Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(19.6) Půjčeno:98x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1986

objednat
Obsahuje ibliografie a jmenný a věcný rejstřík
Celostátní vysokoškolská příručka pro studenty přírodovědeckých, ekonomických, filozofických a lékařských fakult
000123683
Rekat.
edmluva // 7 // od ... 9 // Obecné problémy demografie ... 13 // 1 Místo demografie v procesu poznávání ...14 // 1.1 Charakter současné vědy ...14 // 1.2 Zvláštnosti demografického procesu poznání ... 16 // 1.3 Význam statistických a systémových přístupů při poznávání reality ...19 // 1.4 Objekt a předmět demografie ...20 // 1.5 Vztah demografie ? jiným oborům ...22 // 1.6 Specifikace předmětu demografie a její vnitřní diferenciace ...25 // 1.7 Počátky demografie ...28 // 1.8 Demografie v 18. století ...31 // 1.9 Spory o T. Malthuse a demografie 19. století ...33 // 1.10 Vývoj současné demografie ...36 // 1.11 Historie demografie v Československu ...41 // 1.12 Mezinárodní demografické instituce, kongresy, významné časopisy a učebnice . 46 // Literatura ...49 // 2 Demografické a geodemografické jevy a způsoby jejich zjišťování ...50 // 2.1 Vymezení demografických jevů ...51 // 2.2 Historie sčítání lidu ...54 // 2.3 Mezinárodní doporučení ? provádění sčítání lidu ...57 // 2.4 Nejstarší demografické údaje na našem území ...62 // 2.5 Rakousko-uherská sčítání lidu na našem území ...66 // 2.6 Československá sčítání lidu ...72 // 2.7 Historie běžné evidence demografických událostí ...77 // 2.8 Současný stav evidence přirozené měny u nás a definice demografických událostí ...82 // 2.9 Ostatní prameny demografických a geodemografických jevů ...86 // Literatura ...89 // 3 Zásady konstrukce demografických ukazatelů jako prostředků demografické analýzy ... 90 // 3.1 Demografická data a ukazatele ...90 // 729 // 3.2 Čas v demografické analýze a demografická síť ...93 // 3.3 Spolehlivost sčítání lidu a běžné evidence ...105 // 3.4 Značení kvality demografických dat ...109 // 3.5 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku ...110 // 3.6 Struktura obyvatelstva podle věku ...115 //
Literatura ... 125 // II Analýza procesu demografické reprodukce ...127 // 4 Úmrtnost a nemocnost ...128 // 4.1 Úmrtí a úmrtnost ...128 // 4.2 Individuální stárnutí a délka lidského života ...129 // 4.3 Jednoduché ukazatele intenzity úmrtnosti ...132 // 4.4 Úmrtnost dětí v prvním roce života ...141 // 4.5 Rozklad kojenecké úmrtnosti ...148 // 4.6 Úmrtnost nenarozených ...152 // 4.7 Srovnávací ukazatele úmrtnosti ...159 // 4.8 Řád vymírání ...171 // 4.9 Otázky sestavování úmrtnostní tabulky ...186 // 4.10 Hlubší analýza úmrtnosti ...201 // 4.11 Příčiny úmrtí a nemocnost ... 214 // 4.12 Budoucí vývoj úmrtnosti ...229 // Literatura ...235 // 5 Sňatečnost, zánik manželství a plodnost ...238 // 5.1 Sňatek a sňatečnost ...238 // 5.2 Hlubší analýza sňatečnosti ...246 // 5.3 Tabulky sňatečnosti ...255 // 5.4 Rozvod a rozvodovost ...268 // 5.5 Kohortní analýza rozvodovosti ...278 // 5.6 Porod a porodnost ...286 // 5.7 Plodnost všech žen ...295 // 5.8 Manželská plodnost a nemanželsky narození ...307 // 5.9 Diferenční plodnost ...322 // 5.10 Potrat a potratovost ...329 // Literatura ...342 // 6 Celkové charakteristiky přirozené reprodukce ...345 // 6.1 Jednoduché charakteristiky přirozené reprodukce ...345 // 6.2 Populace stacionární ...348 // 6.3 Míry celkové populační reprodukce ...352 // 6.4 Stabilní populace ...358 // 6.5 Další vlastnosti stabilní populace ...364 // 6.6 Metoda potenciální demografie ...368 // Literatura ...376 // 7 Populační odhady a projekce ...378 // 7.1 Význam a druhy populačních odhadů ...378 // 7.2 Intercensální odhady ...379 // 7.3 Druhy populačních projekcí ...388 // 7.4 Projekce založené na extrapolaci ...390 // 730 // 7.5 Komponentní metoda populačních projekcí ...395 // 7.6 Historie populačních projekcí na území ČSR ... // 7.7 Odvozené projekce ... // 409 // Literatura //
Širší podmíněnosti populačního vývoje ...413 // 8 Rodinná, rasová, etnická, národnostní, ekonomická, sociálně třídní a vzdělanostní diferenciace obyvatelstva ... // 8.1 Rodina a domácnost ...414 // 8.2 Rasová, etnická, národnostní a jazyková diferenciace obyvatelstva ...419 // 8.3 Ekonomická a sociálně třídní diferenciace ...426 // 8.4 Diferenciace obyvatelstva podle úrovně vzdělání ...438 // Literatura ...44  // 9 Rozmístění obyvatelstva a migrace ...446 // 9.1 Geodemografie, demografie a geografie obyvatelstva ...446 // 9.2 Demografická regionalizace ...448 // 9.3 Sociálnegeografická regionalizace ...450 // 9.4 Charakteristiky rozmístění obyvatelstva ...452 // 9.5 Charakteristiky koncentrace obyvatelstva ...463 // 9.6 Město a venkov ...471 // 9.7 Hodnocení velikostní struktury měst ...475 // 9.8 Hodnocení prostorového uspořádání jevů ...481 // 9.9 Územní pohyb obyvatelstva ...485 // 9.10 Hlubší analýza migrace ...491 // Literatura ... // IV Demografie populací ...505 // 10 Populační vývoj světa, regionů a zemí ...506 // 10.1 Demografická revoluce jako základní zákonitost demografické reprodukce . . 506 // 10.2 Demografický vývoj světa v nejstarších dobách ...513 // 10.3 Demografický vývoj přechodu ? zemědělství ...517 // 10.4 Od nejstarších historických populací ? počátkům demografické revoluce ... 520 // 10.5 Období revolučních změn během posledních tří století ...524 // 10.6 Demografická regionalizace světa okolo roku 1975 ... 534 // 10.7 Současná úroveň a prognózy demografické reprodukce světa ...543 // Literatura ... 550 // 11 Postavení ČSR v demografickém vývoji světa ...554 // 11.1 Nejstarší populace na území ČSR ...554 // 11.2 Demografický vývoj v předstatistickém období ...559 // 11.3 Vývoj administrativního Členění na území ČSR ...563 //
11.4 Průběh demografické revoluce na území ČSR ...567 // 11.5 Současný stav a výhledy do budoucnosti ...575 // Literatura ...578 // V Populační teorie a politika ...581 // 12 Populační teorie ...582 // 12.1 Úvodem k demografickému myšlení ...582 // 731 // 12.2 Nejstarší historické populace ...583 // 12.3 Období antického Řecka a Říma ...585 // 12.4 Křesťanství a islám v období před renesancí ...588 // 12.5 Počátky výraznější dynamizace společenského vývoje v období renesance . . 689 // 12.6 Období klasické politické ekonomie ...593 // 12.7 Pokračovatelé a kritici Malthusova populačního myšlení ...599 // 12.8 Klasikové marxismu o populační reprodukci ...604 // 12.9 Pozitivismus a eklekticismus v demografické teorii ... 607 // 12.10 Rozpracování marxistického přístupu ? populační reprodukci ...613 // 12.11 Globální zákonitosti populační reprodukce ...619 // Literatura ...624 // 13 Populační politika ...630 // 13.1 Demografie a populační politika ...630 // 13.2 Hodnocení cílů populační politiky ...633 // 13.3 Problémy populačního optima ...638 // 13.4 Míry populační politiky ... 241 // 13.5 Populační klima ...643 // 13.6 Zaměření populační politiky ve světě a v Československu ...646 // 13.7 Vývoj opatření československé populační politiky a jejich současný stav ... 649 // Literatura ...653 // Přílohy ...655 // Věcný rejstřík ...693 // Jmenný rejstřík ...711 // Přehled používané symboliky ...721 // Přehled používaných zkratek ...728 // Přílohy ve zvláštní složce // 732
(OCoLC)39421641
cnb000014219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC