24. Geometrie rovinné dráhy 77 // 52.25. Rychlost ve dráze 79 // 2.26. Přesné znění třetího Keplerova zákona 81 // 2.27. Pohybové rovnice, problém dvou těles 82 // 2.28. Princip problému n těles 83 // 2.29. Řešitelné problémy tří těles 85 // 2.30. Rocheova mez 86 // 2.31. Poruchy - rušivé gravitační síly 88 // 2.32. Slapy, příliv a odliv 89 // 2.33. Určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice 92 // 2.34. Dráhové elementy 94 // 2.35. Princip určení gravitačního potenciálu planet pomocí umělých družic 96 // 2.36. Pohyb Měsíce 99 // 2.37. Zatmění Slunce a Měsíce 103 //
3. ZÁŘENÍ v ASTROFYZICE 110 // 3.1. Základní vlastnosti plazmatu 110 // 3.2. Pohyb nabité částice 113 // 3.3. Základní vztahy pro dynamiku velkých rychlostí 117 // 3.4. Záření kosmických objektů 118 // 3.5. Spojité záření tepelného původu 120 // 3.6. Záření netepelného původu 122 // 3.7. Spektra atomů 124 // 3.8. Zeemanův jev 129 // 3.9. Spektrum vodíku a helia 131 // 3.10. Negativní iont vodíku 134 // 3.11. Spektra molekul 134 // 3.12. Pojem intenzity a toku záření 139 // 3.13. Hustota zářivé energie 141 // 3.14. Tlak záření 142 // 3.15. Některé vztahy pro záření černého tělesa 142 // 3.16. Záření hvězdného disku 144 // 3.17. Absorpční koeficient, optická tloušťka 146 // 3.18. Rovnice přenosu záření 147 // 3.19. Vztah mezi intenzitou a funkcí zdroje 148 // 3.20. Stav zářivé rovnováhy a rovnice kontinuity 150 // 3.21. Rozptyl a absorpce 151 // 3.22. Termodynamická rovnováha 154 // 3.23. Absorpce, emise vynucená a spontánní 155 // 3.24. Boltzmannova rovnice 158 // 3.25. Sahova rovnice 159 // 3.26. Spojité a nespojité spektrum hvězd 162 // 3.27. Klasický oscilátor a čárový absorpční koeficient 165 // 3.28. Profily spektrálních čar v atmosférách hvězd 167 // 3.29. Rozšíření Dopplerovým efektem 170 // 3.30. Složený profil spektrálních čar 171 // 3.31. Ekvivalentní šířka čáry 172 // 3.32. Síla oscilátoru - křivka růstu 173 // 4. ZÁKLADNÍ ASTROFYZIKÁLNÍ VELIČINY HVĚZD 175 // 4.1. Hvězdná magnituda (velikost), Pogsonova rovnice 175 // 64.2. Barevný index 179 // 4.3. Barevný exces 180 // 4.4. Bolometrická magnituda 180 // 4.5. Svítivost a absolutní hvězdné velikosti 180 // 4.6. Atmosférická extinkce 182 // 4.7. Některé další fotometrické veličiny v astrofyzice 185 // 4.8. Měřený tok záření a hvězdná magnituda 187 //
4.9. Teploty hvězd 188 // 4.10. Spektrální klasifikace hvězd 191 // 4.11. Excitace a ionizace vodíku ve vztahu ke spektrální klasifikaci 196 // 4.12. Spektra hvězd a absolutní magnituda, diagram spektrum - svítivost a barva - svítivost. 197 // 4.13. Jiné metody spektrální klasifikace 207 // 4.14. Hmotnost (hmota) hvězd - dvojhvězdy 209 // 4.15. Dynamické paralaxy 212 // 4.16. Vizuální dvojhvězdy 213 // 4.17. Dvojhvězdy s neviditelným průvodcem 217 // 4.18. Spektroskopické’dvojhvězdy 219 // 4.19. Zákrytové dvojhvězdy 223 // 4.20. Empirický vztah hmotnost - svítivost 228 // 4.21. Určení průměrů hvězd 230 // 4.22. Rotace hvězd 235 // 4.23. Magnetické pole hvězd - magnetické hvězdy 237 // 5. STAVBA A VÝVOJ HVĚZD 240 // 5.1. Nitro hvězd 240 // 5.2. Opacità 244 // 5.3. Přenos energie ve hvězdách 245 // 5.4. Podmínky vzniku konvekce 247 // 5.5. Přehled základních rovnic vnitřní stavby hvězd 250 // 5.6. Degenerovaný plyn 254 // 5.7. Jaderné reakce - zdroje energie ve hvězdách 257 // 5.8. Vznik prvků s vysokými hmotnostmi - nukleosyntéza 265 // 5.9. Vývoj hvězd - vývojový význam diagramu spektrum - svítivost 271 // 5.10. Vývoj různých typů hvězd 279 // 5.11. Vývoj těsných dvojhvězd 285 // 5.12. Funkce svítivosti 287 // 5.13. Vznik hvězd 288 // 5.14. Nukleární reakce v počátečním vývoji hvězdy 294 // 5.15. Některé další problémy vzniku hvězd 295 // 5.16. Problém neutrina 299 // 5.17. Proměnné hvězdy 302 // 5.18. Pulsující proměnné hvězdy 304 // 5.19. Dlouhoperiodické proměnné 309 // 5.20. Polopravidelné a nepravidelné proměnné 310 // 5.21. Novy 311 // 5.22. Supernovy 314 // 5.23. Hvězdy s rozsáhlými atmosférami a ztráta hmoty 317 // 5.24. Wolfovy-Rayetovy hvězdy 319 // 5.25. Konečná stadia hvězdného vývoje 320 //
5.26. Neutronové hvězdy a černé díry 321 // 5.27. Mezihvězdná hmota 328 // 5.28. Mezihvězdný plyn 329 // 5.29. H I oblasti - záření neutrálního vodíku 330 // 5.30. Určení teploty a hustoty mezihvězdných oblaků 333 // 5.31. HII oblasti 334 // 5.32. Emisní čáry ostatních prvků 338 // 5.33. Planetární mlhoviny 339 // 5.34. Mezihvězdný prach 341 // 5.35. Selektivní rozptyl absorpce mezihvězdného prachu 345 // 5.36. Rozptyl světla na mezihvězdných částicích - reflexní mlhoviny 347 // 5.37. Infračervené záření mezihvězdných částic 347 // 5.38. Mezihvězdná polarizace 348 // 5.39. Chemické složení mezihvězdného prachu 349 // 5.40. Tvoření prachových částic v mezihvězdném prostoru 351 // 5.41. Mezihvězdné molekuly 353 // 5.42. Vznik mezihvězdných molekul 358 // 6. HVĚZDNÉ SOUSTAVY A STRUKTURA VESMÍRU .360 // 6.1. Stavba Galaxie 360 // 6.2. Základní parametry Galaxie 364 // 6.3. Celkové rozměry Galaxie 366 // 6.4. Složky Galaxie 367 // 6.5. Hmota Galaxie a jeji rozložení 371 // 6.6. Pohyby hvězd v Galaxii 372 // 6.7. Sekulární paralaxy 379 // 6.8. Rotace Galaxie 381 // 6.9. Hvězdokupy a asociace 387 // 6.10. Stabilita hvězdokup 399 // 6.11. Extragalaktické objekty - galaxie 401 // 6.12. Smysl rotace galaxií a spirální struktura 405 // 6.13. Vzdálenost galaxií 407 // 6.14. Určení hmotnosti galaxie 410 // 6.15. Rádiové záření galaxií 412 // 6.16. Lokální skupina galaxií 414 // 6.17. Kvasary 416 // 6.18. Kosmické záření 423 // 6.19. Hypotéza explozivního vzniku hvězdných soustav 426 // 6.20. Zdroje X záření 429 // 6.21. Zbytkové záření vesmíru 431 // 6.22. Struktura vesmíru 433 //
7. SLUNEČNÍ SOUSTAVA 446 // 7.1. Úvodní poznámky 446 // 7.2. Některé základní pojmy fyziky planet 451 // 7.3. Slunce 457 // 7.4. Sluneční činnost 465 // 7.5. Sluneční vítr 475 // 7.6. Země 477 // 7.7. Měsíc 482 // 7.8. Merkur 490 // 87.9. Venuše 491 // 7.10. Mars 493 // 7.11. Jupiter 496 // 7.12. Saturn 498 // 7.13. Uran 500 // 7.14. Neptun 501 // 7.15. Pluto 501 // 7.16. Planetky - asteroidy (planetoidy) 502 // 7.17. Komety 504 // 7.18. Meteory a meteorické roje 511 // 7.19. Zodiakální světlo 518 // 7.20. Vznik sluneční soustavy 520 // Seznam souhvězdí 525 // Názvy některých jasných hvězd 528 // Použitá a doporučená literatura 530 // Rejstřík 531 // 9
(OCoLC)15084736
cnb000162675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC